dinsdag, januari 20, 2009

Eerste verandering van Obama

Tijdens zijn presidentiële campagne hield Obama zich erg op de vlakte inzake rassenkwesties. Hij wilde zo vermijden over te komen als kandidaat van alleen de zwarte Amerikanen.

Maar in een interview met de Washington Post gaat Obama nu wat dieper in op de rassenkwestie. Volgens Obama kan hij als Afro-Amerikaan het land verenigen en veranderen.

De president voor alle Amerikanen blijkt dan toch vooral zwart te zijn.

Alles is Obama en Obama is alles

De persoonsverheerlijking van politici heeft in het verleden meermaals tot vreselijke dingen geleid. Hopelijk gebeurt dit ook nu niet door het gebrek aan kritiek op Obama.
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert