zondag, januari 11, 2009

 

Current Figures:
Isreali Flag Israel: 13
Palestinian Flag Palestine: 800

Israeli Deaths

Palestinian Deaths

 

http://www.moiz.ca/coffin2.htm

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert