maandag, januari 26, 2009

Helft van de Vlamingen noemt de islam een bedreiging voor Europa

ma 26/01/09 07:05 - Ongeveer 1 op de 2 Vlamingen noemt de islam een bedreiging voor Europa. Dat blijkt uit een onderzoek van de K.U. Leuven tussen 1991 en 2007.

De onderzoekers van de KUL keken jarenlang naar de houding van de Vlamingen ten opzichte van etnische minderheden. De negatieve houding in 1991 nam in de jaren daarop nog een beetje toe.

Na 1995 werden we weer positiever tot 1999. Daarna sloeg de slinger weer de andere kant uit tot 2003. Uiteindelijk blijkt de negatieve houding in 2007 even groot dan in 1991.

(Belga)

Bij de start van de studie zagen we de moslims vooral als een bedreiging voor onze baan. "Maar na 2000 hebben we vooral schrik gekregen voor de moslimcultuur", zegt professor Marc Swyngedouw.

"Bijna de helft vindt dat de islam geen bijdrage levert aan onze cultuur, vinden dat moslims profiteren van onze sociale zekerheid en dat ze hier niet zijn om een bijdrage te leveren aan onze welvaart."

"Bovendien vinden ook velen dat moslims geen respect hebben voor onze cultuur en dat de islam gewelddadiger is dan andere godsdiensten."

De jongeren zijn ook minder negatief dan de ouderen. "Ze hebben vaak meer culturele diversiteit meegekregen in hun opvoeding. Ook mensen die een brede kijk op de wereld hebben of die actief zijn in verenigingen zijn minder negatief. "

Swyngedouw ziet nog veel ruimte voor verbetering. "Er moet een tandje worden bijgestoken om de verhouding tussen de bevolkingsgroepen te verbeteren. Als minister-president Kris Peeters (CD&V) een topregio wil maken van Vlaanderen tegen 2020, dan hebben we maar beter zo'n positieve houding."


De reactie van de prof die dit onderzoek heeft uitgevoerd is hallucinant. Hij zegt letterlijk dat de helft van de Vlamingen een slechte mening heeft, en dat het een belangrijke zaak is onze bevolking heroptevoeden.

Hij steunt hierbij op vooroordelen als zouden moslims en migranten nodig zijn voor onze arbeidsmarkt. Er is echter nog geenenkel bewijs gekomen dat moslims een positieve invloed hebben op onze arbeidsmarkt, laat staan dat ze nodig zouden zijn voor onze arbeidsmarkt.

Een democratisch land kan het niet, dat de mening van de bevolking als slecht wordt afgeschilderd, het volk moet altijd het laatste woord hebben.

Misschien zou deze prof beter eens afvragen waarom de helft van de Vlamingen de Islam als een bedreiging ziet voor onze cultuur, en zich afvragen of de helft van de Vlamingen misschien geen gelijk zouden kunnen hebben.

Dat een prof (waarvan normaalgezien toch enige geloofwaardigheid hoort uit te gaan) in tijden van economische crisis mensen met dergelijke drogredeneringen willen beliegen en bang maken voor onze economie is een ware schande.
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert