woensdag, januari 14, 2009


De kleine naamsverandering van de SP.A om de komst van Bert Anciaux mogelijk te maken, zorgt voor onvrede in eigen partij.


Ondanks eerdere verklaringen wordt Bert Anciaux gewoon lid van SP.A. Om die overstap verteerbaar te maken, verandert de partij van Socialistische Partij Anders naar Socialisten en Progressieven Anders. Ook SP.A dus. 'Ik besef dat Bert Anciaux een gecontesteerde figuur is', erkent SP.A-voorzitster Caroline Gennez. 'Maar hij en zijn medestanders willen ongeveer hetzelfde Vlaanderen als wij. Dan werk je beter samen. Niet in een aparte club, want ik wilde geen kartel meer, wel in één ploeg, met één progressief verhaal.'

Louis Tobback, het gewezen SP.A-boegbeeld dat ontelbare keren met Bert Anciaux overhoop lag, denkt er het zijne van. Dat de overkomst van Anciaux een operatie zou zijn zoals de Doorbraak-operatie van Karel Van Miert uit de jaren tachtig of de zoektocht naar progressieve samenwerking van Norbert De Batselier met Het Sienjaal in de jaren negentig, vindt Tobback te veel eer voor de ex-VU'er: 'Die vergelijking verdraag ik niet.'

Maar Tobback kan vooral niet instemmen met de naamsverandering, die blijkbaar zonder medeweten van de partijinstanties is gebeurd. 'Wat mij betreft, heten wij nog altijd Socialistische Partij Anders', zegt de burgemeester van Leuven. 'De naam van de partij kan alleen worden veranderd door een partijcongres. Dit gebeurt allemaal bij verrassing.'

Ook Kamerlid Maya Detiège vindt de naamsverandering 'niet kunnen': 'Dit is maandag niet eens besproken op het partijbureau. Dit is toch ongehoord?'

Erik De Bruyn van SP.A-Rood, de zeer linkse tendensbeweging binnen de SP.A, kraakt de nieuwe naam af tot op het bot: 'Ik vind dit drie keer afschuwelijk: de militanten zijn niet geconsulteerd, het gebeurt alleen om de komst van Anciaux mogelijk te maken en de naam zelf is onzin', zegt de man die in 2007 nog 33,6 procent haalde in de voorzittersverkiezingen bij SP.A. 'De socialisten vormen nu maar een onderdeeltje van hun eigen partij. Progressieven? Dat is een vlag die zoveel ladingen dekt: kunnen dan ook progressieve liberalen lid worden van SP.A? Neen, dit komt de helderheid niet ten goede.'

Caroline Gennez tracht de discussie te ontwijken: 'Eigenlijk is onze naam niet veranderd: we blijven SP.A heten. Alleen varen we nu onder de vlag van socialisten en progressieven. Een partijcongres is nu niet aan de orde. We moeten hierover niet te veel neuten maar de zaak gewoon uitvoeren.'

Bij de ex-Spiritisten en ex-VlaamsProgressieven die Bert Anciaux naar de SP.A meebrengt, horen Koen T'Sijen, Joris Vandenbroucke, Jan Roegiers, Stijn Bex en Fouad Ahidar. Vlaams Parlementslid Bart Caron houdt zijn politieke toekomst nog in beraad. (pdb)
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert