zaterdag, mei 31, 2008

zondag, mei 25, 2008

Uitspraak

In een interview over Congo op de site van de redactie doet Karel de Gucht een opmerkelijke uitspraak.
Karel de Gucht: "Ik heb soms de indruk dat Franstalige politici denken dat Congo onze tiende provincie is."

Mogen we hieruit besluiten dat de heer de Gucht nog niet heeft gemerkt dat Brabant gesplitst is?

dinsdag, mei 20, 2008

Etnische zuiveringen in Suid-Afrika door zwarten

Door de afschaffing van Apartheid werd Zuid-Afrika zogezegd gelijk, welvarend en beter voor iedereen. Dat de waarheid heel anders is is vaak niet bekend onder de toen zo manifestante opinie. Heel veel beloftes die het ANC toen maakte zijn nooit waargemaakt (politiek blijft politiek). In plaats van de townships te voorzien van riolering, degelijke huizen, electriciteit, wegen, telecomunicatie, etc. zitten ze er in het beste geval nog op dezelfde wijze bij als onder Apartheid. Vaak is er eerder sprake van verdere marginalisering en achteruitgang. Op een paar voorbeeldwijken na die door de staat in alle windrichtingen als voorbeeld van hun succesvolle beleid worden geprezen. Verder zijn ze er ook in geslaagd echte blanke townships te creëren, vol met armoede, werkloosheid, drugs, moorden, verkrachtingen, kinderprostitutie, etc. Nu zijn ze tenminste gelijk in miserie en armoede.


Maar ons verhaal is nog niet gedaan. Zuid-Afrika geldt/gold als voorbeeldnatie qua economische ontwikkeling. De afschaffing van de wereldwijde embargo's op de Zuid-Afrikaanse economie hebben daar zeker een stimulans aan gegeven. Doch, het hedendaagse wanbeleid, de sociale wanorde en onzekere toekomst brengt ons Afrikaanse eden toch in gevaar. Vele Boers die volgens velen er toch niet thuishoorden trekken weg. Aan de andere kant komen er massaal veel vluchtelingen uit de rest van afrika Zuid-Afrika binnen, in hoofdzaak Mozambiquaanen, Zimbabweërs, Somaliërs en Malawezen. Nu worden zij beschuldigd door de autochtone zwarte bevolking van Zuid-Afrika, dat ze de beste jobs, huizen en handelsplaatsen innemen. En dat gaan ze ook geen tweede keer over zich laten komen. Dus is moorden, verkrachten en plunderen wederom de oplossing.

donderdag, mei 15, 2008

Drie wijzen, ga naar huis !

 

wo 14/05/08 - Volgens de drie rapporteurs van de Raad van Europa moeten de burgemeesters van Wezembeek-Oppem, Kraainem en Linkebeek worden benoemd omdat ze democratisch verkozen zijn. De rapporteurs hebben dat gezegd op een conferentie na twee dagen van gesprekken met de meeste betrokken partijen.

"We willen de Belgen geen lessen leren", zei delegatieleider Michael Guégan, maar de onderzoekscommissie is zeer kritisch voor de houding van de Vlaamse regering in het dossier.

"Democratisch verkozen burgemeesters moeten benoemd worden, anders is dat nadelig voor de betrokken gemeenten", klinkt het.
De onderzoekscommissie vindt ook dat het probleem al lang had moeten opgelost zijn en dat de democratische rechten van de burgers zijn aangetast.
"De niet-benoeming sleept nu al anderhalf jaar aan en is onaanvaardbaar in het kader van onze leidraad, het handvest van de lokale autonomie", aldus Guégan.

België heeft het charter van de lokale autonomie ondertekend, maar Guégan stelt zich vragen bij de naleving ervan. In lijn met eerdere aanbevelingen pleitte hij voor de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester.
De delegatieleider stelde persoonlijk ook niet te kunnen begrijpen dat een meerderheid zijn eigen taal niet kan gebruiken. In de Vlaamse faciliteitengemeenten vormen de Franstaligen de meerderheid.
Over de overtredingen van de taalwetten door de burgemeesters deed hij geen uitspraak. "Dat was niet mijn opdracht, aldus Guégan, het onderzoek spitste zich alleen toe op de niet-benoeming".
Een oplossing wil de delegatie naar eigen zeggen ook niet aanreiken. "Wij hebben gezegd dat het erg is, dat het probleem al lang aansleept, maar België moet zelf een oplossing zoeken", klonk het nog.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen (Open VLD) weigerde de drie burgemeesters in de faciliteitengemeenten te benoemen omdat ze de taalwetten hebben overtreden.
De gemeenten zitten daarom sinds begin 2007 zonder burgemeester, iets waar de Franstalige partijen niet over te spreken zijn.

 

Europa negeert arrest Grondwettelijk Hof!

Waar de drie wijzen, gestuurd door Europa steeds benadrukken dat de burgemeesters democratisch verkozen zijn, vergeten zij tegelijk te zeggen dat de verkiezingen in het kiesarrondissement Hall-Vilvoorde ongrondwettig waren. De onbekwaamheid van deze heren wordt dus al snel duidelijk. Is het vanuit hun voorliefde voor de franse taal, het beschermen van minderheden die zich valselijk in de slachtofferrol wentelen (Kosovo n.v.d.r.), of uit pure onwetendheid dat zij zo’n onredelijk vonnis durven vellen? Zij geven duidelijk blijk van een ontoereikende kennis te bezitten om dit dossier in eer en geweten correct te kunnen behandelen. De voorgeschiedenis van dit dossier is minstens even belangrijk.

Moeten wij, Vlamingen, ons neerleggen bij de meerderheid van franstaligen in die regio? Het antwoord is neen! Net als de Vlamingen, met de taalwetten van Gilson de regio’s Moeskroen en Komen hebben moeten opgeven, waar duizenden Vlamingen woonden, is het niet meer dan normaal dat de kieskring Halle-Vilvoorde eentalig en enkel en alleen voor Vlamingen blijft!

Dr. Spitzvogel

 

 

Bekeken door een buitenlandse bril

In de internationale pers is eigenlijk niet veel terug te vinden over het niet benoemen van de drie burgemeesters. Wie er wel over bericht, beperkt zich meestal tot een droge weergave van de feiten, waarbij zowel de standpunten van de Vlamingen als die van de Franstaligen aan bod komen.
Maar er zijn opvallende uitzonderingen. "Deze combinatie van nationalisme, rechtse politiek, taalzuiverheid en racistisch geïnspireerde afwijzing van immigratie is een klassiek recept in het hedendaagse Europa," schrijft de correspondent van The International Herald Tribune en The New York Times.
De correspondent van de Duitse radiozender Deutschlandfunk legt andere accenten. "Het bezoek uit Straatsburg zal niet veel veranderen: de Franstaligen voelen zich gesterkt, de Vlamingen zoals zo dikwijls onbegrepen, maar voor de meeste Belgen is het gewoon pijnlijk dat een onderzoekscommissie naar hun land wordt gestuurd die anders meestal landen zoals Turkije of Letland bezoekt."

Wat een geluk hebben wij dat dit slechts een niet bindend advies is? Hoelang gaan wij nog verder gaan met het uit handen geven van onze eigen Vlaamse soevereiniteit aan franskiljonne bureaucraten? En wat een lef van die correspondent van The International Herald Tribune en The New York Times?!

Deze correspondent noemt iets wat één van de beginselen van de belgische federale staat, namelijk het respecteren van de taalwetten, zou moeten zijn, racistisch? Deze man weet niet waarover hij praat en zou beter stoppen met het imago van Vlaanderen in het buitenland te schenden. We zullen hem eens laten zien wat rechtse en nationalistische politiek is !

België barst !

Lezeres van de maand

kroes(1)

dinsdag, mei 13, 2008

'Waarom stellen we sommige kerken niet ter beschikking van de moslims?'

De stad Antwerpen telt een tachtigtal kerken, en dat zijn er volgens schepen van Erediensten Philip Heylen (CD&V) te veel. Hij broedt op een ambitieus beleidsplan om een deel van de amper gebruikte kerken af te breken of ze een nieuwe bestemming te geven. 'Waarom zouden we ontwijde kerken van Antwerpen niet ter beschikking stellen van de islam?'

Voor een reeks kerken in de stad wenkt de sloophamer. 'Dat klinkt revolutionair en dat is het waarschijnlijk ook', meent Heylen. 'Maar Antwerpen heeft te veel kerken. We moeten keuzes durven maken en kerken durven sluiten.'

In het midden van de negentiende eeuw investeerde de katholieke kerk als een bezetene in bakstenen. De ene kerk na de andere rees uit de grond, stuk voor stuk pareltjes. En Antwerpen was met architecturale meesterwerken als de Carolus Borromeuskerk en de Sint-Pauluskerk al rijkelijk bedeeld. "Naast de echte kathedraal heeft Antwerpen nog eens zeker dertig minikathedralen", stelt Heylen vast.
Maar de laatste decennia heeft het kerkbezoek enorme klappen gekregen. Het uitgebreide katholieke patrimonium staat allang niet meer in verhouding tot het aantal misgangers. Heylen heeft het laten onderzoeken.

"Antwerpen heeft op zijn grondgebied zo'n tachtig kerken. Sommige van die kerken verzorgen nog maar één dienst per week, die als het wat meezit nog twintig gelovigen lokt. Heel wat kerkfabrieken kunnen de kosten zelf niet dragen en kloppen aan bij de stad. Op iedere gemeenteraad behandelen we wel zo'n smeekbede. Maar het is niet langer houdbaar om te blijven investeren in al die kerken, om ze allemaal te blijven restaureren. Die peperdure politiek is ingehaald door de tijd."

Kerken sluiten wordt niet makkelijk, geeft de schepen toe. "Je kunt niet zomaar blind afgaan op het aantal kerkgangers. Er spelen heel wat verschillende criteria: welke architecturale waarde heeft de kerk, hoeveel andere kerken telt de wijk, hoe groot is het maatschappelijk draagvlak? Dit is geen simpele discussie. Een kerk mag dan misschien nog maar twintig parochianen lokken, voor die twintig mensen is de kerk misschien wel hun hele leven."

Heylen wil omzichtig snoeien in het Antwerpse kerklandschap, in nauw overleg met de parochies en de kerkbesturen. "In Gent is een oude kapel omgetoverd tot lingeriewinkel. Dat kon het bisdom maar matig appreciëren, het heeft nog liever dat kerken afgebroken worden dan dat ze een nieuwe bestemming krijgen die totaal haaks staat op de kerkfunctie. We moeten ook niet nodeloos provoceren."

Een religieuze herbestemming voor de kerken is een eerste denkpiste. Veel Antwerpse moskeeën huizen nu in achterkamertjes of garages, de moslimgemeenschap snakt naar ruimte. "Waarom kunnen we ontwijde kerken, ontdaan van alle christelijke symbolen, niet ter beschikking stellen van de islam?", vraagt Heylen zich af. "Voor de joden is dat onbespreekbaar, maar de Antwerpse moslims hebben me al duidelijk gemaakt dat ze daar veel minder problemen mee hebben. Al wordt het nog een heel karwei om de katholieke kerk over de streep te trekken. Ze zegt niet per definitie 'nee', maar maakt zich zorgen over welke strekking van de islam de ongebruikte kerken zou innemen.

"Een aantal parochies deelt de kerk al met andere geloofsgemeenschappen. In de Sint-Amanduskerk in Antwerpen-Noord houdt de Assyrische kerk geregeld vieringen. En de Sint-Jozefkerk aan het Stadspark, die al jaren leegstaat, wordt voortaan verhuurd aan de Russisch-orthodoxe kerk. Natuurlijk is het water tussen katholieken en orthodoxen minder diep dan tussen katholieken en moslims, maar ik denk dat ze hun voorbehoud nog wel opzij kunnen zetten. Ik pleit er tenslotte ook niet voor om élke kerk om te toveren tot moskee."

Een totaal andere functie aan de kerken geven is een andere optie. Maar de mogelijkheden zijn beperkt. "Boekhandel Selexyz in een voormalige kerk in Maastricht (door The Guardian bestempeld als mooiste boekhandel van Europa, JV) is natuurlijk het typevoorbeeld. Indrukwekkend. In Antwerpen mogen we ook trots zijn op ons muziekcentrum Amuz in een oude augustijnenkerk. Maar dat is een peperduur project, zo kun je er geen tien op poten zetten."
Hoeveel en welke kerken er moeten sluiten, een andere bestemming moeten krijgen of andere religies moeten verwelkomen, weet Heylen nog niet. Deze week werd een werkgroep boven de doopvont gehouden die een nauwkeurige inventaris gaat opmaken. "In het najaar voeren we dan, kerk per kerk, het debat met het bisdom en met de parochies." bron : Gazet van Antwerpen

 

Wat mij zo sterk verbaasd is dat vandaag voor de islamisering niet enkel moslims nodig zijn, de autochtonen dragen ook hun steentje bij. Doen zij dit uit electorale overwegingen, dwaze naïviteit of gewoon omdat het politiek correct overkomt? Hoe is het zover kunnen komen dat Vlamingen hun kerken willen veranderen in moskeeën! Hebben zij dat geen greintje respect naar het verleden toe?

Is men vergeten dat het bloed, zweet en tranen heeft gevergd van onze voorouders om deze monumenten op te trekken? Dat zij dit bovendien deden uit respect voor het christendom? Onze voorouders hebben deze kerken niet gefinancierd en zelf gebouwd zodat er vandaag een bende moslims op blote voeten allah kunnen aanroepen! Dit getuigt van zero respect voor onze christelijke roots en voorouders!

Schande aan iedereen die dit voorstel steunt. Dat de moslims zelf hun moskeeën bouwen. Het is al een spijtige zaak trouwens dat we dat moeten aanzien maar nu gaat men dus nog een stapje verder. Zielige politici !

maandag, mei 12, 2008

Wilders wil fusie tussen Vlaanderen en Nederland

De Nederlanse politicus Geert Wilders pleit voor een fusie tussen Vlaanderen en Nederland. In een interview met de krant De Telegraaf vraagt hij aan de Nederlandse premier Jan Peter Balkenende om contact te leggen met Vlaams minister-president Kris Peeters.

De aanleiding voor Wilders zijn oproep is de recente politieke crisis in verband met de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde. Voor Wilders is het duidelijk dat Vlamingen en Walen elkaar beu zijn.
De Vlamingen hebben ook meer gemeen met Nederlanders dan met Walen, vindt Wilders. Vorig jaar bleek uit een opiniepeiling dat 60 procent van de Nederlanders een fusie met Vlaanderen wel ziet zitten.
Wilders vraagt de Nederlandse minister-president Jan Peter Balkenende om contact op te nemen met Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) en te praten over een nieuwe unie.
Voor de Nederlanders ziet Wilders alvast een pak voordelen: het inlijven van de haven van Antwerpen, extra werkgelegenheid, een goed schoolsysteem en lagere belastingen.
Wilders pleit voor een referendum in Vlaanderen en Nederland over een eventuele fusie. Wilders benadrukt wel dat hij alleen vreedzame bedoelingen heeft. Hij wil enkel een vrijwillige hereniging.

 

De optie van een fusie tussen Nederland en Vlaanderen moet overwogen worden. Dat zegt PVV-leider Geert Wilders maandag in een interview met De Telegraaf. Wilders zegt dat de Vlamingen en de Walen elkaar zat zijn. Een fusie zou bovendien economisch goed zijn.

"Nederland krijgt er de haven Antwerpen bij, een luchthaven, we hebben cultureel veel met elkaar gemeen, het zou goed zijn voor de werkgelegenheid, het zou ruimte geven, hun schoolsysteem is goed, de belastingen zijn lager", zegt Wilders. "Dus laat premier Balkenende eens met zijn Vlaamse collega gaan praten om te kijken of er een nieuwe unie kan ontstaan." De PVV-voorman benadrukt dat een fusie wel vrijwillig moet zijn. "Het is niet de bedoeling dat we een of ander korps naar het zuiden sturen." Wilders stelt voor een referendum uit te schrijven in Nederland en Vlaanderen.

Toenadering tussen de PVV en het Vlaams Belang ziet Wilders niet zitten. Hij zegt in de krant niets met deze partij te maken te hebben, 'helemaal niet met buitenlandse partijen'. Wel zegt Wilders dat zijn partij zich oriënteert op de Europese Verkiezingen van volgend jaar. Bij welke fractie de PVV past, weet hij nog niet.

In het interview gaat Wilders ook kort in op de verschillen tussen zijn partij en die van Rita Verdonk. "Wij hebben een mening waarvoor we steun zoeken en niet andersom. De PVV staat ergens voor. Wij gaan niet onze mening veranderen als veel mensen dat plots doen."

diets eedverbond

zaterdag, mei 10, 2008

Heisa over beeld 'Mohamed' in kerk Dendermonde

 

De preekstoel in de O.L.V.-kerk in Dendermonde: is de figuur die door de twee engelen vertrapt wordt, de profeet Mohamed of niet?Herman Ricour

De preekstoel in de O.L.V.-kerk in Dendermonde: is de figuur die door de twee engelen vertrapt wordt, de profeet Mohamed of niet?

Bekijk de pagina uit de krant

BRUSSEL - De Turkse krant Yeniçag opende vrijdag met nieuws uit België. Het onderstel van de preekstoel in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Dendermonde zou de profeet Mohamed afbeelden, vertrappeld door twee engelen.

Van onze redactrice
'Maak een einde aan deze zwijnerij', kopte de Turkse krant Yeniçag op haar voorpagina. Het dagblad verwijst naar een houten sculptuur in de Onze-Lieve-Vrouwkerk van Dendermonde. Het gaat om een laat-17de-eeuwse preekstoel gedragen door twee vrouwelijke engelen die een oosters ogende man, met een boek in zijn hand, vertrappelen.
Volgens de website The Brussels Journal, waaruit de Turkse krant haar informatie heeft, gaat het om de profeet Mohamed. De sculptuur zou de triomf van het christendom op de islam symboliseren, staat op de website gerund door Paul Beliën, conservatief boegbeeld en echtgenoot van Vlaams-Belangpolitica Alexandra Colen.
De Turken zijn boos en zien het als de zoveelste belediging in het rijtje, na de Deense cartoonkwestie, de anti-islamfilm van Geert Wilders en de uitlatingen van paus Benedictus XVI over de profeet. De krant verwijst nog naar de commentaren die op dezelfde site gepost zijn, waar Mohamed als narcistisch bestempeld wordt.
Wat is er van waar? 'Het gaat om een houten preekstoel uit 1685', zegt Aimé Stroobants, de conservator van de Onze-Lieve-Vrouwkerk. 'De preekstoel, die symbool staat voor het geloof, wordt gedragen door twee engelen. Zij vertrappelen een oosters uitziende man die het ongeloof moet symboliseren. Het gaat niet om de profeet Mohamed', benadrukt Stroobants. 'Uit een studie van de klederdracht en het hoofddeksel van de man, blijkt het veeleer om een Perzische figuur te gaan. De profeet, dat weten we, komt van het Arabische schiereiland.'


'Het kon trouwens even goed om een Jood gaan', voegt hij er nog aan toe.'
De conservator begrijpt de heisa niet. 'Vorig jaar kregen we een delegatie van het Vlaams Belang op bezoek met een meer dan gezonde belangstelling voor dezelfde sculptuur.'
Hij relativeert het allemaal en vindt dat we het in zijn tijd moeten zien. 'Het is spijkers op laag water zoeken, langs beide zijden. Het gaat om een stuk van onze geschiedenis. Dat moeten we laten rusten. Hoe moeten we anders de kolonisatie afbeelden als voortaan mensen reageren tegen de negatieve beeldvorming van negers of indianen?'
Ook voor moslims geeft hij dezelfde signaal: 'Uit een collectie van islamitische kunst door de eeuwen heen blijkt dat afbeeldingen van Mohamed altijd al hebben bestaan. Dat kan steeds minder. We moeten ons richten op vandaag en de dingen die we gemeenschappelijk hebben. Er zijn weinig verschillen tussen de islam en het christendom.'
Ook de Dendermondse burgemeester Piet Buyse (CD&V) haast zich om te benadrukken dat het om typische iconografie van die tijd gaat 'waarbij de engelen het geloof torsen en onderaan de preekstoel het ongeloof gesymboliseerd wordt. Hier via een oosters ogende man, maar het kon evengoed om een draak of een slang gaan'. De burgemeester beklemtoont nog dat het niet de bedoeling is iemand te beledigen.
Bij de afbeelding van de Dendermondse preekstoel en de bijbehorende tekst staat dat dit bericht gepost is door Matthias Storme. Deze Leuvense hoogleraar en lid van N-VA is een bekende stem in ethisch conservatief Vlaanderen. Hij laat te pas en te onpas zijn licht schijnen over tal van maatschappelijke thema's gaande van migranten en de islam tot Brussel-Halle-Vilvoorde. Toen we hem opbelden, zei hij dat niet hij het bericht gepost heeft omdat hij 'nog geen log-in voor de site had'.
Hij is wel degene die de afbeelding doorspeelde aan The Brussels Journal. 'Dat dateert van de tijd van de cartoonkwestie en de hele discussie of afbeeldingen in de islam wel of niet konden. De site zombitime.com verzamelde historische afbeeldingen van Mohamed. Ook deze uit de kerk in Dendermonde stond op die site.'
Ook van de bijbehorende tekst, waarin in het Engels te lezen staat dat het om 'een persoon, onderworpen door de engelen en die een koran in zijn handen heeft en waarvan verondersteld wordt dat het om Mohamed gaat' distantieert Matthias Storme zich. 'Ook die tekst komt van de site zombitime.com.'
Hoe hij het dan zelf interpreteert? 'Het gaat wel degelijk om een moslim. Niet noodzakelijk om de profeet. Het zou evengoed om een imam, moefti (islamitische rechtsgeleerde, red.) of gewone moslim kunnen gaan.' Op de interpretatie van de Dendermondse burgemeester dat het om de symbolisering van het ongeloof gaat en niet om moslims, antwoordt Storme dat in die tijd de moslim dé verpersoonlijking was van de ongelovige.


'De context van toen is die van het Beleg van Wenen, waarbij de Ottomanen en de islam voor de tweede keer aan de poorten van Wenen stonden. In die tijd was islam de grote vijand. De ongelovige werd toen afgebeeld als een oriëntaals type en dus als moslim.' Storme liet later nog weten dat in de iconografie van christelijke kerken de ongelovige ook wel gesymboliseerd werd via profeten van het Oud Testament, als Joden dus. Of nog als vrouwen of als Vikingen of Germanen.
Of dit nog een staartje krijgt in Turkije, legden we voor aan de Turkse journalist Fikret Aydemir. 'Yeniçag is een nationalistische en racistische krant met een kleine oplage van 50.000 exemplaren. De krant wordt niet ernstig genomen door andere media omdat ze probeert te scoren met het opblazen van futiliteiten.'

 

 mohammed-dendermonde-1

 

mohammed-dendermonde-3

 

Er sagt: "Zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat und da wirst du nur Schlechtes und Inhumanes finden wie dies, daß er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das Schwert zu verbreiten“.

vrijdag, mei 09, 2008

donderdag, mei 08, 2008

Brief aan de Vlaamse vrienden

 

Voor CHRISTIAN NAPEN is de communautaire maat vol: 'Vlaamse vrienden, ik heb genoeg van jullie beledigingen!'

Vlaamse vrienden, jullie hebben nooit veel van dit land gehouden, maar jullie hebben het hier altijd voor het zeggen gehad.
Door jullie numerieke meerderheid moeten wij voortduren naar jullie pijpen dansen. Geen enkele Waalse eis kon ooit ingewilligd worden tenzij hij in de Vlaamse doelstellingen paste. Betekent het begrip 'federale trouw' wel iets in het Nederlands? Doorheen onze geschiedenis waren de slagen onder de gordel talrijk, en het gaat van kwaad naar erger. Van verhogingen van het btw-tarief die het elan van de Waalse bouw afremmen, tot de vertragingen in de plannen voor de doortocht van de TGV in Luik. Van de herhaalde pogingen om de export van Waalse wapens te verhinderen, terwijl Vlaanderen in gespecialiseerde elektronische bedrijven meewerkt aan de bewapening, tot een antitabakswet die vast veel minder dringend was geweest als de Grote Prijs Formule 1 in Zolder had plaatsgevonden.


Vlaamse vrienden, jullie zetten België voor schut door te weigeren het Europese minderhedenverdrag goed te keuren. Nochtans dacht ik dat de rechten van de Franstaligen in de Brussels Rand door de grondwet beschermd werden. Maar de Rand blijkt alleen maar het decor te zijn van pesterijen, apartheidsmaatregelen, taaldiscriminatie en rondzendbrieven die naar etnische zuivering op basis van taal ruiken.
Vlaamse vrienden, hoe vaak heb ik jullie al horen roepen dat jullie je geld terug willen? Ach, die veelbesproken solidariteit die jullie ons uiteindelijk verlenen, nadat jullie met van alles en nog wat gedreigd hebben, nadat jullie ons goed hebben laten voelen hoeveel ze jullie kost en hoe weinig wij ze verdiend hebben.


Vlaamse vrienden, zal ik jullie vertellen hoezeer ik genoeg heb van dit soort beledigingen? Jullie Gordel, die valse familiale en sportieve ontmoeting, en jullie Zangfeest, die waarlijk nationalistische bijeenkomst, ze storen mij zo. Ik heb genoeg van jullie nationalisme dat zich verspreidt tot in de wegbermen bij alle wielerwedstrijden.


En jullie, Vlaamse vrienden, hebben jullie niet genoeg van dat gevoel van vernedering dat jullie hebben geërfd van vorige generaties, die jullie wraakzucht blijft voeden?
Vlaamse vrienden, ik vrees jullie nooit zo erg als wanneer jullie zwijgen. Dat is nu het geval, afgezien misschien van het wat vreemde verzoek om jullie te helpen BHV nog even een plaatselijke verdoving toe te dienen. Ik heb zin om te zeggen: doe met dat arrondissement wat jullie willen, als we daarna eindelijk vooruit kunnen. Maar ik weet maar al te goed dat jullie er alleen maar de zoveelste Franstalige toegeving in zouden zien en meteen een nieuw communautaire offensief zouden inzetten. Al jarenlang dwingen jullie mij om het grootste gedeelte van mijn politieke activiteiten te verbeuzelen aan institutionele ruzies. Ik geef toe dat ik van iets anders droomde.


Vlaamse vrienden, jullie hebben ons veel te lang in onduidelijkheid gelaten over welk gemeenschappelijk lot jullie wilden behouden. Vandaag, meer dan ooit tevoren en gedeeltelijk dankzij jullie, vecht ik voor mijn gewest, grondgebied en burgers als de plek waar eindelijk een echt maatschappelijk project verwezenlijkt kan worden.

 


Christian Napen is Waals parlementair medewerker voor de PS
Vertaling: Home Office

zaterdag, mei 03, 2008

China spioneert al twintig jaar in België

De Belgische Staatsveiligheid heeft ontdekt dat er cyberaanvallen zijn gebeurd op Belgische computers. Minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V) verdenkt de Chinese overheid van spionage. Volgens Kristof Clerix, journalist bij het maandblad MO* en auteur van het boek Vrij Spel, zijn buitenlandse geheime diensten in België helemaal niet zo nieuw. 'China heeft een lange traditie in spionage.'

'China is al eeuwen bezig met spionage', zegt Kristof Clerix. Hij werkt als journalist bij het mondiale magazine MO* en schreef twee jaar geleden 'Vrij Spel', een boek over de activiteiten van buitenlandse inlichtingendiensten in België.

'In 1990 werd er al gewag gemaakt van een eventuele spionagedreiging', zegt Clerix. 'De toenmalige administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, Stéphane Schewebach, merkte op dat de Chinese geheime dienst in België actief was en "net als de Russen geïnteresseerd was in spitstechnologie." Dat wil dus zeggen dat onze inlichtingendienst China al zeker een kleine twintig jaar in het oog houdt.'

Clerix: 'In zijn jaarrapport van 2004 beschrijft de Staatsveiligheid China als een economische grootmacht die zijn technologische en wetenschappelijke kennis vooral uit het buitenland moet halen. Via spionage dus. In augustus 2007 maakte het Duitse weekblad Der Spiegel een rapport over Chinese spionage in Europa. Daaruit bleek dat een paar maanden voordien de computers van ministeries in Berlijn gehackt werden door China.'

Over heel West-Europa

China toont zich heel actief in West-Europa. Behalve Duitsland hadden ook het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Nederland te kampen met diverse cyberaanvallen. 'In het nieuwste jaarverslag van de Nederlandse inlichtingendienst AIVD staat dat "in 2007 concrete dreigingen aan het licht kwamen van inbreuken op vitale ICT-netwerken zouden gepleegd worden vanuit China". Nu onze buurlanden allemaal het slachtoffer werden van cyberaanvallen, luidde de vraag niet of België ook zou uitpakken met het nieuws over cyberaanvallen, maar wanneer', zegt Clerix.

De MO*-journalist vraagt zich af of er vandaag onderliggende motieven zijn om het nieuws over cyberaanvallen wel te brengen, terwijl dat vroeger niet gedaan werd.
(EWA)

vrijdag, mei 02, 2008

sp.a maakt ruk naar rechts

'Heropvoedingskampen' voor criminele jongeren
Peter Vanvelthoven: met harde aanpak discipline bijbrengen en laten werken

BRUSSEL - SP.A pleit voor een harde aanpak van minderjarige criminelen: ze moeten worden 'heropgevoed' en verplicht om te werken. 'Wij kunnen niet langer tolereren dat criminele jongeren in sommige buurten de plak zwaaien', zei Peter Vanvelthoven (SP.A) tijdens zijn 1 mei-toespraak.Peter Vanvelthoven, SP.A-fractieleider in de Kamer, zegt dat zijn vraag naar heropvoedingskampen is ingegeven door de 'jammerlijke vaststelling dat de maatschappij onder druk staat van criminele jongeren die zich de baas wanen.'

'Dit is niet het achternahollen van wie of wat dan ook', reageert hij op de vraag of het voorstel niet erg nauw aanleunt bij een recent voorstel van Jean-Marie Dedecker (LDD), die pleitte voor echte heropvoedingskampen voor zwaar criminele jongeren.

In de Verenigde Staten bestaan dergelijke bootcamps al jaren. Het zijn op militaire leest geschoeide internaten waar criminele jongeren tussen 13 en 16 worden gedrild. Die Amerikaanse stijl is niet wat Vanvelthoven voor ogen heeft. 'Onderzoek heeft al uitgewezen dat veel van deze jongeren hervallen in hun slechte gewoontes zodra ze het kamp hebben verlaten.' Hij pleit voor 'een Vlaamse variant van deze bootcamps'. Hij gelooft in het nut van een werkkamp. Hard, maar met de nadruk op werken en heropvoeden. Een minderjarige die zwaar in de fout gaat, mag zijn tijd niet gewoon uitzitten in een cellenblok. Hij - want volgens Vanvelthoven zijn het in hoofdzaak jongens - moet aan het werk worden gezet onder toezicht. Helpen op een boerderij bijvoorbeeld past in het plaatje.

'Misschien hebben we dat in het verleden te weinig gezegd, maar we mogen niet langer aanvaarden dat jongeren een buurt of wijk terroriseren', zegt hij. 'Het gaat over minderjarigen die er niet voor terugdeinzen om iemand een mes in de buik te planten.'

De overheid moet het heft in handen nemen om de jongeren weer op het rechte spoor te brengen. 'De ouders slagen er doorgaans niet meer in om hun kind naar school te laten gaan', zegt de SP.A-fractieleider. 'De school kan het met andere woorden niet overnemen van de ouders, dus moeten wij dat zelf doen. Navraag heeft geleerd dat het alleen al in Brussel om enkele duizenden jongeren gaat.'

Vanvelthoven is te rade gegaan bij de Nederlanders waar dergelijke heropvoedingskampen al bestaan. 'Het werkt daar blijkbaar', zegt hij. 'Er is daar een dubbel systeem, een op vrijwillige basis en een waarbij jongeren verplicht worden.' De jongeren moeten zich onderwerpen aan een strenge discipline met de bedoeling dat ze nadien beter functioneren in de maatschappij. De resultaten zijn, volgens Vanvelthoven, over het algemeen zeer goed.

Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen. Zoals Vanvelthoven het ziet, moeten de jongeren voor een langere termijn dagelijks intensief worden begeleid door opvoeders. 'Dat zal inderdaad wat kosten', zegt hij. 'Maar als we nu niet ingrijpen is onze maatschappij naar de verdoemenis.'


Doorgaans zijn de sp.a standpunten niet zo geliefd bij de Klauwaert redactie.

Het beleid dat sp.a nastreeft associeerden wij doorgaans met het pamperbeleid van paars.
Op de symbolische eerste mei kwam echter dit opmerkelijk standpunt boven.
De sp.a heeft eindelijk ingezien dat men niet alles mag tolereren.
Als Klauwaert juichen we deze bocht van 90 graden ten volle toe.
Als men ditzelfde pamperbeleid tegenover migranten ook laat vallen, en stoppen met hun belgicistische spelletjes kan het misschien nog een goede partij worden.


Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert