woensdag, december 10, 2008

Europa verplicht 21 procent btw op grond

 


Bij de verkoop van een nieuwbouw met bijhorende grond moet op de grond, net als op de woning, 21 procent btw geheven worden. Dat oordeelt de Europese Commissie, zo vernam De Tijd. Vandaag zijn die gronden vrijgesteld van btw, en alleen onderworpen aan 10 of 12 procent registratierechten. Het oordeel van Europa is vooral slecht nieuws voor Vlaanderen.

In maart dit jaar kwam het tot een hoogoplopende ruzie tussen de federale regering en de regio's. Oorzaak was het voornemen van de interim-regering-Verhofstadt III, gevolgd door Leterme I om een btw-tarief van 21 procent in het leven te roepen op gronden die samen met een nieuwbouwappartement of een nieuwe sleutel-op-de-deurwoning verkocht worden. De maatregel moest de federale begroting 40 miljoen euro opbrengen.

Vlaams protest

De deelregeringen, Vlaanderen op kop, reageerden onthutst. De 21 procent btw zou de gewestelijke registatierechten moeten vervangen. Die bedragen 10 procent in Vlaanderen en 12 procent in Wallonië en Brussel. De lage registratierechten zijn één van de hoekstenen van het Vlaamse beleid om wonen. De btw-regeling zou de woningprijzen opdrijven. Ook het effect van de meeneembaarheid van registratierechten zou dan teniet worden gedaan. Een ander neveneffect zou zijn dat Vlaanderen 27 miljoen euro uit registratierechten zou mislopen.

Aanslepende discussie

Federaal minister van Financiën Didier Reynders (MR) verdedigde de maatregel door erop te wijzen dat Europa de btw-regeling al langer eist. Vlaanderen counterde die bewering en opperde dat er een overgangsmaatregel mogelijk was. Om een eind te maken aan de aanslepende discussie werd aan de Europese Commissie gevraagd de knoop door te hakken.

In strijd met EU-regels

Het Europees oordeel is duidelijk: de huidige vrijstelling van btw op gronden die samen met nieuwbouw worden verkocht, mag niet. Ze is in strijd met de Europese regelgeving. Ook op die gronden moet dus 21 procent btw geïnd worden. Volgens de Beroepsvereniging van de vastgoedsector (BVS) zal, als gevolg van de btw-regeling, de aankoopprijs van grond verhogen met 11 procent in Vlaanderen en met 8,5 procent in Brussel en Wallonië.

Vroeger was er discussie tussen twee democratisch verkozen regeringen, nu beslissen enkele eurocraten alles boven het hoofd van deze regeringen.
Een toch niet ongevaarlijke evolutie.

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert