zaterdag, juli 18, 2009

woensdag, juli 08, 2009

Advocaat: Allochtone leerling bevoordeeld bij examen

Allochtone vmbo- en havo-leerlingen mogen bij het examen ongestraft meer fouten maken dan autochtone leerlingen. Zo mogen autochtone havisten maximaal twee fouten maken zonder dat er punten van het totaal worden afgetrokken, terwijl de grens bij allochtone leerlingen op vijf fouten ligt.

Allochtonen worden bevoordeeld bij het examen vmbo en havo Allochtonen worden bevoordeeld bij het examen vmbo en havo

Dat zegt de Limburgse advocaat Roel Schreuders woensdag tegen het AD.

Spelfouten
Volgens hem worden bij Nederlandse vmbo’ers die twee spelfouten maken een punt afgetrokken, terwijl dat bij allochtone leerlingen pas gebeurt bij maximaal zes spelfouten.

Volgens Schreuders is de aangepaste normering van de centrale examencommissie niet rechtsgeldig en worden autochtone leerlingen ongelijk behandeld.

Rechtzaak
‘De allochtone leerlingen mogen twee tot drie keer zoveel fouten maken,’ zegt Schreuders tegen het dagblad.

Volgens de advocaat kunnen scholieren hiervan een zaak maken. Het ministerie van Onderwijs kon nog niet reageren.

dinsdag, juli 07, 2009

MAN SLAAT VIJF MAROKKANEN MURW

In de Brusselse wijk Sint-Jans-Molenbeek kreeg Christian B. het aan de stok met vijf Marokkaanse jongeren. Volgens Christian werd hij opeens omringd door de belagers die hem verbaal bedreigden. “Eerst probeerde ik ze gewoon te negeren,” vertelt Christian “tot er fysiek geweld bij kwam kijken. Toen sloegen de stoppen bij me door.”

De feiten deden zich voor rond de valavond in de Van Malderstraat. Christian B. komt net terug van een training in een sportzaal als vijf jonge Marokkanen obscene gebaren naar hem maken. Christian merkte dat hij gevolgd werd door het groepje. Op een gegeven moment werd hij tegengehouden en begonnen ze hem verbaal te intimideren. Toen ze zagen dat het niet veel indruk op hem maakte, probeerden ze hem tegen de vlakte te krijgen.

Christian, die 2003 als vierde eindigde in een Belgisch kampioenschap thai-boksen, wist zich evenwel los te trekken en slaagde er in om zelf de belagers te vloeren. Het kwam tot een intens handgemeen waar enkele van hen een neus- of ribbreuk aan overhielden. Een van hen belandde tegen een voorbijrijdende auto, zonder erg. Zelf hield Christian een blauw oog en geschaafde wang aan over.

Alle betrokkenen werden uiteindelijk ingerekend door de politie. Christian mocht meteen naar huis, de anderen worden voorlopig vastgehouden.

Het Chinese Assimilatiebeleid

Omdat gemengde huwelijken een van de meest effectieve manieren is om volkeren te assimileren, in dit geval sinificeren, heeft de Chinese overheid gemengde huwelijken tussen Oeigoeren en Han-Chinezen sinds 1990 officieel aangemoedigd. De Oeigoeren worden betere toekomstperspectieven beloofd zoals hogere lonen, betere gezondheidszorg, betere huisvesting, beter onderwijs etc. De overheid beloonde Han-Chinese vrouwen en dames met een bedrag van 3000 yuan (360 US$) in ruil voor de verhuizing naar deze regio. Eenmaal getrouwd wordt het de Oeigoeren haast onmogelijk gemaakt om te scheiden. Een echtscheiding wordt bestraft met 4000-5000 yuan (US$ 480-600) terwijl de gemiddelde maandsalaris slechts 200 yuan (US$ 24) is. Met een toestroom van ong. 7000 Han-Chinezen per dag naar deze provincie, zullen de Oeigoeren binnenkort een minderheid vormen in hun woongebied. Inmiddels is de provincie Sinkiang ook enkele rechten kwijtgeraakt ondanks de, op papier, autonome status. Oeigoeren mogen sinds september 2002 geen onderwijs meer volgen in hun eigen taal. Hiermee schendt Volksrepubliek China haar eigen grondwet die onderwijs in eigen taal garandeert voor minderheden in de autonome provincies. Nog in 1996 hadden in Sinkiang gevechten plaats tussen een Chinese politiemacht en Oeigoeren, die zich onder meer verzetten tegen de explosieve immigratie van Han Chinezen naar hun gebied en het aanmoedigen van gemengde huwelijken door de overheid.


Het onafhankelijkheidsstreven werd en wordt tegengegaan door de komst van Han-Chinezen in deze regio: In 1949 was 6% in de regio Han-Chinees, tegenwoordig is dat 40%. Als gevolg hiervan is in de regio een sterke verandering te zien in de etnische demografie. Het grootste deel van de bevolking in de regio is islamitisch. De verhouding tussen de Chinezen en de islamitische Oeigoeren is zeer gespannen. De Oeigoeren werken meestal als sjasliekverkoper of taxichauffeur.
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert