donderdag, januari 29, 2009

sociologie

Graag citeer ik hier een links geïnspireerd handboek sociologie (incluis afbeeldingen van Che, belachelijke linkse verklaringen voor van alles en nog wat, ... ) over de factoren die invloed hebben op het aantal moorden binnen een land:

"Uit de statistische (regressie-) analyse bleek dat zowel inkomensongelijkheid als etnische heterogeniteit verschillen tussen landen met betrekking tot het moordcijfer kan verklaren. Beide kenmerken samen zijn in staat op 52 procent van de verschillen qua moordcijfers te verklaren tussen landen. Uit verdere analyse bleek dat het samengaan van ongelijkheid met heterogeniteit een bijkomende verklaring van 7 procent bood voor verschillen in moordcijfers. M.a.w. de impact van inkomensongelijkheid op het aantal moorden nam toe naarmate dat de etnische diversiteit binnen een samenleving groter was.

Hoe kunnen we het bovenstaande interpreteren? Inkomensongelijkheid, wat neerkomt op ongelijke verdeling van kansen binnen een samenleving, gaat samen met een toename van criminaliteit, Etnische heterogeniteit verhoogt de kans op culturele conflicten en stijging van criminaliteit. Het kan ook leiden tot conflicten tussen normen en waarden waardoor instituties niet eenduidig richtinggevend zijn. Een toename van culturele verschillen tussen bevolkingsgroepen lijkt ook de invloed van ongelijkheid op de aanwezigheid van moord te bevorderen. Echter, deze studie kan niet verklaren waarom heel wat moorden binnen één en dezelfde culturele groep plaats vinden."

Dus los van het feit of migranten al dan niet crimineler zouden zijn dan autochtonen, zorgt de multiculturele maatschappij tot een verhoging van de criminaliteit, en dit kan niet worden afgedaan als inkomensongelijkheid (zoals linksen nog wel eens durven beweren)

De multiculturele maatschappij zorgt dus voor meer criminaliteit, enkel en alleen al omwille van het multiculturele en heterogene van de bevolking.

Om het moorden te voorkomen in ons land, is het dus belangrijk te streven naar een monoculturele maatschappij.
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert