vrijdag, januari 16, 2009

de openbare omroep

De VRT schrapte zondag 21/12/08 de Panorama-uitzending over de splitsing van België en verving deze door een reportage over het nieuwe Moskou. Hoe kan dit, heeft de staatszender misschien heimwee naar het communisme? Nu ze voor een keer de nagel op de kop slaan vindt de VRT het blijkbaar nodig om te censureren in plaats van te informeren. Dit is niet echt wat we van een openbare omroep horen te verwachten. Ook hier zouden er "ernstige vermoedens van politieke beïnvloeding" kunnen zijn. Scheiding der machten, ook voor de VRT!

Het persbericht van de VRT meldt: "Gezien de huidige politieke toestand verschuiven we deze reportage naar een nader te bepalen datum in het voorjaar van 2009." Op de vraag waarom de uitzending geschrapt werd antwoordt de VRT-webredactie: "omdat we de reportage niet wilden verdrinken in het crisisgewoel".

In een tweede mail, ditmaal van de klantendienst van de VRT, is het nieuwe argument: "De reden waarom de geplande uitzending over de splitsing van België niet is uitgezonden vorige zondag is dat de reportage een week eerder was opgenomen en op dit ogenblik niet meer voldeed aan de huidige actuele politieke situatie. Mogelijk wordt de reportage aangepast aan de actuele evolutie en zal ze in de loop van januari 2009 nog worden uitgezonden."

Zeer vreemd, 2 tegenstrijdige antwoorden! Het is dus 'mogelijk' dat ze het later nog uitzenden en dan nog na een 'aanpassing'...

De titel "Twaalf wijzen om België te splitsen" is trouwens ongelukkig gekozen; slechts 4 van de 12 'wijzen' zijn voorstander: Defoort, Vermeiren, De Wever en De Grauwe.
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert