dinsdag, januari 13, 2009

Sp.a-rood en naamsverandering

sp.a wordt ook opnieuw anders: de partij opent zijn structuren om nieuwe progressieve kandidaten ten volle de partij te laten versterken. “We reiken ook de hand naar progressieve lokale mandatarissen en afdelingen, om samen te werken aan een sterk sociaal-progressief alternatief. sp.a moet een open en écht pluralistisch huis zijn, met sterke fundamenten”, zegt Gennez. Daarom zal ook de invulling van de naam sp.a veranderen: in plaats van 'socialistische partij anders', met de baseline 'sociaal progressief alternatief', staat sp.a voortaan voor 'socialisten en progressieven anders', en verdwijnt de baseline.

Met veel leedvermaak zien wij hoe Bert Anciaux wordt binnengehaald in sp.a.
Hij is nog niet deftig lid of hij kan zijn werk als partij vernieler al beginnen.
Doordat sp.a van naam verandert en "open staat voor nieuwe progressieven" (lees meer aandacht voor het links-liberalisme) is direct de eerste zware opdoffer voor sp.a-rood gegeven.

Op een forum van onze linkse vriendjes lazen we het volgende:


Anders, maar niet anders!

Terwijl Caroline Gennez overal beweert dat een open, warme en eerlijke partij de toekomst is, laat ze de socialistische militanten van sp.a in de kou staan. Misprijzen alom!
Op 13 januari moet de socialistische militant via de pers horen dat een select clubje zomaar eventjes beslist heeft om de naam van de partij te veranderen. Openheid en democratie? Voor de top, maar zeker niet voor de socialistische militant: dictatuur van het bureau. De partijleden zijn van geen tel hierin: geschiedenis en identiteit zijn oubollig. Dictatoriaal management is het nieuwe uitgangspunt... Socialistische waarden, onbekend.
Een partij voor socialisten èn progressieven. Maar, dan wel anders
....


Socialisten worden met de rug aangekeken.
...
De sociaal-democratie doet het niet goed in Europa. Een groter cliché vinden we niet. En de Vlaamse socialisten (mogen we ze nog zo noemen?) leiden het klassement!...


Genez is goed bezig met andere woorden.
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert