zondag, augustus 26, 2007

Open frontbrief van augustus 1917, negentig jaar geleden

De open brief aan den Koning werd gevolgd door een reeks onzinnige straffen vanwege de leger-overheid. De onderdrukking trad in het stadium van het stelselmatige. De volgende brief plaagt dezen toestand aan en onderlijnt de diepe tragiek van het Vlaamsch offer aan den Ijzer.

II.
BRIEF VAN DE VLAAMSCHE SOLDATEN
aan den OPPERVELDHEER VAN 'T LEGER, KONING ALBERT.

Augustus 1917. (*)

Wij, Vlaamsche Soldaten, richten ons weerom tot Uwe Majesteit.

In onze oprechtheid hebben we U, Sire, als aan onzen vader aks veropenbaard wat op ons drukte, al de grieven kenbaar gemaakt die ons 't leven in 't leger onrechtmatig bezwaarden es 't evenwicht in 't leger dreigden te breken. Wij hadden op een
akkoord gehoopt en het is niet gekomen. Welke de redenen zijn van Uwe Majesteit om te zwijgen onderzoeken wij niet;

Uwe Majesteit kan er misschien hebben, doch wij hadden redenen waaraan we niet verder konden wederstaan om te spreken. On­recht weegt zwaarder dan oorlog ; onrecht onder den oorlog is raad van nog zwaarder onrecht na den oorlog ; onrecht draagt geen vrij volk, draagt bizonderlijk niet een volk aan wien zijn Koning heeft geroepen : « Vooruit ten oorlog voor de Eere ! » In plaats van een antwoord is een reeks straffen gekomen. Wij hopen dat dit niet het antwoord van onzen Koning is en dat ze niet geschieden In Zijn naam, en wij roepen dus tot U : « Sire, weet Gij dat Vlamingen gestraft worden omdat ze tot U spreken? Weet Gij dat kleine reglementjes tegen 't groote Recht van Uw volk ingeroepen worden ? Weet Ge dat kleine sterretjes (l) de groote zonne van 't Recht willen beletten weldoende en glorie­rijk te stralen ? »
Zie, lang reeds werden de Vlamingen gestraft die voor 't Volk voelden, Hem zijn Recht voorhielden en Hem een menschwaardige behandeling wilden bezorgen ; die zitten te Auvours en elders (2), die mogen bij ons niet zijn, die mogen ons geen klaarte geven. De sterren zijn benauwd voor de zon !

Verder werd alle Vlaamsch leven op 't front belet; studiebon­den afgeschaft, alle uiting van Vlaamsch intellectueel en weten­schappelijk leven tegengegaan; de Vlaamsche stemmen gedempt, immer maar voortgedempt ; de gazetten en frontblaadjes aan de willekeurige censuur onderworpen. Een Vlaming mag enkel armen en beenen en bloed hebben, geen hersenen in zijn hoofd, geen oogen in zijn kop, geen hart in zijn lijf.

Nu eindelijk omdat wij wel moesten neven de censuur stap­pen om tot U, Sire, te spreken ; — en moet er wel censuur- be­staan tusschen een Volk en Zijn Koning ? — regent het straf­fen op degenen die meer of min verdacht zijn van 't woord tot U gericht, in alle regimenten te hebben verspreid, 't Meest op de intellectueelen onder ons vallen ze ; niemand mogen we dus hebben die voor ons voelt en denkt en in den uitersten nood spreekt.

Sire, dit verbittert ons. Zegden diezelfde intellectueelen ons niet dat wij moeten in den rechten weg blijven, dan weten wij niet waar onze woede ons zou drijven.

Wij protesteeren dus tegen deze straffen ; er lag in onzen brief tot U niets oproerigs, alleen 't grootste vertrouwen. Wij vragen dat hierom niemand, zelfs geen de minste straf of ver­plaatsing, geen blootstelling aan meer levensgevaar zou oploo-pen, maar eerder belooning krijge. Ze doen toch maar voor
ons wat al de leiders van alle Volkeren nu zeggen te doen : Strijden voor 't Recht en 't beginsel der kleine volkeren en der kleine nationaliteiten. (2)
Majesteit, waar wordt de koninklijke stempel koninklijker aan vastgehecht dan aan 't Recht ? Waar geeft hij meer glorie, waar wekt hij meer liefde ?
Geef ons recht, bescherm ons recht; de geschiedenis zal U hierom grootheid geven en Uw Vlaamsch Volk eeuwige erkentelijkheid.ons wat al de leiders van alle Volkeren nu zeggen te doen : Strijden voor 't Recht en 't beginsel der kleine volkeren en der kleine nationaliteiten. (2)
Majesteit, waar wordt de koninklijke stempel koninklijker aan vastgehecht dan aan 't Recht ? Waar geeft hij meer glorie, waar wekt hij meer liefde ?
Geef ons recht, bescherm ons recht; de geschiedenis zal U hierom grootheid geven en Uw Vlaamsch Volk eeuwige erken­telijkheid.

(*) Deze brief verscheen op 2 bladzijden polycopiedruk, formaat propatria. (zie fotografische afdruk van de eerste bladzijde in deze brochure).
( l) Men herkent de graden der officieren aan 't getal sterretjes die zij op d*n kraag der vest dragen.
(2) In het Kamp van Auvours (Sarthe) was een strafkamp, omgeven met afsluiting waarin de gestraften opgesloten zaten. Daarover meer in een de brochure.
(2) Zinspeling op een beginselverklaring van Wilson, toen President van de Vereenigde Staten.

Bron: "Bijdragen tot de geschiedenis van de Vlaamsche IJzertragedie - De open frontbrieven" Vereeniging zonder winstbejag "Bedevaart naar de graven van den IJzer" - Augustus 1917

Historische film IJzerbedevaartHistorische film van de IJzerbedevaart in betere tijden.

Een Uitweg uit de Crisis: Vijf Minuten Politieke MoedYves Leterme is mislukt in zijn formatie-opdracht door de onwil van de Franstalige partijen in het algemeen en van de CDH in het bijzonder om te onderhandelen over een diepgaande staatshervorming. De VRT slaagde er donderdagavond in om in twee en een halve minuut de oorzaak van de mislukking samen te vatten in een beeldmontage met CDH-voorzitster Joëlle Milquet in de hoofdrol en met een soundtrack van Michel Polnareff uit 1965: La poupée qui fait non.


Bron: VRTnieuws.net

bron: http://www.brusselsjournal.com

Knack maakt reclame voor Vlaamse onafhankelijkheid en Vlaams belang

Klik op de afbeelding om deze te vergroten


Knack maakt via het systeem Adwords reclame voor de Vlaamse onafhankelijkheid en een magazine van het Vlaams Belang. Een webstek (in dit geval Knack.be) kan zich aanmelden om advertenties door Google op hun site te laten zetten. Deze webstek krijgt hiervoor een vergoeding. Het systeem maakt gebruik van gerelateerde zoekwoorden. Omdat beide sites over Belgische politiek gaan, is het mogelijk dat Knack adverteert voor het Vlaams Belang en de Vlaamse onafhankelijkheid. De site van het Vlaams Belang waarover het gaat is http://www.splits.be.
Deze site van het Vlaams Belang is de webstek van het magazine splits.be over de Vlaamse onafhankelijkheid.


"België ondermijnd"

Dag - 24 augustus 2007

België is in crisis. Na het stranden van de formatie donderdagavond lijkt niemand te weten hoe de diepe kloof tussen Walen en Vlamingen gedicht kan worden. "België is ondermijnd", kopte de Franstalige krant Le Soir vrijdag.

De Vlaamse christendemocratenleider Yves Leterme gaf donderdag zijn formatieopdracht terug aan koning Albert, die speciaal terug was gekomen van vakantie. "Leterme faalt'', kopt de Vlaamse krant het Laatste Nieuws.

De koning ontving later die avond nog informateur Didier Reynders, die meteen na de verkiezingen van 10 juni de eerste verkennende gesprekken had geleid. De twee spraken 3,5 uur met elkaar.
De koning moet nu een nieuwe informateur of een "wijze" bemiddelaar benoemen.

Waarschijnlijk wordt dat een Waal van christendemocratische huize. De leider van die partij, Joëlle Milquet, "was niet te temmen'', kopte de Vlaamse krant het Laatste Nieuws. Milquet hield tot nog toe alle plannen voor een staatshervorming van België tegen.

vrijdag, augustus 24, 2007

'Twee derde Nederlanders voor fusie met Vlaanderen'

ANP

AMSTERDAM - Twee derde van de Nederlanders ziet een samenvoeging van Nederland en Vlaanderen wel zitten. Ruim 85 procent is voor intensievere samenwerking met de Belgen. Dat blijkt dinsdag uit een onderzoek dat TNS Nipo in opdracht van RTL heeft uitgevoerd. In België woedt een politieke discussie over het hervormen van Vlaanderen en Wallonië.

Meer dan 60 procent van de ondervraagden denkt dat beide landen beter worden van een fusie. Een op de vijf Nederlanders denkt dat Nederland en Vlaanderen na samenvoeging geleid moeten worden door de Oranjes. Afschaffing van beide koningshuizen is volgens 16 procent de beste optie. 17 Procent denkt dat beide landen hun eigen koninklijke familie moeten behouden.

Ongeveer vijf van de zes respondenten (83 procent) denkt dat België zelfstandig blijft voortbestaan. Ongeveer 14 procent denkt dat dit niet het geval is. Een kwart van de Nederlanders denkt dat Vlaanderen en Wallonië gescheiden moeten worden.vrijdag, augustus 17, 2007

Biografie: Olivier Maingain

Eén van de hardnekkige francofonen in Hertoginnedal is Olivier Maingain. Een korte biografie.

Bron: Wikipedia

Olivier Maingain (3 augustus 1958) is een Franstalig politicus uit België.

Na het behalen van een licentiaat in de Rechten werd Maingain advocaat in 1982. In 1983 werd hij voorzitter van de FDF-jongeren.

In 1988 werd hij verkozen als gemeenteraadslid van Brussel. In 1989 werd hij raadslid voor het Brussels Gewest en sinds 1991 is hij federaal volksvertegenwoordiger.

In 1995 werd hij voorzitter van het FDF.

Maingain werd in 2007 burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe bij Brussel.
In Vlaanderen heeft hij wegens zijn radicaal francofone opstelling de reputatie een Vlamingenhater en een taalracist te zijn. In de aanloop van de federale verkiezingen van 10 juni 2007 kwam hij in opspraak als verantwoordelijk uitgever van eentalig Franse verkiezingsfolders in de Vlaamse gemeente Merchtem, met het opschrift "ensemble, le meilleur est avenir".


Tweemaal Olivier Maingain, tweemaal in betere tijden...Ethnic Politics in Belgium

Friday, Jun. 08, 2007

Belgium may appear to outsiders as a good example of ethnic power sharing, but the last time the French-speaking Walloons supplied the country's Prime Minister was in 1978. So, in Sunday's national elections, they are itching to smash the Flemish grip on the top job.

A victory by the leading French-speaking candidate, Elio di Rupo, would make history not only because of his language, but as Europe's first openly gay Prime Minister. As leader of the Socialist Party (PS) in Wallonia — and also the region's minister-president — Di Rupo, 55, is the heavyweight of Francophone politics. And the fact that his origins are Italian, Belgium's second-largest immigrant community after Moroccans, adds a third dimension to the identity challenge represented by his candidacy. But the dapper, bow-tied Di Rupo is handicapped by recurrent scandals in his Socialist Party, and has been criticized for his poor command of the Flemish language.

His main rival from Wallonia is Didier Reynders, the head of the liberal Reform Movement (MR), a 48-year-old energetic business-oriented conservative who hopes to catch some of the bounce from Nicolas Sarkozy's recent victory in France. Reynders, who is also Finance Minister, was even in Paris on May 6 to celebrate Sarkozy's triumph.

Both Di Rupo and Reynders believe that Francophones are long overdue a turn at the premiership. Their community accounts for just 40% of the country's 10.6 million population, but they believe they are in their best position for over a generation to claim the premiership, believing they have overcome negative perceptions of the Walloon community by their Flemish neighbors.

Still, even doing well in the election is no guarantee of getting the top job. Pierre Blaise of the Crisp political research center, explains: "Forming a government in Belgium is a two-step process. You have to first hold the election and see the arithmetic of the results. Then you have to negotiate on the coalition, which is not just about the Prime Minister, but all the other ministers and the overall government mandate. If Di Rupo or Reynders do well in the election, we would then have to see if they can negotiate as well."

Belgium became independent in 1830 after a Francophone revolt against the country's Dutch rulers. Cultural and linguistic tensions have been a constant throughout its history, but Belgium's politicians have been remarkably adept at developing compromise mechanisms to maintain a tenuous balance between Flemish and French-speakers whose famously separate communities have different economic profiles, tastes, influences and habits. Talk of devolution is rife, and last December French state broadcaster RTBF interrupted its regular programming to announce that Flanders had declared independence. Viewers were shocked by the grainy footage of King Albert II and Queen Paola heading for the airport to flee the country. The program was an elaborate hoax, but the outrage it provoked appeared to underline the fragility of the country.

Under the circumstances, the election campaign has been comparatively restrained on the issues that divide the two communities. Despite their differences, the evidence suggests that both the Flemish and the Walloons are loath to split: A survey March revealed that both 93% Flemings and 98% Walloons wanted Belgium to continue to exist in some form — although only 40% believed it would 50 years from now.

Despite the optimism of Di Rupo and Reynders, the favorites for the Prime Minister's job remain Flemish: Christian Democrat leader Yves Leterme; Socialist Party leader Johan Vande Lanotte; and Flemish Liberal leader and outgoing Prime Minister Guy Verhofstadt.

Front-runner Leterme, 46, has sparked anger by saying that the Belgian nation is an "accident of history" with "no intrinsic value", and accusing Francophones of "lacking the mental capacity to learn Dutch." But even if he emerges as Prime Minister, French speakers should not be too distraught. As Leterme is the son of a Francophone father, they could even claim he is one of theirs.

Toekomst voor België? Laat ons niet lachen !

Di Rupo: "Laat ons over toekomst België praten"

17/08/2007 14:12

In een interview met Le Soir zegt PS-voorzitter Elio Di Rupo dat hij bereid is om met de andere Franstalige partijen te praten over de toekomst van het land. Voorlopig wil hij echter nog niet tussenkomen in de onderhandelingen tussen de oranje-blauwe partijen. Het Vlaams Belang pleit dan weer voor een splitsing van Vlaanderen en Wallonië.

Een gesprek tussen de Franstalige partijen zal volgens Di Rupo de kans bieden om de partijgrenzen te overstijgen en "te discussiëren over essentiële zaken zoals de toekomst van België".

De PS-voorzitter heeft de indruk dat geen enkele Franstalige partij de Vlaamse communautaire eisen zal aanvaarden en dat de Franstaligen een vrij duidelijke visie hebben over wat haalbaar is. "Als Milquet en Reynders menen dat het nuttig kan zijn om de andere Franstalige partijen te ontmoeten, zijn wij daartoe bereid", zegt hij.

Grote institutionele hervormingen inzake fiscaliteit, justitie, gezondheidszorg of de spoorwegen zouden volgens Di Rupo gevaarlijk en schadelijk kunnen zijn voor de Franstaligen.

"Scheiding van Vlaanderen en Wallonië voorbereiden"

In een reactie op de breuk die is ontstaan bij de onderhandelingen op Hertoginnedal stelt het Vlaams Belang dat de Vlaamse partijen het Belgisch denkkader moeten verlaten en de scheiding van Vlaanderen en Wallonië voorbereiden. Zo meldt het persagentschap Belga. "Met deze Franstalige politieke kaste, die de Belgische constructie enkel gebruikt voor het eigen profijt, valt geen land meer te bezeilen", aldus partijvoorzitter Frank Vanhecke.

Voor Vlaams Belang is het antwoord van de Franstalige oranje-blauwe partijen "schandalig en onaanvaardbaar", maar niettemin zegt de partij niet verwonderd te zijn over de tegeneisen. Het is een beproefde strategie: men wil van geen staatshervorming weten en dus leggen de Franstaligen onaanvaardbare eisen op tafel, luidt de redenering.

"Blij dat Vlamingen niet gezwicht zijn"

Spirit-voorzitter Geert Lambert vindt dat de Franstalige regeringsonderhandelaars met hun voorstellen de logica van het constructief federalisme hebben verlaten, waardoor een situatie ontstaat waarin gemeenschappen tegen elkaar worden opgezet. Hij verwijt de Franstaligen een arrogante houding en is tevreden dat de Vlaamse partijen niet zijn gezwicht voor hun "hooghartige strategie".

vrijdag, augustus 03, 2007

Open VLD: "Federale geldkranen dichtdraaien"

vr 03/08/07 - De Vlaamse liberalen dreigen ermee federale geldkranen voor de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest dicht te draaien.
Ze willen dat doen als de Franstaligen een echte staatshervorming blijven afwijzen.

Open VLD-onderhandelaars Patrick Dewael en Karel De Gucht wijzen onder meer op het grootstedenbeleid. De grote steden krijgen elk jaar 600 miljoen euro federaal geld.

De Vlaamse liberalen merken op dat het strikt genomen gaat om een bevoegdheid van de gewesten en de gemeenschappen.

Daarom is het volgens Open VLD mogelijk een einde te maken aan die geldstroom.

bron: VRTnieuws.net


De Geldkraan

Een geldkraan is een denkbeeldige kraan waar geld doorheen vloeit. Opvallend is dat deze kraan uitsluitend in beeld komt als deze wordt dichtgedraaid, van opendraaien wordt praktisch nooit gesproken.

Dit metaforisch beeld illustreert de afhankelijkheid van de ontvanger van het geld van de gever. De kraan symboliseert de regelmatigheid van de geldstroom. In de meeste gevallen gaat het over subsidies of budgetten die verlaagd worden door een overheid.

Er spreekt vaak ook een zekere dreiging uit het gebruik van geldkraan, waarmee de ontvanger (door de gever) gewezen wordt op eventuele financiële gevolgen van zijn of haar handelen.

In strips en tekenfilms wordt de geldkraan af en toe verbeeld, bijvoorbeeld bij Dagobert Duck.

bron: Wikipedia

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert