woensdag, december 31, 2008

Stoelendans al begonnen

CD&V sluit officieel de rangen en steunt voluit de regering-Van Rompuy. Dat is gisteravond gezegd na een algemene vergadering van CD&V-mandatarissen.

Toch zijn binnen de partij diepe wonden geslagen na de doorstart van de regering zonder de boegbeelden Yves Leterme, Jo Vandeurzen en Inge Vervotte.
(Belga)

Gisteren schaarde Leterme zich volledig achter de nieuwe regering, maar volgens Het Belang van Limburg en De Standaard is daar een verklaring voor.

Er zou binnen de regering een deal zijn dat Leterme volgend jaar Karel De Gucht opvolgt als minister van Buitenlandse Zaken. Dit in de veronderstelling dat De Gucht zelf na de verkiezingen in juni Europees commissaris wordt.

VRT-journalist Tim Pauwels bevestigt dat dit scenario heel prominent aanwezig is in de top van CD&V. "Maar", aldus Pauwels, "dat gebeurt pas over een jaar, een eeuwigheid in de politiek. Zo moet de regering de verkiezingen in juni 2009 nog overleven en moet Leterme op zijn beurt de Fortis-onderzoekscommissie overleven."
Ga naar de toegankelijk versie van de content die nu volgt.
Pop-up
Insluiten
URL

Op deze plaats staat een flash die audio aanbiedt. Hieronder vindt u de informatie van deze audio en een link naar het fragment.
Karel De Gucht sluit niets uit

Beluister het mp3-audiofragment.

Leterme beseft dat het premierschap de komende tijd niet haalbaar is en heeft zijn zinnen daarom gezet op Buitenlandse Zaken. "Men heeft beloofd dat Leterme een perspectief zou krijgen. Bovendien heeft Buitenlandse Zaken hem als premier altijd geïnteresseerd", zegt Pauwels.

Voor alle duidelijkheid: het is nog niet 100 procent zeker dat De Gucht naar de Europese Commissie kan vertrekken. De Gucht zelf wilde dit scenario gisteravond in Terzake alvast niet bevestigen, al sloot hij vanochtend in De ochtend niet uit dat hij zou worden opgevolgd door een christendemocraat .

"Op een jaar tijd zijn er weinig zekerheden in de politiek", aldus Pauwels. "Bovendien moet je ook de Europese voorzitter achter je krijgen. Maar ik neem aan dat De Gucht daar zijn zaakjes verzorgd heeft."
"Vandeurzen is absolute held"

Bestaat er ook een scenario voor een rentree van ex-minister van Justitie Jo Vandeurzen? "Het respect voor Vandeurzen is enorm, groter dan voor Leterme", zegt Pauwels.

"Vandeurzen is een absolute held. Binnen de partij zou iedereen plaats willen maken voor hem, als hij dat zou willen. Maar Vandeurzen wil zelf niet. Hij wil dat zijn naam eerst wordt gezuiverd in de Fortis-commissie."

Vandeurzens opvolger Stefaan De Clerck heeft trouwens al laten verstaan dat hij zijn plaats graag opnieuw zal afstaan aan zijn voorganger, als die wordt witgewassen.
(Belga)

Hoe moet het nu verder met Inge Vervotte? "Dat blijft erg onduidelijk", aldus Pauwels. "Je moet haar daad vooral zien als een persoonlijke beslissing. Ze heeft een afkeer van de liberalen, die eerst minister Dewael laten zitten en daarna het ontslag van de hele regering vragen als dit slecht uitkomt voor de christen-democraten."

In haar ogen hebben de Vlaamse liberalen niet in eer en geweten gehandeld, maar ze geeft in haar brief ook kritiek op haar eigen partij. Ze verwijt haar partij dat ze een ongeloofwaardige regering blijft steunen en blijft pleiten voor federale verkiezingen in juni 2009.

Volgens Pauwels is Vervotte geschokt omdat de partij Leterme en Vandeurzen heeft laten vallen. "Ze krijgt binnen de partij veel respect omdat men snapt dat ze ontevreden is over de coalitiepartner, maar het wordt haar niet altijd in dank afgenomen dat ze kritiek heeft op de koers van de partij."

Open vld burgemeester scheldt schulden kwijt

Het schepencollege van Herzele wil van 250 gezinnen alle schulden bij het OCMW kwijtschelden. En als het van de burgemeester afhangt krijgen mensen met een leefloon ook 250 euro als kerstgeschenk. ...
Burgemeester Herzele speelt kerstman Het schepencollege van Herzele wil van 250 gezinnen alle schulden bij het OCMW kwijtschelden. En als het van de burgemeester afhangt krijgen mensen met een leefloon ook 250 euro als kerstgeschenk.

De belastingbetalers in Herzele hebben nu toch geld teveel...Johan Van Tittelboom

Open Vld wil gebruikers kwaliteit van hun coke en xtc gratis laten testen

Gebruikers van illegale partydrugs als cocaïne en xtc moeten hun "spul" straffeloos én gratis kunnen laten testen op gevaarlijke bestanddelen. Met dat controversiële voorstel wil Open Vld-senator Paul Wille de kwaliteit van drugs beter bewaken en fatale ongelukken voorkomen, zo schrijft Het Laatste Nieuws.

Betaald door...
Volgens het voorstel moet de belastingbetaler wel opdraaien voor de kosten of zo'n 100 euro per analyse."Kwaliteit is bedroevend" volgens senator
Volgens Open Vld-senator Paul Wille is het probleem dat de kwaliteit van drugs soms heel bedroevend is. "De rommel die labs in cocaïne vinden is huiveringwekkend, tot en met dodelijke stoffen als atropine. Het is niet omdat het verboden is, dat je er niet naar moet omkijken. De realiteit is dat die drugs op grote schaal circuleren. En dan vind ik dat de overheid de kwaliteit ervan moet helpen bewaken."Paul Wille

Daarom heeft de 59-jarige senator een resolutie ingediend waarin hij de regering vraagt om het mogelijk te maken voor gebruikers van partydrugs als coke en xtc om hun spul straffeloos en op kosten van de overheid te laten testen, zoals nu al in 22 Nederlandse steden het geval is. (belga/mvl)


Misschien kunnen we ook nog gratis schietlessen geven aan bankovervallers...

The clash of civilazitions

Vervotte stapt op, Dewael krijgt een nieuw postje


Anderhalf jaar geleden waren Vervotte, Vandeurzen en Leterme de grote overwinnaars van de federale verkiezingen
Inge Vervotte stapt uit de federale regering. Ze was minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. Haar partijgenoot Steven Vanackere volgt haar op. Inge Vervotte wordt als federaal minister vervangen door huidig Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Steven Vanackere (CD&V). Hij krijgt dus de portefeuille Overheidsbedrijven en Ambtenarenzaken in de regering Van Rompuy I.

Daarbovenop wordt hij minister van Institutionele Hervormingen. Die job neemt hij over van Jo Vandeurzen, die onlangs ontslag nam als minister naar aanleiding van het Fortis-dossier. Vanackere wordt ook CD&V-vicepremier.

Wie Vanackere zal opvolgen als Vlaams minister, wordt pas vrijdag duidelijk.

Diep geraakt

'De gebeurtenissen van de voorbije weken hebben een diepe indruk op mij nagelaten', laat Vervotte weten in een mededeling.

'De aangerichte menselijke en politieke schade bij Jo Vandeurzen en Yves Leterme verplichten mij om grondig na te denken. Ik ben een politica, maar bovenal een mens', klinkt het verder.

Ze heeft er ook problemen mee dat alleen CD&V moet inboeten na de Fortis-affaire. Ze haalt ook zwaar uit naar de nieuwe kamervoorzitter, Patrick Dewael (Open VLD). 'Ik kan er geen vrede mee nemen dat enkel de CD&V-ministers een consequente houding aannemen. Iemand doorschuiven naar het voorzitterschap van de Kamer hoort daar niet bij. Iedere partij is uiteraard verantwoordelijk voor de mensen die zij naar voren schuift, maar de premier is verantwoordelijk voor een hele ploeg. En die ploeg moet geloofwaardig zijn', luidt het.

Opvallend is ook dat Vervotte pleit voor samenvallende verkiezingen in juni 2009. Dat is volgens haar de beste manier 'om geloofwaardig besturen en het herstellen van het vertrouwen met elkaar te verzoenen'.

Tsjeven stappen op, liberalen blijven aan de macht plakken.
Interessant om te zien hoe heel het ACW uit de regering wordt gekegeld.

dinsdag, december 30, 2008

Eric zal broer Herman ontzien

Nu Herman Van Rompuy de nieuwe premier wordt, zal zijn broer Eric zijn communautaire toon milderen. Eric Van Rompuy staat bekend voor zijn gespierde communautaire verklaringen, maar wil naar eigen zeggen zijn broer niet in de problemen brengen.

"Als ik mij over bepaalde dingen zal uitlaten, dan zal ik er rekening moeten mee houden dat men zal proberen in mijn voorstellen interpretaties te vinden die mijn broer in problemen kunnen brengen. En dat wil ik tegen elke prijs vermijden. Mijn rol zal dus ook veranderen", zei de CD&V-politicus uit Zaventem op de Franstalige tv-zender RTL-TVi.

Nadat NVA is buitengegooid, wordt nu ook de "Vlaamse" vleugel van CDenV monddood gemaakt.

Franse komiek eert negationist Robert Faurisson

De Franse stand-upcomedian Dieudonné heeft al jaren een patent op antisemitische grappen. Wat de veroordeelde komiek vorig weekend presteerde was echter nooit gezien: voor een 5.000-koppig publiek haalde hij een notoir negationist op het podium.

Front National
Provocatie is altijd een handelsmerk geweest van de Bretoen met Kameroense wortels. In Parijs was ook de crème van het extreem rechtse Front National van de partij.

De voorstelling die Dieudonné in de bekende Zénith ten beste gaf, had haar naam niet gestolen. In 'J'ai fait l'con' ('Ik heb domme streken uitgehaald') nodigde de controversiële komiek onverwacht Robert Faurisson op het podium uit, een oud-universiteitsprofessor uit Lyon die berucht is om zijn vele revisionistische geschriften en die al ettelijke malen veroordeeld werd voor het ontkennen van de Holocaust. Ook nu loopt een onderzoek tegen Faurisson nadat hij het verbod op negationisme "een officiële religie" had genoemd, "die miljoenen mensen op gortige wijze misbruikt".

"Deze keer haal je pas echt een domme streek uit", riep Faurisson terwijl hij onder gejoel en applaus van het publiek Dieudonné in de armen viel. "Het is de grofste die ik ooit heb begaan", maakte de komiek zich vrolijk. "Maar het leven is kort. Laat ons dom blijven doen en zo snel mogelijk ongehoorzaam worden."

Volgens de komiek verdiende Faurisson een prijs "voor zijn slecht gezelschap en schaamteloosheid", een onderscheiding die hem meteen aangereikt werd door een assistent die het strepenplunje van de gedeporteerde Joden droeg, "het kostuum van het licht" - zoals Dieudonné het nodig achtte eraan toe te voegen, tot zichtbare voldoening van de negationist.

"Ik ben dit niet gewoon", zei Faurisson. "Ik word verondersteld een gangster van de geschiedenis te zijn. Al dertig jaar ben ik een Palestijn in eigen land."

Le Pen
Overigens was Faurisson vervelend gezelschap voor die andere vriend van Dieudonné, Jean-Marie Le Pen, de voorzitter van het extreem rechtse Front National. Le Pen, die peter is van een van Dieudonnés kinderen en die het opperbest met de komiek kan vinden, haastte zich na afloop om zijn aanwezigheid als "discreet" af te doen. "Ik wou geen deel uitmaken van het schouwspel."

Dat Faurisson plots op het podium stond heeft de zelf al meermaals veroordeelde Le Pen "verbaasd", en noemde hij een "bizarre genrevermenging". Ook meerdere andere FN-medewerkers zaten in de zaal. Eveneens aanwezig waren Palestijnse militanten en leden van de zwarte, radicaal antiblanke banlieuegroep Tribu Ka, die twee jaar geleden wegens racisme en aanzet tot haat buiten de wet gesteld werd.

Afwijzende reacties
Aan de krant Journal du Dimanche verduidelijkte Dieudonné na afloop dat hij "het niet eens is" met alle stellingen van Faurisson maar dat voor hem "het vrije woord doorslaggevend is".

De reacties zijn alleszins niet uitgebleven. De Franse minister van Cultuur Christine Albanel noemt zich "verbijsterd" door "deze provocatie, die alweer het geheugen kwetst en pijnigt". De CRIF, de koepel van Joodse organisaties in Frankrijk, gewaagt van een "hatelijke maskerade die schande brengt over ons land". Volgens de Unie van Joodse Studenten in Frankrijk (UEJF) heeft Dieudonné "bewezen dat hij een nieuwe leider van extreem rechts is door Faurisson een podium te bieden" en SOS Racisme stelt dat de stand-upcomedian meer gedaan heeft dan provoceren: "Dit optreden is de bevestiging van een politieke lijn die extreem rechts volgt."

In juni vorig jaar werd Dieudonné M'bala M'bala in beroep veroordeeld tot een dwangsom van 7.000 euro nadat hij zich in Algerije laatdunkend over de shoah uitgelaten had. Die uitspraken, uit 2005, hadden grote verontwaardiging tot gevolg in Frankrijk. Negationist krijgt prijs uitgereikt door iemand in een 'kostuum van het licht': het strepenplunje van gedeporteerde Joden n Dieudonné M'bala M'bala vorig jaar op het proces tegen een tijdschrift dat de Mohammedcartoons had geplaatst. Hij is bekend om zijn antisemitische uitspraken. (Lode Delputte)
30/12/08 07u58

Adolf Daens

Kort overzicht

Adolf Daens werd geboren te Aalst op 18 december 1839. Humaniorastudie aan het jezuïetencollege te Aalst. Trad in bij de jezuïeten in 1859. Verliet tweemaal de orde en trad in 1871, met de toestemming van zijn oversten, definitief uit. Tot priester gewijd in 1873, werd hij in 1876 onderpastoor te St.-Niklaas en in 1878 te Kruishoutem. Daar hij zich, door zijn opleiding, meer geschikt achtte voor het onderwijs, werd hij retoricaleraar aan het bisschoppelijk college te Oudenaarde en nadien aan het H.­Maagdcollege te Dendermonde (1879-1888). De bisschop van Gent stelde hem toen voor opnieuw in pastorale dienst te treden, als onderpastoor te Drongen. Hij heeft dit niet aanvaard, omdat het hem moeilijk viel op 50-jarige leeftijd opnieuw als onderpastoor te beginnen. De bisschop liet hem toen zonder functie. Nadat hij privélessen had gegeven bij de familie Callebaut te Wieze, kwam Adol/, zonder vast kerkelijk ambt, bij zijn broer Pieter te Aalst inwonen en hielp deze bij de redactie van diens weekbladen.

In 1893 stelde Adolf Daens het programma op van de nieuw op te richten Christene Volkspartij. Hij zocht naar samenwerking met de conservatieve Katholieke Partij, die op dat ogenblik het bewind in handen had, maar dit bleek onmogelijk, vooral door de halsstarrigheid van haar voorzitter Charles Woeste. De Christene Volkspartij nam aan de verkiezingen van oktober 1894 deel, met A dolf Daens als eerste kandidaat op de lijst. Wegens 'vergissingen' werd hij niet verkozen, maar de Kamer gelastte een nieuwe verkiezing voor het arrondissement Aalst, waardoor hij op 9 december 1894 kamerlid werd (tot 1898).

De bisschop had intussen zijn openbaar optreden afgekeurd en hem verboden de mis op te dragen. In 1895 werd Adolf Daens naar Rome geroepen, maar hij bleef zijn actie voortzetten. Onder de druk van de conservatieven, trof de bisschop van Gent, mgr. A. Stillemans, herhaaldelijk maatregelen tegen hem en gebood hem zelfs het priesterkleed af te leggen. Adolf Daens ging daar echter niet op in. In 1902 werd hij kamerlid voor het arrondissement Brussel, maar in 1906 werd hij niet herkozen.

Reeds jaren lijdend aan een hartkwaal, overleed Daens op 14 juni 1907, na zich te hebben onderworpen aan de beschikkingen van zijn bisschop. De Christene Volkspartij zette de strijd voort tot aan de Eerste Wereldoorlog. Nadien versmolt ze met 'Het Vlaamsche Front'.

Uitvoerig

Het optreden van priester Adolf Daens heeft in zijn tijd veel beroering gewekt en geeft nu nog stof tot tegenstrijdige interpretaties.Daens wilde de doorbraak van de christen-democratie en, daarin geïnspireerd door de encycliek Rerum novarum, ten spoedigste sommige hoogst noodzakelijke sociale voorzieningen afdwingen. Zijn optreden moet gezien worden in het licht van de sociale toestanden die op dat ogenblik heersten. Altijd heeft hij zich strikt gehouden aan de christelijke sociale leer. Op dat punt werd hem nooit iets ten laste gelegd, evenmin als wegens zijn persoonlijk gedrag. Het grootste bezwaar dat tegen hem werd aangevoerd was, dat hij in een afzonderlijke partij optrad, tegen de destijds overheersende conservatieve Katholieke Partij, die de steun had van de bisschoppen en van Rome.

De katholieken, die pas de schoolstrijd hadden gevoerd en de regering in handen hadden, konden moeilijk een scheuring in de katholieke gelederen aanvaarden. De katholieke regering bleef echter ten achteren én in het toepassen van Rerum novarum én in het nastreven van een vooruitstrevende sociale politiek. Men diende bovendien rekening te houden met het opkomende socialisme.

Priester Daens meende in geweten (en daarover kan geen twijfel be­staan) dat hij de strijd toch moest doorzetten. Hij was bereid met de socialisten tot samenwerking te komen om een sociale wetgeving tot stand te brengen, maar hij heeft herhaaldelijk verklaard dat hij het niet eens kon zijn met de houding van de socialisten ten opzichte van de godsdienst.

Een belangrijk element is zijn overtuiging dat de ontvoogding van het Vlaamse volk het bestaan van taalwetten noodzakelijk maakte, waarbij het gebruik van het Nederlands in het Vlaamse landsgedeelte werd veralgemeend. Hij was een overtuigd voorstander van het verplicht algemeen onderwijs. Alzo zou in Vlaanderen het lager, middelbaar en hoger onderwijs automatisch vernederlandst worden. Ook hier bestond een fundamentele tegenstelling, aangezien de conservatieve Katholieke Partij ook in Vlaanderen geleid werd door Franstaligen.

De betekenis van priester Daens en van de Christene Volkspartij in de Vlaamse Beweging is tot nu toe onvoldoende belicht. Zeker heeft hij zich op de eerste plaats toegelegd op het verwezenlijken van een sociale politiek en op het bereiken van het algemeen stemrecht. Zijn partij, die zich geleidelijk aan in andere arrondissementen organiseerde, bracht in de Vlaamse bewustwording een onderstroom, die niet mag worden onderschat. Daens breidde zijn actie trouwens uit tot Nederland, waar hij herhaaldelijk ging spreken en waar, onder zijn impuls, onafhankelijke christen-democratische groepen ontstonden, o.m. te Enschede. Hij werd ook daar door de bisschoppen afgekeurd.

Zowel op het gebied van de sociale politiek als ten opzichte van de Vlaamse Beweging waren zijn standpunten gericht op het praktische, d. w .z. op datgene wat, gezien de omstandigheden, bij voorrang moest bereikt worden. Hij vroeg Vlaams onderwijs en diende in 1905, samen met zijn broer Pieter, met twee liberalen en een socialist, een wetsvoorstel in tot vernederlandsing van de Gentse universiteit, maar sprak zich niet uit over de structuren.

Op politiek gebied beperkte hij zich tot het helpen realiseren van een werkelijke democratie, gebaseerd op het zuiver algemeen stemrecht, wat nu als vanzelfsprekend wordt aanvaard. Op sociaal gebied vroeg hij o.a. pensioen, ziekteverzekering, verplicht onderwijs en dienstplicht voor iedereen. Ook hier kan hij dus niet worden beschouwd als een ideoloog, die een vooropgesteld maatschappelijk systeem wilde realiseren. Hij hield in grote mate rekening met de andere gedachtenstro­mingen en kan bijgevolg beschouwd worden als de vroegtijdige ver­dediger van een synthese, die geleidelijk in West-Europa is gegroeid: het vrijwaren van de persoonlijke rechten en vrijheden, zoals zij na de Franse Revolutie door de liberalen werden nagestreefd, en het vestigen van een rechtvaardige sociale orde, wat, buiten de doctrinaire betwisingen, het doel is van het socialisme. Maar bij Daens werd dat alles gezien op basis van de christelijke opvattingen, wars van ieder klerikalisme. Hij werd daarin niet altijd begrepen, ook niet door zijn volgelingen.

De invloed van zijn actie bleef zeker niet beperkt tot het arrondissement Aalst en het zou fout zijn, ze alleen te willen situeren binnen het raam van plaatselijke, soms persoonlijke tegenstellingen. Hoewel de meeste punten die in zijn praktisch opgevat programma waren vervat, op dit ogenblik gerealiseerd zijn, blijft zijn figuur een symbool van wat nu nog wordt nagestreefd om te komen tot een evenwichtige en rechtvaardige samenleving.

Boven dat alles rijst zijn zedelijke grootheid. Zijn gewetensconflict, voortvloeiend uit het groeiend bewustzijn dat de christen dient te handelen op eigen verantwoordelijkheid, heeft hem lichamelijk ten onder gebracht. Dit standpunt wordt na de jongste concilies niet meer betwist. Dat hij bovendien, samen met de zijnen, bereid was alle materiële belangen op te offeren, kan eveneens als een voorbeeld blijven gelden.

Adolf Daens had, zoals iedereen, zijn fouten en gebreken, beging misslagen, was beperkt door zijn nochtans zeer rijke en begaafde persoonlijkheid, maar het geheel van zijn leven en van zijn strijd kan nu nog blijven bezielen.

In 1957 werd voor hem te Aalst een standbeeld opgericht. Jaarlijks heeft aldaar in juni een herdenking plaats.


Red Sandra

Begin 2008 slaat het noodlot toe en werd vastgesteld dat Sandra door een uiterst zeldzame, maar dodelijke stofwisselingsziekte getroffen werd. Hierbij stapelt gif zich in haar lichaam op waardoor haar zenuwcellen afsterven. Professoren deelden mee : "... Er is geen enkele remedie voorhanden...Sandra zal aftakelen...Tot de dood. Ze is terminaal."
Sandra’s ouders begrepen het niet... Een kind waar uiterlijk niets mis mee leek te zijn, werd door het UZ opgegeven!....Ze werden naar huis gestuurd om het laatste jaar met haar door te brengen...Hun wereld stortte in. Maar de echte nachtmerrie moest dan nog beginnen...
Via het Internet vind Sandra's papa vrij snel een specifiek voor de ziekte ontwikkeld medicijn dat net in Europa vrijgegeven werd. Het hoogtechnologische medicijn blijkt onwezenlijk duur te zijn en dient twee jaar onafgebroken toegediend te worden. Totale kostprijs: 1.080.000€ ! In Denemarken bleek het al goedgekeurd en krijgen patiënten het zelfs volledig terugbetaald door de overheid! Door een tekortkoming in de Europese wetgeving kan de Belgische ziekteverzekering RIZIV het medicijn niet vergoeden... Sandra's ouders verzetten hemel en aarde en richten een noodkreet aan de Belgische overheid. Deze willen absoluut helpen, maar zijn wettelijk gebonden. Ze kunnen enkel hun medeleven betuigen...Sandra moet sterven....Tenzij haar ouders het geld zelf kunnen verzamelen....
Zij "vechten" nu bijna 1 jaar. Koortsachtig zoeken ze dag en nacht naar een weg om het geld verzameld te krijgen. Maar overal waar ze gaan aankloppen krijgen ze de deur op de neus...In tussentijd moeten ze machteloos toezien hoe hun lieve meid snel en onherstelbaar aftakelt; wetende dat er een medicijn beschikbaar is...Hun frustratie, radeloosheid, pijn om het verlies en het gevoel van totale onmacht zijn bijna niet te beschrijven.
Uiteindelijk zien ze in dat niemand hen zal helpen...Niemand...
Tenzij... De "gewone" Vlamingen; de man uit de straat.. Zij alleen kunnen haar nu nog op de valreep redden.
Boze tongen zeggen ons dat de Vlamingen kil en verstard geworden zijn en hen dit niet meer raakt. Wij kunnen dit niet geloven. Wij zijn ervan overtuigd dat vele mensen ons willen en zullen helpen!

Sandra kan ondertussen niet meer praten en is al gedeeltelijk verlamd. Maar verstandelijk is ze volledig bij en beseft wat er haar overkomt.
Sinds vorige zomer krijst ze iedere dag, soms uren aan een stuk, tot ze uitgeput in elkaar zakt. Het is haar enige manier om hulp te vragen.
Haar ouders worden bijna gek van het aanhoudende oorverdovende gekrijs! Zonder de medische behandeling zal haar toestand verder achteruit gaan en staat haar nog een verschrikkelijke doodsstrijd te wachten.
Haar levensverwachting wordt geschat tot rond eind mei 2009. Er resten haar dus slechts 155 dagen meer te leven. Enkel de behandeling kan haar toestand een halt toeroepen.


Sandra's droom was om later een prinses te worden. Maar dat was ze al en blijft ze ook. Wij met zijn allen moeten de prinses nu zien te redden.
Lieve mensen uit Vlaanderen, jullie kunnen met een kleine bijdrage Sandra's leven mee helpen redden ! U die dit nu leest : mogelijk hebt U ook kinderen...Stel je even in onze plaats! Help ons toch om lieve Sandra van de dood te redden. Toon dat je een hart voor kinderen hebt! Dat Sandra niet nodeloos hoeft te sterven. We smeken jullie, help haar dan toch! Dit kan jou morgen ook overkomen. Dan staan wij er ook voor jou!
Wij durven te hopen op massale steun van de Vlamingen!
Jullie zijn haar enige en laatste hoop! Zonder jullie is ze dood! Wacht aub niet. De behandeling moet nu beginnen. Anders is ze binnen 6 maand dood!


http://www.red-sandra.be/

De overheid zou beter voor zijn eigen bevolking moeten zorgen, ipv onze sociale zekerheid te laten opsoeperen door migranten.

Philippe GeubelsKomiek Philippe Geubels haalde zich met zijn grappen in de eindejaarsconference van Canvas en Radio 1 Het besluit, de woede op de hals van het extremistische Joodse Defensie Liga Europa. Het roept op zijn website op tot actie tegen Geubels. Vrt krijgt het op zijn beurt allicht aan de stok met het Franstalige Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB).

’What ’s in a name’, vraagt de Joodse Defensie Liga (JDL) Europa zich af op zijn website, waar Mortselaar Philippe Geubels consequent ’Philippe Goebbels’ wordt genoemd. Het heeft de speellijst van de stand-upcomedian geplaatst en de uitdrukkelijke oproep om boycotacties te ondernemen.

De JDL is een controversiële extremistische organisatie, met een Amerikaanse en een Europese tak. In juni 2003 verscheen het bericht dat de JDL een vestiging in België plande, maar het bleef bij een voornemen. In Nederland is JDL wel actief.

Plat Préféré

Geubels haalde zich de woede van de JDL op de hals met een grap over de recente Hitler- rel rond het VRT-programma Plat Préféré: “Als in Antwerpen een gaslek ontstaat, zal hoofdredacteur van Joods Actueel, Michael Freilich dan het stadsbestuur aanklagen wegens provocatie?”, vroeg hij zich in zijn eindejaarsconférence af. Eerst was er sprake van dat de VRT het stuk zou schrappen uit de uitzending op kerstdag, maar het besliste dat toch niet te doen.

Freilich reageert gelaten op de grap. “Ik heb de conference gezien. Zo erg vond ik Geubels’ moppen niet. Bovendien werd er met alles en iedereen gespot.” Freilich relativeert ook de mogelijke impact van de JDL-oproep. “Het is inderdaad een extremistische groepering, voortvloeiend uit de verboden Israëlische Kach-partij. Maar de aanhang is hier zo klein dat ik niet verwacht dat het daadwerkelijk tot acties zal leiden.”

Juridische klacht

Toch vermoedt Freilich dat het optreden van Geubels niet helemaal zonder gevolgen blijft. “De CCOJB, de Franstalige tegenhanger van het Forum der joodse organisaties, overweegt een juridische klacht tegen de Vlaamse openbare omroep in te dienen voor de feiten van de afgelopen dagen en maanden.

De joodse organisaties in Vlaanderen vinden het voldoende hun opinie mee te delen, onder de Waalse en Brusselse joden leeft het beeld van ’de racistische Vlamingen’ veel sterker. Dat het fragment van Geubels op de website van Radio 1 te beluisteren staat onder de titel ’Arbeit macht frei’, viel bij hen in zeer slechte aarde.”

Nooit meegemaakt

VRT-perswoordvoerster Diane Waumans had nog niets van een mogelijke klacht vernomen en kon bijgevolg niet reageren op mogelijke juridische stappen. “De druk over wat wel en niet mag, is de afgelopen tijd enorm gestegen. Ik heb zoiets nog niet meegemaakt in mijn carrière. Maar ik wijs niet met de vinger, want het protest hangt vast aan onze beslissingen. Ik kan voorlopig enkel zeggen dat de VRT vond dat Geubels grappen konden in het kader van de conference.”

Geubels zelf wilde zich niet uitlaten over de nieuwe ontwikkelingen. “Ik wil het niet erger maken dan het al is”, was zijn respons.

maandag, december 29, 2008

Het ergste moet nog komen

"Deze operatie verschilt van de voorgaande. We hebben de lat erg hoog gelegd. We viseren niet enkel de terroristen en hun raketlanceerders, maar de gehele Hamas-regering, officiële gebouwen en veiligheidsdiensten inbegrepen", luidt het.

"We staan nog maar aan het begin van de strijd. Het ergste ligt niet achter ons, maar moet nog komen en daar moeten we ons op voorbereiden", aldus nog Harel. "We willen de spelregels in de Gazastrook veranderen".

Israel voert volkerenmoord door en internationale gemeenschap doet niets.
Als de internationale overlegorganisaties die "vrede" moeten waarborgen nu niet ingrijpen, hebben ze ook geen nut meer, en kunnen ze beter worden opgedoekt.

olieprijs stijgt weer

De olieprijs is maandag zowel in New York als in Londen tot bijna 5 dollar per vat gestegen. Door de aanhoudende Israëlische bombardementen in de Gazastrook bestaat de vrees dat de bevoorrading vanuit het Midden-Oosten in het gedrang komt.

Maandagmorgen steeg in Londen de prijs van een vat Brent-olie van de Noordzee voor levering in februari tot 43,18 dollar. Omstreeks maandagmiddag wordt voor een vat Brent-olie 41,28 dollar betaald, een stijging met nog 2,91 dollar tegenover afgelopen vrijdag.

In New York ging de prijs voor een vat light sweet crude voor levering in februari tot 42,20 dollar per vat. Maandagmiddag (Vlaamse tijd) noteerde een vat tegen 40,45 dollar (+2,74 dollar in vergelijking met vrijdag).

Ongeveer een derde van de olie wereldwijd wordt in het Midden-Oosten geproduceerd.

Bron: Trends

JoodsActueel steunt bombardementen

Zonder politieke actie is hulp voor de Palestijnen een druppel op een hete plaat


Broederlijk Delen
december 16, 2008

Eén jaar geleden, op de Paris Donor Conference, beloofde de internationale gemeenschap een ongeziene som financiële hulp. Ondanks deze inspanningen bracht 2008 geen fundamentele verbetering in de Palestijnse socio-economische ontwikkeling. De donoren en de Palestijnse Autoriteit (PA) verwezenlijkten in hoge mate hun doelstellingen op het gebied van financiële uitgaven en fiscale en veiligheidshervormingen. Toch kunnen ze de schade niet compenseren van de geïnstitutionaliseerde en vaak onwettelijke Israëlische beperkingen op de Palestijnse beweging en toegang. De CIDSE werkgroep Palestina-Israël brengt vandaag de beleidsnota The EU’s aid to the occupied Palestinian territory (oPt) (pdf)uit. Ze stelt dat om hulp aan de Palestijnse gebieden efficiënt te maken, moet teruggegrepen worden naar de logica van het internationaal recht en de rechtenbenadering.

Gisteren stond het onderwerp zowel op de agenda van de vergadering van het Kwartet voor het Midden-Oosten in New York, als van de bijeenkomst tussen Palestijns premier Salam Fayyad en Brits premier Gordon Brown in Londen. Op 18 december komen de donoren en de PA samen in Ramallah om het gebrek aan vooruitgang sinds de conferentie van Parijs te bespreken.

Om het debat over de effectiviteit van hulp aan de Palestijnse gebieden te stimuleren, organiseerde de CIDSE Werkgroep Palestina-Israël in november een expertenseminarie over de Europese hulp. Hierbij waren tevens Palestijnse en Israëlische ngo’s aanwezig. De debatten toonden aan dat de EU Israëls schendingen van zijn effectieve controle over de bezette gebieden onvoldoende aankaartte. Daarnaast slaagde de Unie er niet in, de schendingen van het internationaal humanitair recht en de mensenrechten systematisch aan te pakken. Europa is de gulste donor van de Palestijnen. Het heeft aanzienlijke en succesvolle inspanningen geleverd om samen met de PA de Palestijnse instellingen te verbeteren. Het is hoog tijd om te investeren in een politieke strategie tegenover Israël. De EU moet gebruik maken van de huidige onderhandelingen over de upgrade van de Euro-Israëlische relaties om ervoor te zorgen dat Israël zijn onwettige beleid dat echte Palestijnse ontwikkeling in de weg staat, beëindigt.

De upgrade van de Euro-Israëlische relaties moet de start zijn van een nieuwe relatie, gebaseerd op wederzijds respect voor de verplichtingen van beide partijen. Wanneer nieuwe domeinen voor bilaterale samenwerking geopend worden in de context van het Europees Nabuurschapsbeleid of onder het Associatieakkoord, moet de EU wettelijke voorzorgsmaatregelen treffen om Israël te verhinderen akkoorden te interpreteren en in tegenspraak met het internationaal recht toe te passen. Zonder politiek proces, gebaseerd op het respect voor internationaal recht, kan echte Palestijnse ontwikkeling niet plaatsvinden en zal financiële hulp nooit volstaan.

Indien de politieke wil bestaat, is de oplossing voor vele problemen van Palestijnse beweging en toegang vaak minder moeilijk dan aangenomen wordt. Volgens John Ging, directeur van UNRWA in Gaza, is het mogelijk om de omstandigheden van de burgers drastisch te verbeteren, zonder de veiligheid van Israël op het spel te zetten. Op het CIDSE-seminarie verwees hij naar de beperkte brandstoftoevoer: “As I said, the fuel pipeline is open. But why is Israel only allowing in 100,000 litres, why not 500,000 litres? It is just a matter of turning a pipe. There is no operational problem. There is no security problem with turning that open a little more.” Hetzelfde punt werd ook gemaakt met betrekking tot de beweging van mensen in en uit de Gazastrook. Beide passagiersterminals in Gaza zijn veilig en operationeel, maar blijven gesloten voor burgers. Toen hem gevraagd werd wat de EU kan doen, spoorde de directeur van UNRWA in Gaza de beleidsmakers aan om in hun discussies met Israël te focussen op toegang: “Depoliticize the security issues associated with the access restrictions. There are legitimate security issues, but there are also politicized security issues. And we need to separate the two”.

Spaanse katholieken betogen voor gezinswaarden

MADRID - Honderdduizenden mensen hebben zondagmiddag in het centrum van de Spaanse hoofdstad Madrid een mis bijgewoond waarin de traditionele waarden van het gezin centraal werden gesteld. De mis had het karakter van een betoging tegen de socialistische regering, die het homohuwelijk heeft gelegaliseerd en scheiding vergemakkelijkt.

De dienst begon met een boodschap van paus Benedictus XVI, die de Spaanse katholieken maande het gezinsleven de centrale plaats te geven die het verdient. 'De paus staat aan uw zijde', aldus de boodschap.

Aartsbisschop Antonio Maria Rouco Varela voegde hier aan toe dat de toekomst van de mensheid afhankelijk is van 'het gezin, de christelijke familie'. Hij noemde abortus een van de ergste gesels van de moderne tijd.

De schattingen varieerden, maar de menigte op het Plaza de Colon leek honderdduizenden mensen te tellen. De mis werd opgedragen door vijf aartsbisschoppen, 22 bisschoppen en ruim driehonderd priesters. Vorig jaar namen wel een miljoen gelovigen aan een soortgelijke bijeenkomst deel.


United Nations General Assembly Resolution 3379, adopted on November 10, 1975 by a vote of 72 to 35 (with 32 abstentions), "determine[d] that Zionism is a form of racism and racial discrimination". The resolution is often referenced in debates of Zionism and racism.

Als je sterke vrienden hebt moet je je daar echter niets van aantrekken:

United Nations General Assembly Resolution 46/86 passed on December 16, 1991, revoked Resolution 3379 with a vote of 111 to 25, with 13 abstentions.

Israel made revocation of resolution 3379 a condition of its participation in the Madrid Peace Conference, in progress in the last quarter of 1991. Under pressure from the administration of President George H.W. Bush in the United States, the UN passed the resolution. The text of the revocation was simply:

"The general assembly decides to revoke the determination contained in its resolution 3379 (XXX) of 10 November 1975."

This formed resolution 46/86, which is one of the shortest in UN history. During this session, President Bush told the General Assembly:

"...to equate Zionism with the intolerable sin of racism is to twist history and forget the terrible plight of Jews in World War II and indeed throughout history."
De Israeli mogen nu dus Palestijnen uitmoorden omdat er ooit eens joden vermoord geweest zijn...

Dit is echter zeker niet de enige keer dat Israel hulp heeft gekregen van de VS binnen den Verenigde Naties:

U.S. Vetoes of UN Resolutions Critical of Israel

(1972-2006)


Vetoes: 1972-1982

Subject Date & Meeting US Rep Casting Veto Vote
Palestine: Syrian-Lebanese Complaint. 3 power draft resolution 2/10784 9/10/1972 Bush 13-1, 1
Palestine: Examination of Middle East Situation. 8-power draft resolution (S/10974) 7/2/1973 Scali 13-1, 0 (China not partic.)
Palestine: Egyptian-Lebanese Complaint. 5-power draft power resolution (S/11898) 12/8/1975 Moynihan 13-1, 1
Palestine: Middle East Problem, including Palestinian question. 6-power draft resolution (S/11940) 1/26/1976 Moynihan 9-1,3 (China & Libya not partic.)
Palestine: Situation in Occupied Arab Territories. 5-power draft resolution (S/12022) 3/25/1976 Scranton 14-1,0
Palestine: Report on Committee on Rights of Palestinian People. 4-power draft resolution (S/121119) 6/29/1976 Sherer 10-1,4
Palestine: Palestinian Rights. Tunisian draft resolution. (S/13911) 4/30/1980 McHenry 10-1,4
Palestine: Golan Heights. Jordan draft resolution. (S/14832/Rev. 2) 1/20/1982 Kirkpatrick 9-1,5
Palestine: Situation in Occupied Territories, Jordan draft resolution (S/14943) 4/2/1982 Lichenstein 13-1,1
Palestine: Incident at the Dome of the Rock in Jerusalem. 4-power draft resolution 4/20/1982 Kirpatrick 14-1, 0
Palestine: Conflict in Lebanon. Spain draft resolution. (S/15185) 6/8/1982 Kirpatrick 14-1,0
Palestine: Conflict in Lebanon. France draft resolution. (S/15255/Rev. 2) 6/26/1982 Lichenstein 14-1
Palestine: Conflict in Lebanon. USSR draft resolution. (S/15347/Rev. 1, as orally amended) 8/6/1982 Lichenstein 11-1,3
Palestine: Situation in Occupied Territories, 20-power draft resolution (S/15895) 8/2/1983 Lichenstein 13-1,1

Security Council Vetoes/Negative voting 1983-present

Subject Date Vote
Occupied Arab Territories: Wholesale condemnation of Israeli settlement policies - not adopted 1983
S. Lebanon: Condemns Israeli action in southern Lebanon. S/16732 9/6/1984 Vetoed: 13-1 (U.S.), with 1 abstention (UK)
Occupied Territories: Deplores "repressive measures" by Israel against Arab population. S/19459. 9/13/1985 Vetoed: 10-1 (U.S.), with 4 abstentions (Australia, Denmark, UK, France)
Lebanon: Condemns Israeli practices against civilians in southern Lebanon. S/17000. 3/12/1985 Vetoed: 11-1 (U.S.), with 3 abstentions (Australia, Denmark, UK)
Occupied Territories: Calls upon Israel to respect Muslim holy places. S/17769/Rev. 1 1/30/1986 Vetoed: 13-1 (US), with one abstention (Thailand)
Lebanon: Condemns Israeli practices against civilians in southern Lebanon. S/17730/Rev. 2. 1/17/1986 Vetoed: 11-1 (U.S.), with 3 abstentions (Australia, Denmark, UK)
Libya/Israel: Condemns Israeli interception of Libyan plane. S/17796/Rev. 1. 2/6/1986 Vetoed: 10 -1 (US), with 4 abstentions (Australia, Denmark, France, UK)
Lebanon: Draft strongly deplored repeated Israeli attacks against Lebanese territory and other measures and practices against the civilian population; (S/19434) 1/18/1988 vetoed 13-1 (US), with 1 abstention (UK)
Lebanon: Draft condemned recent invasion by Israeli forces of Southern Lebanon and repeated a call for the immediate withdrawal of all Israeli forces from Lebanese territory; (S/19868) 5/10/1988 vetoed 14-1 (US)
Lebanon: Draft strongly deplored the recent Israeli attack against Lebanese territory on 9 December 1988; (S/20322) 12/14/1988 vetoed 14-1 (US)
Occupied territories: Draft called on Israel to accept de jure applicability of the 4th Geneva Convention; (S/19466) 1988 vetoed 14-1 (US)
Occupied territories: Draft urged Israel to abide by the Fourth Geneva Convention, rescind the order to deport Palestinian civilians, and condemned policies and practices of Israel that violate the human rights of the Palestinian people in the occupied territories; (S/19780) 1988 vetoed 14-1 (US)
Occupied territories: Strongly deplored Israeli policies and practices in the occupied territories, and strongly deplored also Israel's continued disregard of relevant Security Council decisions. 2/17/1989 Vetoed 14-1 (US)
Occupied territories: Condemned Israeli policies and practices in the occupied territories. 6/9/1989 Vetoed 14-1 (US)
Occupied territories: Deplored Israel's policies and practices in the occupied territories. 11/7/1989 Vetoed 14-1 (US)
Occupied territories: NAM draft resolution to create a commission and send three security council members to Rishon Lezion, where an Israeli gunmen shot down seven Palestinian workers. 5/31/1990 Vetoed 14-1 (US)
Middle East: Confirms that the expropriation of land by Israel in East Jerusalem is invalid and in violation of relevant Security Council resolutions and provisions of the Fourth Geneva convention; expresses support of peace process, including the Declaration of Principles of 9/13/1993 5/17/1995 Vetoed 14-1 (US)
Middle East: Calls upon Israeli authorities to refrain from all actions or measures, including settlement activities. 3/7/1997 Vetoed 14-1 (US)

Middle East: Demands that Israel cease construction of the settlement in east Jerusalem (called Jabal Abu Ghneim by the Palestinians and Har Homa by Israel), as well as all the other Israeli settlement activity in the occupied territories

3/21/1997 Vetoed 13-1,1 (US)
Call for UN Observers Force in West Bank, Gaza 3/27/2001 Vetoed 9-1 (US),
with four abstentions
(Britain, France, Ireland and Norway)
Condemned acts of terror, demanded an end to violence and the establishment of a monitoring mechanism to bring in observers. 12/14/2001 Vetoed 12-1 (US)
with two abstentions
(Britain and Norway)

On the killing by Israeli forces of several UN employees and the destruction of the World Food Programme (WFP) warehouse

12/19/2002

12-1 (US)
with two abstentions
(Bulgaria and Cameroon)

Demand that Israel halt threats to expel Palestinian leader Yasser Arafat 9/16/03 Vetoed 11-1 (US)
with three abstentions
(Britain, Germany and Bulgaria)
Seeks to bar Israel from extending security fence 10/14/03 Vetoed 10-1 with four absentations (Britain, Germany, Bulgaria and Cameroon)
Condemns Israel for killing Ahmed Yassin 3/25/04 Vetoed 11-1 (US)
with three absentations
(Britain, Germany, Romania)
Calls For Israel To Halt Gaza Operation 10/05/04 Vetoed 11-1 (US)
with three absentations
(Britain, Germany, Romania)
Calls For Israel To Halt Gaza Operation 7/13/06 Vetoed 10-1 (US)
with four absentations
(Britain, Peru, Denmark and Slovakia)
Calls For Israel To Halt Gaza Operation 11/11/06 Vetoed 10-1 (US)
with four absentations
(Britain, Denmark, Japan and Slovakia

Het is onbegrijpbaar dat wij nog langer in zo'n corrupte organisatie willen vertegenwoordigd zijn.
Elk land dat een beetje zelfrespect heeft zou uit deze schijnheilige praatbarak moeten stappen.

VS: 'Hamas verantwoordelijk'

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Condoleezza Rice, "veroordeelt" de aanvallen van Hamas op Israël "krachtig" en "houdt Hamas verantwoordelijk voor de schending van het staakt-het-vuren". Ze deed dat zaterdag in een communiqué.

De leider van de Hamas-regering, Ismaïl Haniyeh, verklaarde op zijn beurt dat de Israëlische aanvallen, waarbij zaterdag ruim 200 doden vielen, zijn beweging niet zullen doen plooien, zelfs indien de Gazastrook "vernietigd" zou worden.

"De Verenigde Staten veroordelen de herhaalde raket- en mortieraanvallen tegen Israël krachtig en houden Hamas verantwoordelijk voor de schending van het staakt-het-vuren en de heropleving van het geweld in Gaza", aldus Rice. "Het staakt-het-vuren moet onmiddellijk hersteld worden", vervolgt ze.

"De VS roepen alle partijen op te antwoorden op alle dringende humanitaire noden van de onschuldige bevolking van Gaza", stelt Rice.

"De VS dringen er bij Israël op aan burgerslachtoffers te vermijden door Hamas in Gaza als doelwit te nemen", zei een woordvoerder van het Witte Huis eerder

De Joodse lobby doet zijn werk.

Van Rompuy formateur

-Di Rupo tevreden
-CDH verheugd
-Reynders blij

Israëlische soldaten aan het woord

zondag, december 28, 2008

dinsdag, december 23, 2008

eerherstel voor Hagia Sophia

http://www.hagiasophiablog.com/mainpage.html

If you believe in the just case that Hagia Sophia should be restored to its proper religious role as a church, for which it was built in the first place, then please support this petition to the EU Parliament that Turkey should not be admitted as a member of the European Union until it restores Hagia Sophia to its original purpose as a church and not a museum.

As you know, Turkey is doing everything it can today to convince the European Union that it is a worthy country to join it. If you believe that Turkey should not be admitted to the EU before restoring justice to Hagia Sophia, please click on "Your Signature" and send your message.

I would be grateful if you could also tell your friends about this site and its purpose.

"Twee landen, een regering"

In De Standaard wijst Guy Tegenbos erop dat zowel Martens als Dehaene er ooit in geslaagd zijn de staat te hervormen en tegelijk het economische herstel aan te vatten of de staatsschuld af te bouwen. Ze hebben dus zeker talent en ervaring en dat is wat de politici van vandaag soms wel wat missen.

Maar wat die politici van vandaag het meeste handicapt, is dat ze geen land hebben om te besturen. Het land is feitelijk uiteengevallen in twee landen, maar de politici moeten er wel één regering voor vormen. Dat is haast onmogelijk.

Raad van Vlaanderen

91 jaar geleden op 22 december 1917 verzamelde de ‘Raad van Vlaanderen’ in de vergaderzaal van de Brabantse provincieraad voor een historische bijeenkomst. Na een redevoering van Dr. Borms werd door de Raad de Vlaamse onafhankelijkheid uitgeroepen.

maandag, december 22, 2008

Bestrijding van homosexualiteit net zo belangrijk als redden van het regenwoud
Reuters – Pope Benedict XVI addresses cardinals for Christmas wishes in in the Clementine Hall at the Vatican December …

VATICAN CITY (Reuters) – Pope Benedict said on Monday that saving humanity from homosexual or transsexual behavior was just as important as saving the rainforest from destruction.

"(The Church) should also protect man from the destruction of himself. A sort of ecology of man is needed," the pontiff said in a holiday address to the Curia, the Vatican's central administration.

"The tropical forests do deserve our protection. But man, as a creature, does not deserve any less."

The Catholic Church teaches that while homosexuality is not sinful, homosexual acts are. It opposes gay marriage and, in October, a leading Vatican official called homosexuality "a deviation, an irregularity, a wound."

The pope said humanity needed to "listen to the language of creation" to understand the intended roles of man and woman. He compared behavior beyond traditional heterosexual relations as "a destruction of God's work."

He also defended the Church's right to "speak of human nature as man and woman, and ask that this order of creation be respected."

Nieuws uit Brussel

Taxi brussel Je kunt er bijna niet om heen, er is heel wat commotie rond de nieuwe kleuren van de Brusselse taxis. De MR, meer specifiek Didier Gosuin van kartelpartner FDF, vindt het absoluut niet kunnen dat de taxi's vanaf januari 2009 geel-zwart zullen zijn en spuwde zijn gal in La Libre.

Anne Brumagne, hoofdredacteur van Brussel Deze Week, schreef er in BDW een opiniestuk over:

Mensen die alle problemen herleiden tot de tegenstelling Franstalig-Vlaams, ik zal ze nooit echt begrijpen. Ervan uitgaan dat het altijd de 'anderen' (de Walen, de Franstaligen...) zijn die de boel verknoeien terwijl 'wij' de goeien zijn, lijkt me een nogal eenzijdige visie op een samenleving. Je kunt protesteren tegen de politiek die wordt gevoerd door bepaalde partijen, ook aan de andere kant van de taalgrens. Maar het mag niet - bedoeld of onbedoeld - verworden tot een stigmatiseren van een hele taalgemeenschap of regio.

Een dieptepunt op dat vlak vind ik nog altijd de actie van N-VA van een paar jaar geleden om met bestelwagens vol nepgeld naar de scheepslift van Strépy-Thieu in Henegouwen te rijden. Tot vandaag stel ik me de vraag of de actievoerders er zich bewust van waren dat ze diep in de ziel kerfden van mensen die de industrie in hun regio hadden zien teloorgaan. Mensen nota bene van wie velen van Vlaamse afkomst zijn; hun families verlieten indertijd het verpauperde Vlaanderen om hun geluk in het rijke Wallonië te gaan zoeken.

Aan Franstalige kant durven ze de nuance ook meer dan eens achterwege te laten. Afgelopen week waren er zo een paar voorbeelden in Brussel - en gek genoeg was het doelwit telkens minister Pascal Smet (SP.A), die je nochtans bezwaarlijk een Vlaamse hardliner kunt noemen. Het meest hilarische voorbeeld kwam van parlementslid Didier Gosuin (FDF), die opmerkte dat de nieuwe kleuren van de Brusselse taxi's, zwart en (mango)geel, de kleuren van Vlaanderen zijn en dus een provocatie. Smet repliceerde dat een Franstalig bureau met de kleuren op de proppen was gekomen omdat zwart en geel de universele taxikleuren zijn. Gosuins partijgenoot Serge de Patoul vroeg zich dan weer af of het Gewest via de advertenties van de MIVB wel geld kon toestoppen aan een Vlaams 'propagandablad' - het blad dat u nu leest. "Une publication abusive" werden wij genoemd in de parlementaire vraag van De Patoul.

Kunnen die opmerkingen nog bij de folklore worden ingedeeld, eerder vilein waren de opmerkingen van PS-kopstuk Philippe Moureaux op een partijcongres. Die over Fouad Ahidar ("niet iemand om je portefeuille aan uit te lenen") was op het randje van racistisch. Over de Vlamingen in het algemeen wist Moureaux dat "sommige Vlamingen in Brussel zich voordoen als gematigd, maar gematigde Vlamingen bestaan niet." Weer werd Smet geviseerd. Zou het kunnen dat hij toch een beetje bang is dat PS-kiezers gecharmeerd zouden raken van Smets iets hedendaagsere versie van de sociaal-democratie?
© Brussel Deze Week

Vertrek brokkenpremier zege voor België, volgens buitenlandse pers

Uiteraard ging de politieke crisis niet onopgemerkt voorbij aan de buitenlandse pers. The Financial Times vraagt zich zelfs af of België kan voortleven als "één entiteit".
Het ontslag van de regering- Leterme haalde ook de buitenlandse krantenkoppen: «Vertrek brokkenpremier zege voor België», is de conclusie van het Nederlandse Algemeen Dagblad. Volgens hun Brusselse correspondent evolueerde Leterme van de «hoop van het land» tot een «eigengereide ruziezoeker».

De Britse krant The Times heeft het over de «unluckiest leader in Europe», of de grootste pechvogel onder de Europese regeringsleiders. «Fortis-gate nekt Leterme» en «België stuurloos», zijn de vette koppen bij de Nederlandse krant De Telegraaf. De val van Leterme haalde ook de voorpagina van de Financial Times, die stelt dat ons land leeft in een «permanente sfeer van verwarring en verdeeldheid.»

De Britse zakenkrant vraagt zich zelfs af of België kan voortleven als «één entiteit»....

zondag, december 21, 2008

bericht aan het Vlaams parlement

We hebben geen federale regering en het is onverantwoord dat er in deze situatie geen antwoord kan gegeven worden op de crisis.
Er is ook geen oplossing of alternatief op federaalniveau.
Het is dus noodzakelijk om alle belangrijke bevoegdheden van de federale regering over te dragen op de overheidsorganen die wel werken.
Met name de Vlaamse regering.

De Vlaamse regering heeft de plicht om voor zijn bevolking te zorgen en moet dus nu deze taken op zich nemen.
Om uit deze crisis te geraken zal de grondwet sowieso geschonden moeten worden, dus als je het doet doe het dan goed.

Belgie werkt zo slecht dat het zijn bestaansrecht definitief heeft opgeheven.

vrijdag, december 19, 2008

Verbijsterde CD&Vers begrijpen niets meer van boegbeeld Leterme

(19/12/08 - De Morgen)
Anderhalf jaar na 10 juni 2007 is de verkiezingsoverwinning van de christendemocraten veranderd in een monster. CD&V blijft achter zonder staatshervorming, zonder splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, zonder kartel, zonder goed bestuur, zonder begroting in evenwicht en, sinds gisteren, ook zonder boegbeeld. Al begrijpt Leterme dat zelf nog niet. "Die man moet weg. We willen hem zelfs niet meer op een lijst", noteerde De Morgen uit de mond van CD&V-parlementsleden.
Bij de CD&V'ers was de kater gisteravond bijzonder groot. Dat is begrijpelijk, nu er anderhalf jaar na de verkiezingen helemaal niets binnen blijkt gehaald van alle grote dromen en beloftes. Op de grote staatshervorming die de christendemocraten hadden beloofd, is het nog altijd wachten. Als Vlaams minister-president Kris Peeters al iets binnenhaalt via zijn dialoog zal het zeker geen Grote Trofee zijn. De symbolisch zo belangrijke splitsing van het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde zit dan weer vast door een eindeloze reeks Franstalige vertragingsmanoeuvres.

Dat leidde drie maanden geleden tot de breuk met de N-VA van Bart De Wever, waar de partij nog steeds niet bovenop is. Een verkiezingsoverwinning is sinds dan nog allesbehalve evident. Temeer daar er van de andere beloftes van Leterme - goed bestuur en een begroting in evenwicht - evenmin iets overblijft. "Het resultaat is simpelweg desastreus, daar hebt u volledig gelijk in. Een absolute ramp." En nu is ook de bankencrisis ontaard in een tragedie voor Yves Leterme. "Even leek dit het dossier te worden waarmee Leterme zich eindelijk zou gaan redden", klonk het gisteren. "Maar die stelling is nu totaal ontkracht."

Toch bleef Leterme gisteravond vechten voor zijn overleven. Op een fractievergadering bleef de premier zelf weg en moesten (een erg emotionele) Jo Vandeurzen, Marianne Thyssen, Herman Van Rompuy en Etienne Schouppe het woord voeren. Ook toen stond er geen Brutus op om het laatste oordeel uit te spreken, en dus stapte de partij nog maar eens mee in de strategie van de afscheidnemende leider: het doodvonnis wordt met een dag uitgesteld, het is wachten op een rapport van Cassatie. "Iedereen vraagt zich af wat hem bezielt: hij maakt niet alleen zichzelf, maar ook de partij kapot", vertelde een aanwezige. "Alleen durft niemand dat luidop te zeggen. Waarom zouden we het wel doen? Het is toch afgelopen."...

Nieuwe kersttoespraak voor AlbertMet deze economische crisis zal iedereen harder moeten werken, en dat hebben ze ook gemerkt op het koningshuis.
Nadat Albert zijn toespraak op 21 juli op het laatste nippertje moest herschrijven, zal hij dit door de politieke instabiliteit ook moeten doen voor zijn kersttoespraak.
Daar waar hij normaal gezien een half jaar de tijd heeft om deze toespraak in te oefenen zal Albert dit nogmaals moeten klaarspelen op enkele dagen.
Dit is als het ware een verdubbeling van het werk van onze koning en dat terwijl zijn dotatie maar met 6 procent opslaat.
Het zijn harde tijden voor iedereen.

donderdag, december 18, 2008

OPEC doet olieprijs kunstmatig stijgen

De Organisatie van Olie-exporterende landen (OPEC) gaat zijn dagelijkse olieproductie met 2,2 miljoen vaten verlagen. Tegenover de situatie in september wordt de productie met 4,2 miljoen vaten verlaagd.Het gaat om de grootste productieverlaging die het oliekartel ooit heeft beslist. De OPEC-landen proberen daarmee de productie af te stemmen op de door de economische crisis fors gedaalde vraag naar olie. Ze proberen ook een bodem te plaatsen onder de fors gedaalde olieprijs. Sinds zijn piek van ruim 147 dollar per vat begin juli is olie al 100 dollar goedkoper geworden.

De productieverlaging gaat in op 1 januari. Vanaf dan zal het kartel van elf olieproducerende landen elke dag 24,85 miljoen vaten ophalen.

In een reactie op de productieknip zakt de prijs voor een vat olie in New York met 7 procent. Bovendien zijn de strategische olievoorraden in de VS de voorbije week sterker gestegen dan verwacht. In Londen zit de olieprijs dan weer in de lift wegens technische redenen.

De OPEC is goed voor meer dan een derde van de wereldwijde olieproductie. De organisatie heeft ook andere olieproducerende landen gevraagd de productie terug te schroeven. Zo waren onder meer Rusland en Azerbeidjan aanwezig als toeschouwers op de OPEC-meeting in de Algerijnse havenstad Oran.

Sommige analisten houden er echter rekening mee dat niet alle OPEC-leden zich even streng aan de productieverlaging zullen houden. Ze baseren zich daarbij op de nasleep van de vorige verlaging in oktober. Toen bleek dat onder meer Saudi-Arabië toch meer olie oppompte dan afgesproken.

Volgens Chakib Khelil, de Algerijnse minister van Energie en voorzitter van de OPEC, heeft de groep geen officieel doel voor de olieprijs. De Saudi-Arabische koning Abdullah liet zich echter eerder al ontvallen dat hij zich comfortabel voelt bij een olieprijs van 75 dollar per vat.

KE/RV

Yves kan het niet aan

"Hij is mentaal te zwak."

Leterme kwam in de Kamer gisteren zwaar onder vuur te liggen door een brief die hij uitdeelde aan de Kamerleden. De brief was van zijn hand en gericht aan minister van Justitie Jo Vandeurzen (CD&V).

De premier wou aantonen dat hij op geen enkele manier de rechtsgang in het Fortis-dossier heeft willen beïnvloeden. Maar uit de brief bleek wel dat er veel communicatie is geweest tussen het kabinet van Leterme en bepaalde magistraten.

Vele kranten merken op dat door zichzelf te willen witwassen, Leterme juist meer vragen heeft opgeroepen over zijn optreden in het Fortis-dossier. De premier komt hier niet ongeschonden uit, is de teneur.
"Een tweede Nixon"Yves heeft wel de steun van de PS


De regering-Leterme kiest er alsnog voor een deel van Fortis Bank snel te verkopen aan BNP Paribas. De stuurgroep die voor de overheid onderhandelt, voerde daarover gisteren gesprekken met BNP Paribas.

Leterme heeft er blijkbaar geen problemen mee zijn kiezers te verraden, te besturen met een Vlaamse minderheid, de grondwet te overtreden, of de scheiding van machten niet meer te respecteren, maar de verkoop aan een Franse multinational moet kost wat kost doorgaan.

Wij hebben een licht vermoeden dat er iets schort aan de prioriteiten van deze man.

woensdag, december 17, 2008

The Obama National Anthem

Krapul vernielt, maar politie wordt gestraft

Antwerpse ijspiste mag 'racistische' Strangers niet meer draaien

De stad Antwerpen zal de uitbater van de ijspiste op de Grote Markt op de vingers tikken omdat ze een lied draaiden dat als racistisch kan bestempeld worden. Dat meldt de stedelijke evenementregisseur Peter Vindevogel. De stad zal contact opnemen met de uitbater van de piste, een firma uit Antwerpen, en hen vragen om het bewuste nummer van de Strangers niet meer te laten horen. Vindevogel benadrukt dat het om een eenmalig incident gaat, waar geen opzet mee gemoeid is.

"Ziekenkas"
Vanmiddag schalde het gecontesteerde nummer 'Ziekenkas' van de Antwerpse groep de Strangers door de luidsprekers op de Grote Markt waar tijdens de eindejaarfeesten een ijspiste ligt. In de tekst van het lied, dat met typische Arabische fluiten begint, komt de passage "Allah is groot, maar ziekenkas is groter" voor.

Daarmee verwijzen de makers naar vermeende steuntrekkerij vanwege allochtonen. De stad zit verveeld met de zaak, maar meent dat het over een 'accident de parcours' gaat. Groen! vindt het voorval totaal ongepast omdat er nogal wat jongeren van buitenlandse afkomst komen schaatsen op de ijspiste.

Veel discussie
Fractieleidster Freya Piryns plant het incident ter sprake te brengen tijdens de gemeenteraad. Het nummer van de Strangers lokte in het verleden ook al veel discussie uit wegens de politiek incorrecte tekst.

dinsdag, december 16, 2008

Anarchistisch Kollectief grijpt opnieuw naar geweld

ma 15/12/08 23:46 (UPDATE video) - In Gent heeft de politie 19 jongeren aangehouden. Ze hadden vernielingen aangericht in het stadscentrum na een betoging van het Anti-Kapitalistisch Front.

De betoging zelf verliep vreedzaam. Er waren een 150-tal deelnemers.

Een 40-tal relschoppers maakten van de betoging gebruik om hun eigen ding te doen. Ze vernielden een 14-tal winkelruiten in het stadscentrum, onder meer in de Lange Munt. Ze gooiden ook verfbommetjes en spoten graffiti.

De politie zette een 100-tal agenten in en kon 19 relschoppers inrekenen. Zij zullen een nachtje in de cel moeten blijven.

Dit zelfde krapul als de bezetters en vernielers van een universiteitsgebouw grijpen opnieuw naar geweld om toch een beetje aandacht te krijgen.

Die Gedanken sind frei...Sommige mensen denken bepaalde "gevaarlijke" gedachten aan banden te moeten leggen, daarom dit opdat het hen nooit zou lukken.

maandag, december 15, 2008

Nog eentje om het af te leren

 

Zelfs spa merkt misstap van de regering al

ma 15/12/08 12:31 - De SP.A vindt de verkoop van Fortis een BNP Paribas een "misstap" die de regering na het arrest door het hof van beroep kan rechtzetten. De partij roept de regering op om haar "manke aanpak in het dossier niet "te verdoezelen".

Vrijdagavond bevroor het hof van beroep de verkoop van Fortis aan de Franse bankgroep BNP Paribas. De regering zal zich vanavond uitspreken hoe ze op het arrest zal reageren, maar het staat zo goed als vast dat ze zal proberen om het arrest terug te schroeven.

Maar volgens SP.A-fractieleider Peter Vanvelthoven was de uitverkoop van Fortis aan de Franse bank een foute beslissing. Hij ziet in het arrest dan ook een opportuniteit om de bankgroep uit Franse handen te houden en weer Belgisch te maken.

"De premier krijgt vandaag een gouden kans van de rechter om deze misstap recht te zetten en de belangen van de aandeelhouders, het personeel van Fortis en de Belgische belangen te verdedigen", zegt Vanvelthoven, die het de premier kwalijk neemt dat die "mordicus blijft vasthouden aan een foute beslissing".

De regering moet volgens Vanvelthoven het belang van de aandeelhouders verdedigen en de uitverkoop aan BNP Paribas verhinderen. "Elk ander Europees land doet dit, waarom België dan niet?", luidt het nog.

Hopelijk heeft onze oranje-blauwe regering het ook op tijd door en nemen ze niet de foute beslissing door vast te houden aan het liberaal-extremisme van open-vld.

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert