woensdag, januari 14, 2009

einde van de emancipatie


14/01/2009 06:00

Na decennia van strijd voor vrouwenemancipatie lijkt de slinger terug te keren, zo blijkt uit een enquête van ziekenfonds Euromut. Anno 2009 willen vrouwen instaan voor het huishouden en verkiezen ze een minder veeleisende baan dan hun man. Terwijl mannen meer voelen voor een gelijke verdeling van professioneel en huishoudelijk werk.

Klik hier voor de volledige resultaten van de enqûete

Euromut peilde bij 16.849 ouders of aanstaande ouders naar hun ideale gezin. Puur kwantitatief bekeken vindt de Belg twee kinderen per gezin ideaal. Een significante minderheid kiest voor drie kinderen. Geen 3 procent van de vrouwen noemt een eenkindgezin ideaal, terwijl zulke gezinnen in de praktijk toch courant voorkomen.

Opmerkelijk is ook dat zelfs van de bevraagden die zelf één kind hebben, slechts 3,6 procent dat een ideale gezinssamenstelling vindt. Dat is wars van de trend die in de andere cijfers te vinden is: de Belg beschouwt de situatie waarin hij zich bevindt bijzonder vaak als de ideale.

Iemand met vier kinderen is met andere woorden sterk geneigd om te denken dat vier kinderen het perfecte aantal is. Pas bij ouders die vijf kinderen of meer hebben, verandert dat beeld en zal men al sneller antwoorden dat een gezin met minder kinderen toch ook wel mooi kan lopen.

25 is ideale leeftijd

De ideale leeftijd om aan kinderen te beginnen, is voor een Belgische vrouw heel anders dan voor een Belgische man. Bij vrouwen is 25 veruit de meest gekozen leeftijd, terwijl mannen er pas op hun 30e aan willen beginnen. 25 en 30 lijken voor het ouderschap scharniermomenten, en dat bij beide seksen. Wie jonger dan 22 was toen hij of zij aan kinderen begon, antwoordt nu overwegend dat je beter wacht tot je 25e. Maar wie aan het kraambed ouder dan 30 was, had het achteraf bekeken toch liever op zijn of haar 30e gedaan. De leeftijden daartussenin vonden hun aanpak min of meer ideaal.

Ook opvallend: de (voorlopig) kinderlozen zien geen graten in uitstel, maar wie al kinderen heeft, vindt dat je er beter maar zo vroeg mogelijk aan begint.

Want van uitstel kan ook afstel komen.

"Kinderen kosten geld"

De Euromutenquête vroeg aan de kinderloze respondenten waarom zij, tot nu toe, geen kinderen op de wereld hebben gezet. Het meest voorkomende antwoord luidde: kinderen grootbrengen kost geld. Een nipte tweede was het gebrek aan een partner, en de verrassende derde - 'kinderen zouden me verhinderen om ten volle van het leven te genieten' - toont dat we in hedonistische tijden leven. De relatief hoge scores van 'het is om praktische redenen te moeilijk', 'gebrek aan tijd' en 'mijn partner wil geen kinderen (meer)' zou erop kunnen wijzen dat er heel wat Belgen rondlopen met een onvervulde kinderwens.

Huishoudelijk werk

Maar als geldgebrek of andere beperkingen geen issue zouden zijn, welk type gezin verkiest de Belg dan? Bij vrouwen is veruit de populairste keuze een gezin waarbij de vrouw een minder belastende baan heeft dan haar man en instaat voor het grootste deel van het huishouden. Maar mannen willen net liever een gezin waarin beide partners een even veeleisende job hebben en beiden de helft van het huishoudelijke werk op zich nemen.

Waarmee nog niet gezegd is of die intenties ook in de praktijk worden gebracht; het zou net zou goed kunnen dat de Belgische man het qua emancipatie louter op lippendienst houdt. Toch is het opmerkelijk dat de mannen zich als de grote promotoren van de emancipatie opwerpen, en de vrouwen blijkbaar verlangen naar een gezinsideaal dat enigszins voorbijgestreefd leek.

De derde meest gekozen optie, met de man als kostwinner en de vrouw aan de haard, is bij beide seksen ongeveer even populair. Wie al kinderen heeft, gelooft trouwens systematisch minder in gezinnen waarin beide partners evenveel werken.

Drie maanden bevallingsverlof voor mannen?

Als mannen geacht worden even hard hun best te doen in het huishouden, geeft hen dat dan ook recht op het standaard bevallingsverlof van drie maanden? Een grote meerderheid vindt van wel. Als motivatie geeft de Belg aan dat mannen en vrouwen dezelfde rechten moeten hebben, dat ook mannen met hun baby moeten leren omgaan, en dat het concurrentievoordeel van mannen op de werkvloer zo wegvalt, aangezien ze in dat geval na een bevalling even lang afwezig zullen zijn als de vrouwen. Slechts een kleine 10 procent is ertegen dat jonge vaders van een even lang bevallingsverlof mogen genieten als jonge moeders.


Wel opvallend dat mannen meer voor emancipatie zeggen te zijn dan vouwen, zou dat iets te maken hebben van de beeldvorming in de linkse media waarbij mannen die tegen emancipatie zijn worden afgeschilderd als vrouwonvriendelijk?
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert