maandag, december 08, 2008

Akkoord sp.a-PS over werkgelegenheid

De Vlaamse en Waalse gewestministers van Werk, Frank Vandenbroucke (sp.a) en Jean-Claude Marcourt (PS), hebben een akkoord over de staatshervorming inzake werkgelegenheidsbeleid. Dat schrijven De Standaard en Le Soir maandag.

(belga) - De twee socialistische gewestministers publiceren hun akkoord in de kranten. Het arbeidsrecht, het loonbeleid, en het financieringsmechanisme van de sociale zekerheid willen ze federaal houden. Die Franstalige eis stoot nog op weinig Vlaamse weerstand. Maar de deelstaten moeten bevoegd worden voor het werkgelegenheidsbeleid, is de - nu aanvaarde - Vlaamse eis.

Het akkoord Vandenbroucke-Marcourt hevelt de hele 'begeleiding en actieve opvolging' van de werkzoekenden over, plus de vorming en het betaald educatief verlof (dat federaal minister van Werk Joëlle Milquet (cdH) nog zelf wil hervormen) en het alternerend leren. Over de sleutelbegrippen die bepalen of iemand recht heeft op werkloosheidsuitkering - het aanvaarden van een 'passende dienstbetrekking' en de vrijstelling van de plicht om werk te zoeken - moeten de algemene regels federaal zijn. De deelstaten kunnen ze wel verschillend invullen naargelang de toestand op hun arbeidsmarkt.

Voor het overhevelen van de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA), het outplacement, de herstructureringsmaatregelen en de arbeidsvergunning voor buitenlanders is de formulering voorzichtig: Marcourt dekt zich nog in met de formule 'we onderzoeken of ze beter onder de gewesten vallen'.

Voor het discussiepunt van de afgelopen dagen, de vijftigplussersrel, de overheveling van de banenplannen en de lastenverlagingen voor de doelgroepen zoals de ouderen, verwijzen de ministers naar de sociale partners die nog onderhandelen. Vandenbroucke heeft Marcourt ook over de brug gekregen voor zijn belangrijkste punt: de 'impulsfinanciering en de responsabilisering'. Deelstaten die veel werklozen aan het werk helpen, moeten daarvoor beloond worden.

Vlaanderen en Walloie krijgen een klein beetje meer bevoegdheden, maar de geldkraan blijft federaal.
Het activeringsbeleid (of het gebrek daaraan) zal dus een bevoegdheid worden van Wallonie, op die manier vermijdt de PS dat er een federaal voorstel komt die de werkloosheid voor heel belgie in de tijd beperkt en zullen de werklozen in Wallonie ook in de toekomst niets te vrezen hebben.
Ze zullen beschermd blijven door de Waalse overheid en de PS.
De financiering van dit socialistisch paradijs blijft echter wel federaal, en zal dus nog altijd draaien op de kap van de Vlaming.
Een ideaal concept dus om de geldtransfers nog wat op te drijven.
De staatshervorming was nodig om dergelijke problemen waarbij de ene regering betaalt en de andere verspilt op te lossen, de PS heeft echter een manier gevonden om er nog enkele bij te maken.

 


Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert