maandag, januari 12, 2009

N-VA wil nieuw belangenconflict juridisch aanvechten

Als het Waals parlement een nieuw belangenconflict inroept rond BHV, wil N-VA die beslissing laten vernietigen door het Grondwettelijk Hof. Volgens N-VA is het niet eerlijk dat de Franstaligen tot vier keer toe een belangenconflict kunnen inroepen via hun deelstaatparlementen, terwijl de Vlamingen dat maar een keer kunnen.(belga)

- "Wij zijn het spuugzat dat de Franstaligen te pas en te onpas belangenconflicten inroepen tegen democratisch genomen beslissingen", zegt N-VA-kamerlid Ben Weyts.Weyts en Vlaams N-VA-parlementslid Mark Demesmaeker klagen aan dat de Franstaligen totaal misbruik maken van de bestaande belangenconflictprocedures. 'Grondwettelijk en in het licht van het verbod op discriminatie, valt immers moeilijk te verklaren dat de Franstaligen maar liefst vier belangenconflicten kunnen inroepen via even veel 'parlementen'. De Vlamingen kunnen vanuit hun deelstaatparlement maar één keer een belangenconflict inroepen.'

'Daarenboven gaat het meestal dan nog eens over krek dezelfde Franstalige parlementsleden die een belangenconflict inroepen, maar met een ander hoedje op. De samenstelling van het Waals parlement, het parlement van de Franse Gemeenschap en de Cocof is immers gelijklopend', luidt het
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert