woensdag, januari 28, 2009

Ook bij vrt weten ze het blijkbaar al: Wallonie=buitenland
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert