woensdag, mei 30, 2007

Lied: Waasland

Op aanvraag van de kuisvrouw

Waasland

J. De Wilde. Fern. Van Durme

Land in een gordel van stromen geprangd,
Vlakten der zee waarin Polders zich spreidden,
Meren van lover met kammen van heide,
Lucht, waar de zon taferelen in brandt.

Keerzang:

Land onzer vadren, uit Wase geboren.
Grond van ons Vlaandren, gewonnen door strijd,
Jonge geslachten betreden uw voren,
Staan met de hakke en strijdbijl bereid.

Volk dat woestijnen in tuinen omschiep,
Bouwers van dijken, bedwingers van vloeden,
Strijders om altaar en haardstee te hoeden,
Zaaiers van weelde uit arbeid gediept.

Weelde voor d'ogen en eer van ons bloed,
Arbeid en kunst zullen blijvend U kronen,
Waasland, U blijven we trouwe betonen,
Schoonheid en kracht Gij, ons erfdeel en goed.dinsdag, mei 22, 2007

Citaat: André Demedts

"Wij zouden eindelijk de laatste generatie moeten zijn die gedwongen is haar tijd en energie te verspillen aan het veroveren van VANZELFSPREKENDE rechten. Opdat de kinderen van ons Volk eindelijk eens vrij, open, en met die ontzagelijke begaafdheid die nog in ons ligt, zouden kunnen bouwen, zouden kunnen scheppen, zouden kunnen leven als mensen, een eigen wereld beleven en zichzelf zijn, algeheel. Zonder te moeten ploeteren, zonder te moeten wrikken, zonder voortdurend te moeten strijden op al die kleine plannetjes, zonder voortdurend zich te moeten weren om het leven zelf."

André Demedts

maandag, mei 21, 2007

Gerechtigheid in Irak

"Wie zonder zonde is werpe de eerste steen." (Johannes 8:7)
28/04/2007 MOSUL

Volgens de Koerdische website Jebar.info hebben naar schatting 1000 mannen van Yezidische afkomst, zich schuldig gemaakt aan de moord op een tienermeisje. Dit, omdat het meisje van huis zou zijn weggelopen om te kunnen trouwen met een jongen van islamitische afkomst, waarop ze verliefd was geworden. Ook zou het Yezidi-meisje zich bekeerd hebben tot de Islam.

De afgelopen vier maanden had het meisje een schuilplaats toegewezen gekregen van lokale moslimsjeiks. Men beweert dat haar familie de laatste dagen geprobeerd heeft om haar weer terug te laten keren naar haar ouderlijke huis. Hierbij zou ze overtuigd zijn geraakt van het feit dat haar familie haar vergeven had voor de 'fouten' die ze gemaakt zou hebben.

In een korte, met een telefoon opgenomen video, dat gemaakt is door de aanwezigen tijdens de moord, is duidelijk te zien hoe het meisje mishandeld en vermoord wordt. Ze is tijdens haar reis terug naar huis, in een hinderlaag gelokt door ongeveer 1000 mannen die haar opgewacht hebben om haar vervolgens op een zeer brute wijze te kunnen vermoorden. Zo laten de beelden zien hoe de mannen grote stenen op haar hoofd gooien, hoe ze voor de voeten wordt geworpen en in haar maag en gezicht geschopt wordt, terwijl ze ligt te schreeuwen van de pijn. Dit gaat door, totdat er iemand komt die een einde aan haar leven maakt, door met een grote steen op haar gezicht te gooien.

Tevens zijn in de fragmenten te zien dat het meisje eerst uitgekleed is, om zo te kunnen symboliseren dat ze haar familie en haar godsdienst heeft onteerd. Ze ligt half naakt op de grond, nog steeds ademend, terwijl haar geplette gezicht bedekt is met bloed.

Volgens de bovengenoemde website waren ook bewapende politieagenten en ambtenaren bij de moord aanwezig. In feite hebben zij de menigte geholpen om de vrouw te kunnen vermoorden. Dit, in plaats om te proberen de misdaad te voorkomen. De opgenomen beelden bevestigen dit.

Enige momenten later arriveerde ook de Iraakse leger en weigerde de toegang aan onbevoegden, inclusief de pers.

Het vermoorden van vrouwen, wegens eer, schande en religie komt nog steeds voor in Zuid-Koerdistan en Irak. De bovengenoemde incident is niet ongewoon in enkele diepgaande godsdiensten en traditionele gemeenschappen.

dinsdag, mei 15, 2007

Onderdrukking in Vlaanderen: Het leven in Sint-Genesius-Rode

Het leven in een gemeente waar de voltallige gemeenteraad uit Franstaligen bestaat is geen pretje voor een Vlaming. Het leven aan de taalgrens kan hard zijn. Een dapper jeugdig lid van Klauwaert getuigt hiervan aan de hand van enkele voorbeelden.

Op school : Op de maandag na de kerstvakantie kregen we de eerste les nog geen les, maar begonnen te praten over de tolerantie in Rode. De lerares vond het normaal dat er Franse papieren werden gegeven(in het stadshuis, een Vlaams stadhuis, Vlaamse bodem). Ik vroeg waarom ze dat vond en natuurlijk antwoordde ze door de faciliteiten die hier heersen. Een zogenaamde intellectuele lerares antwoordt met een dergelijk argument. Het principe van faciliteiten is iets dat volledig onwettelijk is. Het is zelfs verboden door de grondwet. Maar toch daar wordt het kennelijk als een argument aanzien. Een vals argument dat gebruikt wordt om dergelijke verboden praktijken goed te praten, het geven van Franstalige papieren ineen Vlaams gemeentehuis, komaan zeg. Het wordt er al van in de jeugd ingepompt.

Op straat(leven) : Met wat moet ik beginnen als het om Vlamingen en Walen gaat? Hoe zou ik Sint-Genesius-Rode moeten beschrijven? Stront aan de knikker of liever gezegd Walen in de stad. Bij de voetbal bijvoorbeeld als jij daar Nederlands praat verstaan ze je niet.Vlamingen hebben daar dus niet de mogelijkheid om aan recreatie te doen in hun eigen taal!

Om de hardnekkigheid van de franstaligen aan te tonen : de walen proberen zelfs niet om je te verstaan of om nederlands te spreken. Jij bent het die Frans moet proberen. In Vlaanderen! Onze Vlaamse broeders aan de taalgrens worden gedwongen in Vlaanderen Frans te spreken. Ongelooflijk.
We kunnen voorbeelden blijven geven, dagelijkse gebeurtenissen zoals bij de bakker die enkel Frans praat, in de supermarkt enzovoort. Maar ik denk dat het punt al duidelijk is.

Vlamingen worden niet zelden onderdrukt aan de taalgrens. Vlaamse dorpen worden verfranst. Nooit was het zo erg als vandaag. De bevolking van Vlaanderen moet zich daarvan bewust worden. Hier is een probleem. Dat moet opgelost worden. De enige oplossing, splits de kieskring van Brussel-Halle-Vilvoorde. Zorg dat die mensen niet opgezadeld zitten met een burgemeester die nauwelijks Nederlands praat.

Laat Vlaanderen Vlaams zijn.

Stop de terreur en onderdrukking!

zondag, mei 06, 2007

Mars voor de onafhankelijkheid in Sint-Genesius-Rode: video

Fotoreportage van de Mars voor de onafhankelijkheid op 6 mei in Sint-Genesius-Rode
Mars voor de onafhankelijkheid

Zondag 6 mei begaf het trouwe Vlaamse publiek zich weer naar de Vlaamse rand rond Brussel. Plaats van afsrpaak was Sint-Genesius-Rode, de meest bedreigde der faciliteitengemeenten.

Vanuit onze middelgrote stad met socialistisch burgemeester vertrok een bus, die ingelegd was door een plaatselijke Vlaamse kring. De typische Klauwaert-humor kwam weer boven in de bus.

Bij het binnenrijden van Sint-Genesius-Rode kwam er een eerste kennismaking met de ordediensten. Rumoer en hilariteit ontstonden in de bus toen men een waterkanon zag, met daarin een dienaar van de staat die een dutje aan het doen was op zijn stuur.

Bij het uitstappen werd onmiddellijk het nodige propagandamateriaal aangereikt om de mars voor de onafhankelijkheid te verfraaien. De helikopter van de politie vloog voor de eerste maal over en bleef voor de rest van de dag voortdurend aanwezig in de lucht.

Gezinnen met kinderen, studenten, mandatarissen van politieke partijen, het taalaktiekomitee waren aanwezig: een vertrouwd beeld voor de Vlaamse militant. De betoging vertrok. Voor wie niet zo bekend is met de slogans zullen we er hier een paar op een rijtje zetten:

"Verhofstadt of Barabas? - BARABAS !"

"België dood, Vlaanderen groot !"

"Voor Vlaanderen: alles, voor Belgiekske: nikske !"

"Cyaankali voor het FDF !"

"Vlaamse agenten, deserteer !"

"Walen buiten !"

"België barst !"

"Rode Vlaams"

"Waalse/Franse ratten, rol uw matten !"

En dan zijn er nog de traditionele liederen uiteraard...

De betoging verliep vlot tot er een oponthoud was, omdat de politie in de weg stond, met een waterkanon en paardjes... Dan liep de betoging, bij het gemeentehuis, langs een dubbele erehaag van agenten van de oproerpolitie, met helm, wapenstok en schild. Barricades verhinderden dat we niet zouden gaan waar we niet mochten. De mars werd trouwens scherp in de gaten gehouden door verschillende agenten met camera's. Zoals Tijl Uilenspiegel zou doen, werd er voluit gelachen met dergelijk machtsvertoon. De Vlaamse militanten lieten het niet aan hun hart komen. De meesten zijn zo'n dingen ondertussen wel al gewoon.

Op het VRT-nieuws sprak men ’s avonds van een Voorpost-actie met 1.500 manifestanten. De organisatie was wel degelijk in handen van het KVHV. De VRT-journalisten hebben dan ook dezelfde werkgever als de aanwezige politiediensten…

Het VTM-nieuws was objectiever.

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert