donderdag, januari 29, 2009

Pastoors in opstand tegen feestfolders aartsbisdom

MECHELEN (RKnieuws.net) - Op 1 februari beginnen in alle parochies in het aartsbisdom Mechelen-Brussel de kerkelijke festiviteiten om het 450-jarige bestaan van het bisdom te vieren. Maar het dreigt een viering in mineur te worden. Steeds meer priesters in Vlaams-Brabant nemen het niet dat het officiële promotiemateriaal in twee talen is opgesteld. Op de banieren, kaarsen en gebedskaartjes staan teksten in het Nederlands en in het Frans. Om kosten te besparen, klinkt het bij het aartsbisdom: ’In crisistijden is het niet evident om alle materiaal in elke taal apart te drukken.’

Die uitleg is onvoldoende voor veel pastoors. ’Het bisdom miskent de Vlaamse eigenheid van de regio’, zegt federatiepastoor Jan Lagae van Londerzeel, Meise en Wolvertem. In totaal maken 54 federatiepastoors van Vlaams-Brabant in een brief aan de bisschopsraad duidelijk dat ze niet gediend zijn met de tweetalige campagne. ’In mijn parochies worden de tweetalige opschriften en de folders niet gebruikt. De banieren laat ik omstikken, zodat alleen de Nederlandstalige tekst te zien is’, zegt Lagae.

Karel Stautemas van de parochies in Merchtem, Bollebeek en Mollem wilde het tweetalige promotiemateriaal zelfs niet in ontvangst nemen. ’Ik boycot de viering niet, en ik zal wel oproepen tot gebed in onze parochies. Maar ik zal op eigen kosten eentalig Nederlandse gebedsteksten verspreiden’, zegt hij.

Voor Jos Verstraeten, de medewerkende priester van Vossem bij Tervuren, ligt de kwestie extra gevoelig. Hij werd enkele jaren geleden uit zijn functies in de faciliteitengemeente Wezembeek-Oppem ontheven omdat hij onvoldoende vieringen in het Frans was voorgegaan. ’Liefde mag dan wel de taal van de kerk zijn, maar liefde begint wel met respect, ook voor de taal van de gelovigen’, meent hij.

Het kerkelijke conflict krijgt mogelijk een politiek staartje. Volgens Vlaams Parlementslid Mark Demesmaeker (NV-A) overtreedt het aartsbisdom zelfs de taalwet. ’De bestuurstaal van overheden en besturen in het Vlaams Gewest en in de faciliteitengemeenten is het Nederlands. Onder besturen vallen ook de erkende erediensten’, zegt hij. Demesmaeker bereidt een interpellatie voor de commissie Binnenlandse Aangelegenheden voor.

Het aartsbisdom betreurt de commotie. ’In een tweetalige realiteit kan je nooit voor iedereen goed doen. Dit is een viering voor het 450-jarige bestaan van ons bisdom. Het is nooit de bedoeling geweest om er een communautaire strijd van te maken.’

De traditie van Vlaamsgezinde pastoors, maar wereldvreemde bisschoppen, blijkt nog altijd realiteit.
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert