dinsdag, december 23, 2008

"Twee landen, een regering"

In De Standaard wijst Guy Tegenbos erop dat zowel Martens als Dehaene er ooit in geslaagd zijn de staat te hervormen en tegelijk het economische herstel aan te vatten of de staatsschuld af te bouwen. Ze hebben dus zeker talent en ervaring en dat is wat de politici van vandaag soms wel wat missen.

Maar wat die politici van vandaag het meeste handicapt, is dat ze geen land hebben om te besturen. Het land is feitelijk uiteengevallen in twee landen, maar de politici moeten er wel één regering voor vormen. Dat is haast onmogelijk.

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert