maandag, december 29, 2008

Het ergste moet nog komen

"Deze operatie verschilt van de voorgaande. We hebben de lat erg hoog gelegd. We viseren niet enkel de terroristen en hun raketlanceerders, maar de gehele Hamas-regering, officiële gebouwen en veiligheidsdiensten inbegrepen", luidt het.

"We staan nog maar aan het begin van de strijd. Het ergste ligt niet achter ons, maar moet nog komen en daar moeten we ons op voorbereiden", aldus nog Harel. "We willen de spelregels in de Gazastrook veranderen".

Israel voert volkerenmoord door en internationale gemeenschap doet niets.
Als de internationale overlegorganisaties die "vrede" moeten waarborgen nu niet ingrijpen, hebben ze ook geen nut meer, en kunnen ze beter worden opgedoekt.
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert