vrijdag, maart 28, 2008

Extreem-linkse lastercampagne

 

Zeer recent liet extreem-links weer van zich horen. In het Gentse straatbeeld zijn momenteel namelijk affiches op te merken van een vereniging die zich Anti-Fascistische Aktie noemt. Op deze affiches staan zeer duidelijk de naam en afbeelding van de Gentse NSV!-praeses Arno D’hooge en commissaris Joos. Daarnaast worden deze affiches nog eens doorspekt met valse beschuldigingen over het verspreiden van leugens, mediamanipulatie en leiderschap van een fascistische organisatie. Het is voor ons meer dan duidelijk dat onze linkse tegenstanders met een hoop frustraties zitten.

Dat er bij de NSV!-betoging geen enkele NSV!’er of betoger is opgepakt, maar bij de tegenbetoging er meer dan 200 zijn opgepakt, is misschien een reden dat links zich nu in een hoek gedrongen voelt. Daarnaast kan het feit dat de anti- NSV!-betogingen elk jaar minder volk aantrekken en dat deze manifestatie elk jaar meer en meer een verzamelmoment wordt van allerlei extreem- links tuig, zeker bijdragen tot deze gefrustreerde haatgevoelens. Zo was er bijvoorbeeld de anti- NSV!-betoging te Leuven die twee jaar geleden plaatsvond. Daarbij raakte een agent in een comateuze toestand nadat hij getroffen werd door stenen die door extreem- linkse relschoppers naar de NSV!-betogers en politieagenten werden gegooid.

Feit is dat extreem- links nu met een zoveelste haatcampagne is begonnen tegen de NSV!. Leugens en persoonlijke aanvallen worden daarbij zeker niet achterwege gelaten. En net zoals het de zoveelste haatcampagne is, is het ook het zoveelste bewijs dat extreem- links het niet kan halen op inhoud. Liever sluiten zij zich op in een strak en rigide denken waar geen plaats voor kritiek is en waarbij de wereld volgens een zwart/wit denken wordt opgedeeld.

De NSV! zal gepaste actie ondernemen tegen dit soort haatcampagnes en zal dan ook niet stoppen met zijn pogingen om in het Politiek Filosofisch Konvent van de Universiteit Gent te raken. Als extreem- links werkelijk de democratische spelregels wil respecteren en verdedigen, zoals ze beweren, zullen ze dit soort haatcampagnes dan ook duidelijk veroordelen en de NSV! toelaten in het PFK. Al maken wij ons daar natuurlijk al lang geen illusies meer over. We weten immers allemaal welke opvattingen bepaalde PFK- verenigingen hebben t.a.v. democratie en vrije meningsuiting. Maar ongeacht het resultaat van onze toetredingsaanvraag en ongeacht de huidige en toekomstige lastercampagnes zal de NSV! verder gaan met haar strijd voor een onafhankelijk Vlaanderen. Wij laten onze agenda niet bepalen door andere verenigingen, laat staan dat wij op welke manier dan ook afbreuk zouden doen aan onze beginselen.

www.nsv.be

 

arno_dhooge

donderdag, maart 27, 2008

Anti-koranfilm

Anti-Koranfilm Wilders staat online
De Nederlandse politicus Geert Wilders heeft donderdagavond zijn anti-Koranfilm Fitna op het internet gezet. Dat heeft de PVV-leider laten weten aan persbureau ANP.
(belga) -De film is te zien via de website liveleak.com De film toont zeer schokkende beelden van slachtoffers van terroristische aanslagen, gelardeerd met verzen uit de Koran.
Aan bod komt onder anderen cineast Theo van Gogh, die luchtig spreekt over een mogelijke aanslag op zijn leven. Vervolgens verschijnen beelden van Mohammed B. en krantenkoppen over de moord op Van Gogh in 2004. Tussendoor zijn ook opruiende imams te zien.De Nederlandse regering is de film momenteel aan het bekijken.Wilders had vooraf gewaarschuwd dat er aan het einde van de 17 minuten durende film 'iets zou gebeuren'. Fitna eindigt met een tekst in beeld waarin hij moslims oproept de 'haatdragende verzen' uit de Koran te scheuren. De politicus bepleit vervolgens een stop van de "islamisering" en het verdedigen van de Nederlandse vrijheden.Het laatste beeld is een leeg boek met op de linkerpagina de Deense spotprent van de profeet Mohammed, waarin zijn tulband tevens een bom is. Na enkele seconden aftellen wordt een ontploffing gesuggereerd.Wilders noemt de door hem uitgebrachte film Fitna donderdag een 'nette film'. Hij kan zich voorstellen dat moslims er niet blij mee zijn, maar hij benadrukt dat hij zich aan de feiten heeft gehouden. De film is volgens hem ook 'duizend kilometer binnen de kaders van de wet'.Hij hoopt dat er geen rellen uitbreken. 'Mijn film is niet bedoeld om rotzooi uit te lokken.' Maar volgens hem kan de maker van de film nooit verantwoordelijk worden gehouden voor rellen of boycots.Volgens Wilders zijn de beelden vooral bedoeld 'om duidelijk te maken wat de gevaren van de Koran en de islam inhouden'. 'Minder islam is een keuze voor vrijheid.' Hij hoopt dat de film leidt tot een discussie over de nadelen van de islam in Nederland en in het buitenland. Hij nodigt moslims expliciet uit daaraan mee te doen.
Bron : De Tijd
Bekijk Fitna op Klauwaert.

dinsdag, maart 25, 2008

zondag, maart 23, 2008

zaterdag, maart 22, 2008

Belachelijk citaat van de week

 

"We laten ons niet gijzelen door N-VA. Ze moeten leren leven met ons standpunt. CD&V blaast België niet op" Yves Leterme

gordel_2006_01

Wij betalen geen prijs voor de splitsing van Brussel-Halle-Viloorde !

En als Leterme zichzelf nu redder van het vaderland waant, zal het vaderland dat hij voor ogen heeft wel eens op zijn kop komen te kunnen staan.

België zal barsten !

vrijdag, maart 21, 2008

Broeder Stockman over de euthanasie van Hugo Claus

BRUSSEL (KerkNet) – “De wijze waarop wordt omgegaan met de euthanasie die Hugo Claus pleegde, de wijze waarop sommigen deze daad niet alleen proberen goed te praten, maar zelfs, als summum van edelmoedigheid de hemel in prijzen, stoot tegen de borst”, schrijft broeder dr. René Stockman in een felle reactie op het overlijden van de schrijver. “Is het leven van mensen die hun woorden niet meer vinden dan waardeloos geworden?", vraagt de generale overste van de Broeders van Liefde zich af. “Hebben zij het recht, en misschien zelfs de plicht om euthanasie te vragen, om de maatschappij toch niet meer tot last te zijn, om hun familie te bevrijden van een zorg die wel eens lang zou kunnen duren?” Met alle respect voor de persoonlijke visie van de overleden schrijver, plaatst broeder Stockman vooral vraagtekens bij de manier waarop de Vlaamse media vrijwel unaniem diens beslissing toejuichen. Hij noemt het de pretentie en arrogantie van een bepaalde groep in de samenleving, die haar levensfilosofie probeert op te dringen aan iedereen. En wie er een andere visie op nahoudt, durft die nauwelijks uit te spreken op straffe van als een kwezel te worden uitgescholden. “Want kijk naar Claus. Die heeft de moed gehad er een eind aan te maken, zijn familie niet meer tot last te zijn, de ziekteverzekering niet op te zadelen met medische en verzorgingskosten, hij heeft ruimte aan anderen gegeven (…) en ode aan het leven van de volmaakten, van de succesvollen, die hun woorden tot heldere frasen kunnen kneden. In de ‘Brave New World’ is alleen nog plaats voor hen. Misschien is het dat juist in België waar we het meest verdriet moeten voor hebben.”

woensdag, maart 19, 2008

dinsdag, maart 18, 2008

Ezelsoren voor Leterme

Beste Klauwaertvrienden, Jan zonder Land kruipt weer in de pen

 

Hij zal het nooit leren onzen Ives. In zijn huidige hoedanigheid van minister van verkeer is de geitenboer van leper deze week bevallen van een plan om het heikele dossier van de nachtvluchten over Brussel op te lossen.

Hij heeft er niets beter op gevonden om alle nachtvluchten over Brussel te verbieden tussen, als ik het goed voor heb, één uur 's nachts en vier uur 's morgens. Niet bijzonder origineel als je het mij vraagt.

Want dit is uitgerekend ongeveer hetzelfde voorstel als toenmalig minister van verkeer Durant (ecolo herinner u de cameeras en de reflecterende nummerplaat) indertijd heeft gedaan en waartegen vooral door de CD&V zoveel werd geprotesteerd toen ze nog in de oppositie zaten.

Zoals u wellicht weet gaat het verzet tegen de nachtvluchten hoofdzakelijk uit van enkele tientallen kapitaalkrachtige, meestal Franstalige gezinnen die in de buurt van Zaventem zijn komen bouwen en die goed genoeg wisten dat hier veel lawaaihinder bestaat. Franstalig België heeft een verborgen agenda om alle vlieghavens naar het zuiden van dit onzalige land te brengen reken maar.

Zou het kunnen dat deze voor de Vlaamse werkgelegenheid uiterst nadelige oplossing van het geluidsprobleem rond Zaventem, de persoonlijke prijs is die den Ives aan de Franstaligen van de MR moet betalen om premier te mogen worden? Foei Ives zo kruipen voor het hoogste postje, zul je het dan nooit leren dat men u in het zuiden van het land niet wil als eerste minister.

Ge speelt wel met de werkgelegenheid van meer dan 3000 mensen bij o.a. DHL.

Het koerierbedrijf DHL heeft laten weten dat het van levensbelang voor hen is om te kunnen landen en opstijgen in deze nachtelijke periode.

Het voorgaande voorspelt niet veel goeds het valt te vrezen dat een totale capitulatie dreigt aan Vlaamse kant. Maar ja Leterme heeft het zelf gezegd na zijn ontslag uit het ziekenhuis: "Ik ga op een andere manier aan politiek doen". Ondertussen weten we wat hij hiermee bedoelt, de Vlaamse eisen aan de kant... moest ik in zijn plaats zijn ik zou niet meer in de spiegel durven kijken want hij dreigt 800.000 Vlaamse kiezers te verraden.

Wat staat Vlaanderen nog te wachten als er wordt onderhandeld over BHV en over de staatshervorming... een federale kieskring? waarbij Vlaanderen verder in de minderheid wordt gesteld? O ja voor wie het vergat, dit is een voorstel van de "politiek neutrale koning".

Een goede raad Ives, heb vijf minuutjes politieke moed en trek de stekker er uit, verklaar Vlaanderen onafhankelijk en laat het kadaver België rustig heengaan...

Overigens wens ik u persoonlijk een volledig herstel toe laat daar geen twijfel over bestaan.

Jan zonder Land

Joden geen recht op Israël volgens de bijbel

Deze zeer interessante stelling komt van Augustinus, één van de kerkvaders. Augustinus kwam tot deze stelling doordat hij de vergelijking maakte tussen enerzijds de joden en Jezus en anderzijds Kaïn en Abel. Volgens Augustinus staat Kaïn, die zijn broer doodde voor de joden en Jezus voor Abel die geweldloos het lijden onderging.

Kaïn vermoordt zijn broer en bidt tot God, hij krijgt spijt en begint te beseffen wat hij gedaan heeft. Deze legt hem de straf van verbanning op en verplicht hem met een symbool rond te lopen, waardoor hij herkenbaar zou zijn en niemand hem zou doden voor wat hij gedaan heeft. Dit is volgens Augustinus ook wat de joden moeten ondergaan. Zij zijn veroordeelt door hun misdaad tegen Jezus om zonder land verder te blijven gaan en een symbool te dragen. Paus Innocentius III deelde deze mening en liet de joden dit lot ondergaan.

Hieruit kan men afleiden dat de joden zich in geen geval op de bijbel mogen beroepen als ze zich Israël, hun zogezegd door God beloofde land toe-eigenen. Integendeel zelfs.

Hieronder een fragment uit een gesprek tussen Augustinus en Orosius.

Orosius: Cur Chaym ex terre fructibus munera reprobantur, et Abel de adipibus gregis sui munera suscipiuntur?
Orosius: Waarom werden de offergaven van Kaïn uit de vruchten van de aarde afgewezen en de offergaven van Abel uit de rijkdommen van zijn kudde aanvaard [Gen. 4: 4]?

Agustinus: Caym gerebat typum iudeorum qui illa corporalia sacramenta secundum testamentum exercebant. Horum enim sacrificia, superveniente [sic PL; ms: supervenienti] novi testamenti fide, [contempta et evacuata sunt; et cristianorum sacrificia, que ex innocencia Cristi innocentis agni constant, laudantur, que significabant ipsius Abel ex ovibus munera] [sic PL; ms heeft in plaats van deze passage: ex innocencia Deum laudantis, quod significabat Abel ex ovibus munera]. Munera vero Caym non accipiuntur. Unde et dicitur in psalmo: Oblaciones et holocaustamenta noluit.

Augustinus: Kaïn staat voor de joden, die de sacramenten volgens het oude testament uitvoeren. Hun offers zijn immers, doordat ze verdrongen zijn door het geloof van het nieuwe testament, veracht en vernietigd; en de offers van de christenen, die bestaan uit de onschuld van het onschuldige lam Christus, worden geprezen -- wat wordt aangeduid door de offergaven van Abel uit zijn schapen. De offergaven van Kaïn werden echter niet aanvaard. In de psalm staat daarover: Zijn gaven en brandoffers wilde hij niet [parafrase van Ps. 40: 7, naar aanleiding van Hebr. 10: 5, 8].

Orosius: Quid significat quod Caym Abel fratrem suum in agro interfecit?
Orosius: Wat is de betekenis ervan dat Kaïn zijn broer Abel in een veld vermoordde [Gen. 4: 8]?

Agustinus: Iam superius diximus Caym significare iu- [f. 286 r] deos qui Cristum occiderunt. Occiditur itaque Abel minor natu, occiditur et Cristus, caput populi minoris natu, a populo iudeorum maiore natu [sic PL; ms om.: maiore natu], qui Cristum occiderunt.

Augustinus: Zoals ik hierboven al zei: Kaïn staat voor de jo- [f. 286r] den die Christus doodden. Zoals Abel de jongstgeborene werd gedood, zo werd ook Christus, het hoofd van het jongstgeboren volk, gedood door het eerstgeboren volk van de joden, die Christus doodden.

Orosius: Quomodo intelligendum est quod sanguis Abel dicitur de terra ad Deum clamasse [sic PL; ms: ad eum clamasse]?
Orosius: Op welke manier moeten we begrijpen wat van het bloed van Abel wordt gezegd dat het vanuit de aarde naar God roept[Gen. 4: 10]?

Agustinus: Sanguis Abel significat sangwinem Cristi quo universa ecclesia accepto dicit: "Amen". Nam qualem clamorem faciet universa ecclesia dum potatur sangwine Cristi et dicit "amen", tu ipse si potes considera. Iudei ergo qui intelliguntur in persona Caym, quoniam non credentes in Cristo non potantur sangwine Cristi. Maledicti sunt super terram, super illam scilicet terram que apperuit os suum per confessionem et bibit sangwinem fratris sui, idest Cristi sui. Quem quia iudei non bibunt, ideo maledicti sunt.

Augustinus: Het bloed van Abel is het bloed van Christus: als dat wordt aangenomen zegt de hele kerk "amen". Stel je zelf eens voor, als je kunt, hoeveel gedruis de hele kerk niet maakt als ze van het bloed van Christus drinkt en "amen" zegt. De joden dus, die aangeduid worden door de persoon van Kaïn, drinken niet van het bloed van Christus, omdat ze niet in Christus geloven. Vervloekt zijn zij over de hele aarde, over die aarde namelijk die zijn gebeente blootlegt door een bekentenis en die het bloed drinkt van hun broeder, dat wil zeggen van hun Christus. Dus omdat de joden dit niet drinken, daarom zijn ze vervloekt.

asian_jew_md

zaterdag, maart 15, 2008

'Ooit zal hier de sharia ingevoerd worden'

Een ex-straathoekwerker uit Boom trekt aan de alarmbel. 'De integratiesector is geïnfiltreerd door moslimfundamentalisten', zegt hij. Minister Marino Keulen reageert geschokt en kondigt maatregelen aan.

Het verhaal van Peter Calluy speelt zich af in 2004. Toen overtuigde hij zijn partij, de SP.A, om hem aan te stellen als straathoekwerker. Hij wou bruggen slaan tussen autochtonen en allochtonen, moslims en andersdenkenden.
Simultaan startte SP.A-gemeenteraadslid Saïd Touhafi het jongerenproject El Islaah in jeugdhuis De Dijk. Al snel gaat het mis. Calluy: 'Ik ving uitspraken op als "alle homo's tegen de muur". De leiding van El Islaah in het jeugdhuis zei: "Jullie, Belgen, beschermen de homo's zodat onze jongeren ook het risico lopen homo te worden."'
Uiteindelijk stapten alle andere jongerenverenigingen, inclusief de holebivereniging Eksit, uit het jeugdhuis.
Touhafi en de voorzitter van El Islaah, Fouad Belkacem, hitsten de jongeren op. 'Ze vonden dat de aanslag in Madrid "goed gelukt" was. En na de dood van (Hamasleider) sjeik Yassin gingen ze demonstreren met de Arabisch-Europese Liga (AEL) van Dyab Abou Jahjah.'
Touhafi, toen nog SP.A-gemeenteraadslid, zei zelf: 'Och, het is een kwestie van tijd, ooit zal hier toch de sharia ingevoerd worden.'
Na een fikse aanvaring in het SP.A-partijbureau stapte Saïd Touhafi op. Hij trok naar de Democratische Moslim Partij van Abou Jahjah, de opvolger van de Arabisch-Europese Liga. Calluy: 'Uiteindelijk werd het jeugdhuis gesloten nadat de schepen tijdens een bezoek werd uitgescholden voor "vuile hoer".'
Een aanvraag via het Mechelse jeugdhuis Rzoezie om in Boom een nieuw jeugdhuis voor allochtonen te openen, werd geweigerd. Minister van Welzijn Inge Vervotte (CD&V) had nochtans al 70.000 euro opzij gezet.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd het Vlaams Belang met 29,7 procent de grootste partij van Boom. Het mozaïekgemeentebestuur voert nu een hard, repressief beleid van zero tolerance. De kloof tussen de verschillende gemeenschappen is nog steeds even groot.
Vlaams minister van Inburgering Marino Keulen (Open VLD) reageert geschokt op het getuigenis van Calluy. Hij kondigt aan dat het personeel van vzw's die actief zijn in de inburgeringssector een cursus 'normen en waarden' zal krijgen.

Hans Van Scharen

www.knack.be

 

 

woensdag, maart 12, 2008

Keulen boos op VN over wooncode

BRUSSEL - Vlaams minister van Wonen Marino Keulen (Open VLD) reageert gepikeerd op de aanbevelingen in verband met de wooncode. 'Ik ben op mijn tenen getrapt. Mag ik eraan herinneren dat zowel het Grondwettelijk Hof als de Raad van State geoordeeld hebben dat de wooncode aan niemands grondrechten raakt? Integendeel, we willen ervoor zorgen dat mensen net beter functioneren in Vlaanderen.'

De minister wijst erop dat niemand moet bewijzen dat hij Nederlands kan. 'Er is geen examen, geen resultaatsverbintenis maar alleen een inspanningsverbintenis.' De uitspraken van het comité lijken Keulen vooral gebaseerd op schematische redeneringen. 'Maar we krijgen zo wel een etiket waardoor we ons moeten verdedigen', zegt Keulen woensdag in De Morgen.
'De VN hebben nooit met mij of mijn kabinet contact opgenomen om uitleg te vragen bij de wooncode. Anders zouden ze weten dat het net gaat om een sociale maatregel om de leefbaarheid in de sociale woonwijken te verbeteren', aldus de minister aan de vrtnieuwsredactie.
Het Comité tegen Rassendiscriminatie van de Verenigde Naties (CERD) had dinsdag vragen bij de Vlaamse wooncode. Het comité vraagt de Belgische staat te verzekeren dat taalbeperkingen niet leiden tot onrechtstreekse discriminatie, zo staat in de besluiten van het comité over België. Daarnaast toont het comité zich ongerust over het overdreven geweld dat de politiediensten in bepaalde gevallen gebruikt bij de uitwijzing van niet-Belgen.

 

De Verenigde Naties vonden het weer eens nodig om vanuit hun ivoren toren in Genève totaal uit de lucht gegrepen aanbevelingen te verspreiden. Deze keer was het woonbeleid van Vlaams minister Marino Keulen het slachtoffer. Omdat de niet democratisch verkozen vertegenwoordigers van de VN van een kosmopolitisch sfeertje houden in hun villawijk in Genève, menen zij dat het nodig is om dit sfeertje overal ingang te doen vinden. Het eisen dat een persoon die een sociale woning toegewezen krijgt, is een wapen tegen verfransing in de rand rond Brussel en tegen het niet assimileren van allochtonen in Vlaanderen. Aan de maatregelen van Keulen is niet eens een examen verbonden, de kandidaten voor een sociale woning moeten gewoon een inspanning doen en de lessen bijwonen.

Verder hebben de VN problemen met het overdreven geweld dat de politie zou gebruiken bij het uitwijzen van illegalen. Om Samira Adamu  nog te redden, komen de Verenigde Naties maar weer eens rijkelijk te laat, zij stikte bij haar repatriëring in 1998. Van incidenten na dit voorval hebben wij niets gehoord. Wij wisten niet dat er VN-waarnemers bij dergelijke repatriëringen aanwezig waren !

Het comité van de Verenigde Naties tegen rassendiscriminatie heeft ook nog commentaar op het feit dat scholen een hoofddoekenverbod kunnen opleggen...

ungeneve

 

De ivoren toren van de VN in Genève, veilig achter slot en grendel. Hun personeel zou beter eens wat meer buiten komen...

 

dinsdag, maart 11, 2008

Joodse families krijgen 35 miljoen euro

De Commissie voor de Schadeloosstelling van de Joodse Gemeenschap in België heeft uiteindelijk 35,2 miljoen euro toegekend in 5.210 individuele dossiers. Dat blijkt uit het eindrapport van de commissie. Daarnaast gaat 65 miljoen euro naar de joodse gemeenschap.

Ruim 88 procent van de dossiers gaf aanleiding tot een schadeloosstelling, maar slechts 31,8 procent van het globaal beschikbare bedrag voor individuele schadeloosstellingen werd uitgekeerd. De rest van het bedrag, zo'n 65 miljoen euro, gaat naar de Stichting van het Jodendom van België voor culturele, sociale en religieuze activiteiten voor de gemeenschap.
In september 2000 beloofde premier Guy Verhofstadt (Open VLD) tijdens de herdenking van Holocaust-slachtoffers dat ze vergoed zouden worden voor de bezittingen die de de Duitse bezetter tijdens de Tweede Wereldoorlog van hen of van hun familie heeft gestolen.
Lucien Buysse, de voorzitter van de commissie, wees bij de voorstelling van het eindverslag op het grote verschil tussen het aantal gedeporteerde in België verblijvende joden (30.291) en het uiteindelijke aantal aanvragen.
"Uiteindelijk zijn 23.369 volwassen personen niet uit de kampen teruggekeerd", luidt het in het verslag.
Daarnaast had de commissie grote moeite met de identificatie van niet teruggegeven financiële tegoeden en waren heel wat rechthebbenden ontgoocheld over de grootte van de tegemoetkoming.

Nooit eerder in de geschiedenis van de mensheid werd 1 genocide zo rijkelijk vergoed. Eigenlijk werd geen enkele genocide in de geschiedenis op zo’n grootschalig manier ‘schadeloos’ gesteld. Wat begon als een nobel doel om de slachtoffers van de joodse holocaust te vergoeden is ontspoord. Dagelijks betalen Westerse staten en bedrijven nog steeds om wat er zo’n 60 jaar geleden is gebeurd.

Waarom moeten wij, westerlingen geld geven voor iets waar onze voorouders mogelijk vaak niet eens aandeel in gehad hebben? Het geld waarmee deze schadeloosstellingen betaald worden komt uit de zak van de werkende westerling. Deze heeft niets maar dan ook niets meer met die genocide te maken! Hoe durven de joden deze schadevergoedingen eisen en zelfs aannemen? Wij moeten ons niet eens meer verontschuldigen voor wat er gebeurd is in het verleden, laat staan nog betalen!

Wat brengt het trouwens nog op? Als ze dan toch iets willen, geef hen dan een symbolische schadeloosstelling. Een symbolische euro.

Dit bewijst dat het hem niet meer te doen is om het leed dat die mensen is aangedaan, maar puur om hun kapitalistische ego wederom te strelen. Het cliché van de bevoordeelde kapitalistische jood blijft standhouden, 60 jaar later.

Waarom zijn de joden zo geprivilegieerd? Bekijken we nu slechts dit geval. Als zij zo’n schadevergoeding krijgen waarom krijgen de nabestaanden van de slachtoffers of ter dood veroordeelden van de repressie ook niets? Daar is de Belgische staat toch evenzeer uit de bocht gegaan! Iedereen gelijk voor de wet is mijn stelling!

"Stop deze positieve discriminatie en begin met deze onrechtvaardige jackpot voor de bloedzuigers!" Walter Roggemann

Ruzie binnen Belgische Unie - Union Belge

De unitaire kleine partij Belgische Unie - Union Belge (BUB) wordt geplaagd door interne ruzies. De stichter wordt verdacht van het stelen van de kas van de partij en hij zou de BUB-website hebben gehackt en zichzelf hebben bekroond tot voorzitter.

Stichter Hans Van de Cauter was een van de mensen die de BUB in 2002 oprichtte. Hij was ook de eerste voorzitter van de partij.
In juli vorig jaar koos de BUB een nieuwe voorzitter en Van de Cauter moest plaats ruimen voor François Wolters. "Die heeft later ontslag genomen wegens niet werkbaar", zegt ondervoorzitter Cottenjé.
Van de Cauter zou zichzelf vorige maand tot voorzitter hebben uitgeroepen en dat op de website hebben geplaatst. "Maar de raad van bestuur van de BUB erkent hem niet als voorzitter", zegt Cottenjé.
Volgens Cottenjé heeft stichter Van de Cauter ook het volledige saldo van de rekening van de BUB op zijn persoonlijke rekening overgeschreven, zonder dekking van de raad van bestuur.
De BUB is daarover een gerechtelijke procedure gestart. Ook de statutaire commissie van de BUB start een procedure op tegen Van de Cauter.

 

maandag, maart 10, 2008

“Et pour les Flamands la meme chose” Only in Belgium

Vandaag heeft Verhofstadt een campagne van € 1 000 000 gelanceerd om het imago van belgië toch nog te redden.

Al snel kom je het vertrouwde belgicistische propaganda tegen. Deze surrealistische staat wordt nogmaals de hemel in geprezen met de bekende Pijp van Magritte.

Dat men echter zo ver zou gaan dat men het pour-les-flamands-la-même-choseprincipe zouden toe passen hadden we echter niet verwacht.

Als we naar de site http://www.invest.belgium.be/ surfen krijgen we verschillende opties te zien waaronder “invest in Wallonia” en “invest in Flanders”.

Invest in Wallonia

“Alongside the federal government's fiscal measures, Wallonia supports businesses through incentives, auxiliary measures and premiums. It also provides support for recruitment, training, logistics and research and development. In Wallonia , these incentives are enshrined in a special plan to comprehensively revitalise the economy. If you wish to invest or set up a business in Wallonia , then visit www.investinwallonia.be to learn more about all the available opportunities.”

Voor Vlaanderen heeft men er niets beter op gevonden dan de tekst voor Wallonie te kopieren en af en toe de naam Wallonia in Flanders te veranderen.

Invest in Flanders

“Alongside the federal government’s fiscal measures, Flanders supports businesses through incentives, auxiliary measures and premiums. It also provides support for recruitment, training, logistics and research and development. If you wish to invest or set up a business in Wallonia, then visit www.investinflanders.be to learn more about all the available opportunities.”

Het feit dat dezelfde beschrijving voor Vlaanderen als voor Wallonië wordt gegeven zegt veel over de informatie die nieuwe investeerders van deze site kunnen halen.

clip_image002[4]

zaterdag, maart 08, 2008

NSV!-betoging

Naar aanleiding van de traditionele NSV!-betoging, die 700 manifestanten lokte, en de linkse tegenbetoging publiceerde blokbuster dit opmerkelijke bericht:

“Blokbuster bedankt de 1200 anti-fascisten die deelnamen aan de vreedzame betoging tegen extreem-rechts. Het werd een strijdbare optocht met een enorme dynamiek. De betoging verliep volledig vreedzaam en eindigde zonet aan de Zuid met muziek en ambiance. We lazen intussen in de media dat er rellen zouden zijn geweest, maar merkten daar als betogers eigenlijk niets van. In de loop van vrijdag 7 maart mag je hier een uitgebreid verslag en fotomateriaal verwachten.”

Toch wel een zeer opvallende reactie als je weet dat de anti-facistische “verdraagzame” extremisten met flessen, fietsen, borden en verf aan het smijten waren.

Het waterkanon werd ingezet tegen de anti-nsvbetogers en er werden 238 anarchisten opgepakt.

Onze interpretatie van een vreedzame betoging is toch net iets anders.

woensdag, maart 05, 2008

Nieuwsbrief

Het is zover! De Klauwaert nieuwsbrief staat op punt! Wil je ook op de hoogte blijven van wat er leeft bij Klauwaert en welke de activiteiten zijn? Aarzel dan niet en meld je direct aan bij de Klauwaert nieuwsbrief! Je hoeft enkel je email adres op te geven in het venster rechts bovenaan de site en bevestigen in je postvak in. Uiteraard geven we je email adres in geen geval door aan derden. En vergeet het niet, je kan ook zelf iets laten publiceren. Heb je iets interessants tegengekomen en je zou het graag zien verschijnen op de Klauwaert site, stuur het dan direct door. Klauwaert is en blijft een handig medium om over uiteenlopende onderwerpen te berichten.Bedankt voor je interesse en hopelijk word of blijf je een trouwe klauwaert lezer.

Beeldverslag NSV! debat

dinsdag, maart 04, 2008

België is een schurkenstaat

Jan zonder Land slaat weer toe.

De pers heeft op 29 februari 2008 bekend gemaakt dat, de in Marroko gevangen genomen en van 6 moorden in België verdachte leider van een tereurcel mijnheer Belliraj, gedurende ten minste 8 jaar op de loonlijst stond van de Belgische staatsveiligheid als informant. Tot nu toe weigert de staatsveiligheid iedere commentaar, Iedereen weet dat er in België een ongeschreven afspraak bestaat tussen het politeike establisment en de grote terreurnetwerken om hen hier in België hen met rust te laten zolang hier ten lande geen aanslagen worden gepleegd.

Het onzalige voorval met mijnheer Belliraj illustreert deze stelling op een duidelijke wijze.

De staatveiligheid had op zijn minst het federale parket over deze informant moeten verwittigen van zodra bekent werd dat hij verdacht werd van dergelijke zware feiten . Nu staat Marroko bekend om zijn bertrouwbaarheid als het om dergelijke zaken gaat..

Maar er is meer, want wie staat er aan het hoofd van deze schimmige organisatie die staatsveiligheid heet?

Inderdaad niemand minder dan de heer Alain Winants in een voormalig leven hartstochtelijk aanklager in het proces tegen het Vlaams Blok.

We twijfelen niet aan de capaciteiten van dit heerschap maar een democraat kan je het niet noemen wanneer hij met zijn dienst staats(on)veiligheid een orgaan creëert dat terroristen en moordenaars een hand boven het hoofd houdt en een staat binnen de staat organiseert die aan doofnotoperaties meewerkt, zich volledig afschermt en iedere democratische controle tracht af te weren.

Trouwens Armand de Decker senaatsvoorzitter en voorzittzer van het comité I dat degelijke diensten moet controleren heeft al gesust door te zeggen dat het misschien allemaal opgezet spel is om de staatsveiligheid zwart te maken, ha ha ha hoe ontroerend en dit allemaal voor er nog maar een onderzoek is gestart door het comité I.

Het voorgaande maakt een ding nog maar eens duidelijk, België is een schurkenstaat en moet verdwijnen.

Vlaanderen onhafhankelijk.

Jan zonder Land.

janzonderland

Straks klasfoto’s met balkjes?

Almaar meer scholen zetten oude klasfoto's op hun site. Leuk voor oud­leerlingen om in te grasduinen, maar het is in strijd met de privacywet. Een colle­ge in het Waasland, kreeg al klachten en zal - als het advies van de Privacycommissie wordt gevraagd - moe­ten inbinden en balkjes over de klagers zetten.

Het college in kwestie kreeg de voorbije weken e-mails van en­kele oud-studenten die zich er­geren aan het feit dat hun oude klasfoto op de site van het insti­tuut staat, mét vermelding van de namen. «Wanneer men de naam van een oud-leerling op Google intikt, krijgt men zijn foto erbij. Dat kan niet. Wij overwegen juridische stap­pen.»

Over zeer recente klasfoto's valt er weinig te discussiëren: sinds enkele jaren vragen de meeste scholen de ouders al bij de inschrijving de toestemming tot het nemen van zulke foto's. Of ze nemen die overeenkomst 'passief op in het schoolreglement. Er was eerder een dispuut

over gerezen. Omdat de Privacy­commissie toen oordeelde dat voor elke foto van elke leerling telkens opnieuw een fiat van de ouders nodig was, werd door de meeste directies voor zo'n col­lectieve oplossing ge kozen. Ook het gebruik van die foto's op websites is haast overal netjes geregeld.

Evenwicht

Mafar nu zorgen dus oudere klasfoto's, gemaakt vóór die re­geling, plots voor een nieuw knelpunt, ïn principe zouden de scholen, als ze bijvoorbeeld alle klasfoto's uit de periode 1900-2000 op hun website willen zet­ten, aan alle geportretteerden de toestemming moeten vra­gen. Als er personen weigeren, moeten hun foto's onherken­baar gemaakt worden met een balkje of een 'scrambling'. Oud­leerlingen die, zoals in het Wase geval, niet om hun toestemming gevraagd werden, kunnen een zelfde behandeling eisen. Bij de Privacycommissie geven ze toe dat het een beetje een ne­telig probleem is: zo'n klasfoto behoort bijna tot het Vlaamse erfgoed, en de scholen zijn er doorgaans maar wat fier op: als leerlingen later uitgroeien tot belangrijke burgers, pakken ze er graag mee uit «Zo'n privacy­probleem is altijd wat zoeken», zegt Jo Baret van de commissie. «Een evenwicht vinden tussen het algemeen belang en het in­dividu dat geschaad wordt»

Camerabewaking

Over welke schade gaat het dan? «Mensen hebben het recht om zichzelf af te schermen. Daar hoeven ze geen argumenten voor te geven. De meesten zijn net trots dat ze op zo'n website staan, al dan niet samen met een latere minister of acteur. Maar je hebt ook mensen die er niet mee gediend zijn. En die hebben ook recht van spreken.» Twee- tot drieduizend vragen over privacykwesties krijgt de commissie jaarlijks. Steeds meer in het kader van nieuwe techno­logieën zoals het internet, of bij­voorbeeld het gebruik van ca­merabewaking.

«Laatst klaagde iemand dat zijn buurman zijn oprit screende met een camera, maar ook een klein stukje van zijn oprit in het oog kon houden. Dan moeten wij het advies geven om die 'hoek' zo klein mogelijk te ma­ken. Het is altijd wat afwegen», aldus Baret.

bron: HLN

zondag, maart 02, 2008

zaterdag, maart 01, 2008

Dood in Gaza

Koning Leterme spreekt het volk toe op Youtube

Niet toegeven

Onderteken de petitie Niet Toegeven op www.niettoegeven.be.

 

Door het ondertekenen van deze petitie wens ik mij uit te drukken ten aanzien van de Vlaamse onderhandelaars betrokken bij de federale regeringsvorming.

Met de verkiezingen van juni 2007 hebben de Vlaamse kiezers een duidelijk signaal voor meer Vlaanderen gegeven. Wij willen niet dat er toegegeven wordt om een regering te vormen zonder verregaande staatshervorming. Wij willen Vlaanderen en ook Wallonie meer autonomie geven om de welvaart en het welzijn van onze bevolking te vrijwaren. 'Niet toegeven' is een ongebonden initiatief van diverse bezorgde, Vlaamse burgers. We benadrukken dat 'Niet toegeven' absoluut geen initiatief is van welke partij dan ook. De leden van het 'Niet toegeven'-team hebben geen enkele partijkaart. Wij zullen de Vlaamse onderhandelaars correct en regelmatig inlichten over de stand van zaken van deze petitie.

 

137-f9e87d041ece7a515ef06f6813d9ab9e

Holocaust

Israël waarschuwt Palestijnen voor 'shoah'

Volgens de Israëlische minister van Defensie Matan Vilnai heeft Israël geen andere keuze meer dan Gaza binnen te vallen, als de Palestijnse raketaanvallen niet ophouden. Hij waarschuwde dat de Palestijnen zichzelf een 'shoah' aandoen.
Vilnai zei dat in een interview met de Israëlische militaire radio, aldus de BBC. Israëli's gebruiken de term 'shoah' maar zelden buiten de context van de Tweede Wereldoorlog. De meerderheid van hen wil niet dat het andere gebeurtenissen beschrijft dan de genocide van de Joden. De woordvoerder van Vilnai liet dan ook snel weten dat hij met 'shoah' niet 'holocaust' bedoelde, zoals door een vertaalfout aanvankelijk werd geïnsinueerd, maar wel 'catastrofe', de feitelijke betekenis van het Hebreeuwse woord.
Hevige strijdDe bedreigingen komen er na twee dagen van oplaaiend geweld tussen Hamas-militanten en het Israëlische leger op de Gazastrook, waarbij minstens 32 Palestijnen en een Israëli omkwamen. Israël activeerde ook al een raketwaarschuwingssysteem om de stad Ashkelon, donderdag getroffen door raketten vanuit Gaza, tegen Palestijnse aanvallen te beschermen. Tot nu toe lag vooral Sderot onder vuur."Dit is triest en moeilijk, maar we hebben geen andere keuze", aldus Vilnai over de grootschalige militaire operaties boven Gaza. Voorlopig heeft Israël geen grondoffensief ingezet, omdat het leger wil wachten op beter weer. Maar de militaire voorbereidingen zijn wel getroffen en het leger heeft te kennen gegeven, enkel nog te wachten op een order.
Hopelijk wordt het nu voor iedereen die nog twijfelde duidelijk dat de joden vandaag niet langer enkel het slachtoffer zijn. Ze dreigen nu zelfs met een shoah, kan geïnterpreteerd worden als een holocaust tegen de Palestijnen. Later heeft de minister natuurlijk gas terug genomen. Zou er één jood zijn die shoah niet linkt aan de holocaust? Dit was duidelijk een provocatie naar de Palestijnen. Ze kunnen al verwachten wat er zal gebeuren buiten het oog van de westerse camera's. Het zou niet de eerste keer zijn trouwens dat Israël dergelijke oorloogsmidaden begaat.
Gedenk Sabra en Chatila. Een israëlische commissie heeft wel de betrokkenheid van Israël niet bewezen geacht. Maar de man die een groot aandeel had in die zaak, Elie Hobeika werd vermoord door een autobom in Beiroet. Dit was 2 dagen na een ontmoeting met Vincent Van Quickenborne nadat hij wilde getuigen tegen Sharon in de genocidewet die toen tegen die laatste liep. Trek zelf uw conclusies.
Om terug te komen op die shoah. De Israël lijkt altijd aanvallen te rechtvaardigen omdat de Palestijnen aanslagen plegen op Israëlische doelwitten. Wat weinigen weten is dat de meeste van deze aanslagen wettig zijn volgens het internationale recht. Voor meer informatie daarover lees artikel Dries van Agt op de Klauwaert site. Israël heeft dus geen enkele geldige reden om zo'n afschuwelijk dreigement te uiten. Dit is duidelijk de taal van een wanhopige bezetter die lijdt onder de terechte vrijheidsstrijd van een onderdrukt volk. Hopelijk zal Israël in de toekomst inzien dat er maar één oplossing is tegen het geweld. Dit is de Palestijnen hun land teruggeven, en nee niet door een shoah.
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert