maandag, december 29, 2008

Zonder politieke actie is hulp voor de Palestijnen een druppel op een hete plaat


Broederlijk Delen
december 16, 2008

Eén jaar geleden, op de Paris Donor Conference, beloofde de internationale gemeenschap een ongeziene som financiële hulp. Ondanks deze inspanningen bracht 2008 geen fundamentele verbetering in de Palestijnse socio-economische ontwikkeling. De donoren en de Palestijnse Autoriteit (PA) verwezenlijkten in hoge mate hun doelstellingen op het gebied van financiële uitgaven en fiscale en veiligheidshervormingen. Toch kunnen ze de schade niet compenseren van de geïnstitutionaliseerde en vaak onwettelijke Israëlische beperkingen op de Palestijnse beweging en toegang. De CIDSE werkgroep Palestina-Israël brengt vandaag de beleidsnota The EU’s aid to the occupied Palestinian territory (oPt) (pdf)uit. Ze stelt dat om hulp aan de Palestijnse gebieden efficiënt te maken, moet teruggegrepen worden naar de logica van het internationaal recht en de rechtenbenadering.

Gisteren stond het onderwerp zowel op de agenda van de vergadering van het Kwartet voor het Midden-Oosten in New York, als van de bijeenkomst tussen Palestijns premier Salam Fayyad en Brits premier Gordon Brown in Londen. Op 18 december komen de donoren en de PA samen in Ramallah om het gebrek aan vooruitgang sinds de conferentie van Parijs te bespreken.

Om het debat over de effectiviteit van hulp aan de Palestijnse gebieden te stimuleren, organiseerde de CIDSE Werkgroep Palestina-Israël in november een expertenseminarie over de Europese hulp. Hierbij waren tevens Palestijnse en Israëlische ngo’s aanwezig. De debatten toonden aan dat de EU Israëls schendingen van zijn effectieve controle over de bezette gebieden onvoldoende aankaartte. Daarnaast slaagde de Unie er niet in, de schendingen van het internationaal humanitair recht en de mensenrechten systematisch aan te pakken. Europa is de gulste donor van de Palestijnen. Het heeft aanzienlijke en succesvolle inspanningen geleverd om samen met de PA de Palestijnse instellingen te verbeteren. Het is hoog tijd om te investeren in een politieke strategie tegenover Israël. De EU moet gebruik maken van de huidige onderhandelingen over de upgrade van de Euro-Israëlische relaties om ervoor te zorgen dat Israël zijn onwettige beleid dat echte Palestijnse ontwikkeling in de weg staat, beëindigt.

De upgrade van de Euro-Israëlische relaties moet de start zijn van een nieuwe relatie, gebaseerd op wederzijds respect voor de verplichtingen van beide partijen. Wanneer nieuwe domeinen voor bilaterale samenwerking geopend worden in de context van het Europees Nabuurschapsbeleid of onder het Associatieakkoord, moet de EU wettelijke voorzorgsmaatregelen treffen om Israël te verhinderen akkoorden te interpreteren en in tegenspraak met het internationaal recht toe te passen. Zonder politiek proces, gebaseerd op het respect voor internationaal recht, kan echte Palestijnse ontwikkeling niet plaatsvinden en zal financiële hulp nooit volstaan.

Indien de politieke wil bestaat, is de oplossing voor vele problemen van Palestijnse beweging en toegang vaak minder moeilijk dan aangenomen wordt. Volgens John Ging, directeur van UNRWA in Gaza, is het mogelijk om de omstandigheden van de burgers drastisch te verbeteren, zonder de veiligheid van Israël op het spel te zetten. Op het CIDSE-seminarie verwees hij naar de beperkte brandstoftoevoer: “As I said, the fuel pipeline is open. But why is Israel only allowing in 100,000 litres, why not 500,000 litres? It is just a matter of turning a pipe. There is no operational problem. There is no security problem with turning that open a little more.” Hetzelfde punt werd ook gemaakt met betrekking tot de beweging van mensen in en uit de Gazastrook. Beide passagiersterminals in Gaza zijn veilig en operationeel, maar blijven gesloten voor burgers. Toen hem gevraagd werd wat de EU kan doen, spoorde de directeur van UNRWA in Gaza de beleidsmakers aan om in hun discussies met Israël te focussen op toegang: “Depoliticize the security issues associated with the access restrictions. There are legitimate security issues, but there are also politicized security issues. And we need to separate the two”.

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert