zaterdag, december 06, 2008

SinterklaasSinterklaas wordt vooral in de Lage Landen gevierd. Het is een feest met lange tradities die van generatie op generatie worden overgedragen.
Van de schoenzetting is bekend dat ze al in de 15de eeuw plaatsvond, en bij het sinterklaasfeest worden zowel germaanse als katholieke invloeden levend gehouden.
Een man die dus zeker in ere dient gehouden te worden.
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert