dinsdag, januari 20, 2009

VVB start campagne “Ik kies voor Vlaanderen”

Welvaart en welzijn behouden door onafhankelijkheid en samenwerking

De Vlaamse Volksbeweging zal een grote verkiezingscampagne opzetten onder de titel "Ik kies voor Vlaanderen". Dat kondigde voorzitter Eric Defoort aan op de druk bijgewoonde nieuwjaarsbijeenkomst van de vereniging in de Brugse Stadshallen. 'De staatsstructuren presteren ondermaats. De Belgische democratievervuiling moet ophouden, en Vlaanderen moet nu maar resoluut gaan voor onafhankelijkheid, gericht op samenwerking (met Nederland, Wallonië en gekaderd in Europa). Op de meeting waren parlementsleden van vijf politieke partijen aanwezig en werd het boek De Vlaamse Republiek, van utopie tot project voorgesteld.

Defoort haalde op scherpe wijze uit naar de verdedigers van de Belgische kitsch, met citaten van journalisten Isabel Albers ('Het valt niet uit te leggen aan de kiezers dat het hele communautaire verkiezingsprogramme van 2007 van de CD&V dode letter is gebleven'), Guy Tegenbos ('Het land is feitelijk uiteengevallen in twee landen die totaal los van elkaar evolueren', De Standaard), Rik Van Cauwelaert ('een ritueel dat de democratische schijn moet hooghouden', Knack) en Geert Van Istendael ('de surrealistische droom is voor de brede bevolking een nachtmerrie geworden')

Defoort hekelde de typisch Belgische retoriek - 'Het "Land" moet bestuurd worden' - waarmee nu ook CD&V op een surrealistische wijze afstand neemt van gedane beloften. 'Ze zwelgen in de kitsch', aldus Defoort. Daartegenover plaatst de VVB de komende maanden een positieve campagne waarmee ze wil aantonen dat precies de VVB bezig is met de 'echte problemen van de mensen': de economische, financiële en sociale problemen, welvaart en welzijn voor al wie in Vlaanderen woont, jobs, succesvol ondernemen, vergrijzing, gezinspolitiek, pensioen, dàt houdt ons wakker bij de VVB. Het zijn uitdagingen waarvoor de Belgische kitsch geen instrumentarium meer aanbiedt, integendeel, die kitsch is een bedreiging voor welvaart en welzijn.

De verkiezingscampagne van de VVB loopt onder de titel "Ik kies voor Vlaanderen", overstijgt partijgrenzen. Ze zal worden gedragen door een speciale webstek (www.ikvv.be) en op zondag 17 mei een grote meeting in Hangar 29 langs de Schelde in Antwerpen. Beslissende stappen zetten naar de onafhankelijkheid van Vlaanderen, een open Vlaamse republiek, bevrijd van de Belgische democratievervuiling, betrokken op Europa en de buitenwereld. Defoort eindigde met zijn einddoel: een performante en mobiliserende confederatie met Wallonië en Nederland (geïntegreerd in Europa), die enkel kan worden opgebouwd vanuit een onafhankelijk Vlaanderen.

Boek

Johan Sanctorum stelde het boek De Vlaamse Republiek, van utopie tot project voor (uitgave Van Halewyck). Tien auteurs nemen er afstand van de surrealistische zeepbel België. Sanctorum hekelde het conformisme van het Vlaamse cultureel establishment, maar was ook niet mals voor het kaakslagflamingantisme, voor sectarisme en uitsluiting, voor het centenflamingantisme. Het is tijd voor het finale denkwerk over het vraagteken dat "Vlaanderen" heet, voor een nieuw samenlevingscontract, voor debatteren, fulmineren.

'Met rechts alleen redden we het niet', aldus Sanctorum die verwees naar de bijdragen in het boek van linkse strijders als Ludo Abicht en Jef Turf. Met Julien Borremans pleitte hij voor een Vlaamse beweging die haar sociale dimensie zou herontdekken, maar tegelijk ook voor vrije meningsuiting 'zonder cordons'. Strijd moet er ook zijn tegen de francofone taalgraaicultuur: 'Taalhomogeniteit is een noodzaak om de democratie waar te maken'.

Sanctorum is geen voorstander van 'een beetje onafhankelijkheid' en het 'traag uitkleden van België', wel van een 'republikeinse renaissance' die ons moet 'ontsmetten van de Belgische ziekte'. Hij voorspelde een Vlaamse secessie die een precedent mét navolging zal zijn in een herdemocratiserend Europa. 'Wij hebben geen imagoprobleem, België en het huidige Europa wél', besloot de auteur. 'Het wordt dus tijd om de Rubicon over te steken, de ruïne op te blazen en voluit te gaan voor de republiek Vlaanderen.’

Axel Buyse, Vlaams zaakgelastigde bij de Europese Unie, had het vooral over identiteit en Europa. Hij pleitte voor het cultiveren van de standaardtaal, meer debat over de wijze waarop wij de Vlaamse democratische ruimte verder moeten organiseren. Ook hij wees erop dat Vlaams bewustzijn bestaat in vele geuren en kleuren, dat Nieuwe Vlamingen niet meer weggaan, maar suggereerde dat men integratie zou benaderen vanuit een Nederlandse "leidcultuur" om het Vlaming zijn van de Franstaligen op Vlaamse territoir te stimuleren. Buyse hekelde de ideeën over "corridors", zag wel iets in de recente oproep van Patricia Ceyssens om een Vlaanderen-Brussel-operatie op te zetten. Onze toekomst kan alleen in een samenwerkend Europa liggen, te beginnen met samenwerking met Nederland (dat weet hoe de zaken zich hier ontwikkelen).

Het gaat goed met de Vlaamse cultuur, al moeten we ons maar niet laten meesleuren in taalrelativisme dat in kosmopolitische kringen al te zeer wordt geëtaleerd. Beter zijn we assertief tegen de verengelsing. De zaakgelastigde moest zich ver houden van politieke boodschappen, maar had het toch over 'het verschrompelen' van de Belgische politiek ruimte en het betere alternatief: het Vlaamse 'feit' en een Vlaanderen dat zo open mogelijk is tegenover Wallonië en de francofonie.

Op de VVB-nieuwjaarsbijeenkomst waren een twintig parlementsleden aanwezig van vijf politieke partijen (CD&V, LDD, N-VA, VB, Sociaal-Liberale Partij). Het meeste applaus ging evenwel naar burgemeester Willy Dewaele (Open VLD) van Lennik, die consequent blijft in zijn al jaren durende strijd voor de splitsing van de kieskring BHV.

Het boek "De Vlaamse Republiek - Van utopie tot project" is uitgegeven bij Van Halewyck/Leuven en bevat bijdragen van Ludo Abicht, Brecht Arnaert, Julien Borremans, Peter De Roover, Koenraad Elst, Matthias Storme, Johan Sanctorum, Jef Turf en Luc Van Doorslaer en een inleiding van Prof. Em. Eric Defoort, voorzitter van de VVB. Kost 17,95 euro en is te verkrijgen bij de Vlaamse Volksbeweging (www.vvb.org), Passendalestraat 1a 2600 Berchem, 03 366 18 50.
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert