maandag, december 08, 2008

GAIA lanceert meldpunt voor illegale thuisslachtingen

GAIA lanceert meldpunt voor illegale thuisslachtingen

Steekproef bij 70 gemeenten: 15 % hoge risicogemeenten voor verboden rituele thuisslachtingen, 50 % treft voldoende voorzieningen voor naleving wet

De dierenrechtenorganisatie GAIA richt maandag 8 december naar aanleiding van het islamitische Offerfeest een meldpunt op waar mensen terecht kunnen met klachten over illegale thuisslachtingen. 'We vragen de mensen om rituele thuisslachtingen van schapen te melden bij de lokale politie én bij GAIA op 02 245 29 50', zegt GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch. 'Het verleden en onze steekproef leren ons dat niet alle politiediensten gevolg geven aan een klacht over een illegale thuisslachting. We zullen bij de politie aandringen om op te treden wanneer we een klacht binnenkrijgen.'
GAIA hield een telefonische steekproef bij 73 Vlaamse gemeenten om na te gaan welke maatregelen worden getroffen om de wet na te leven. De wet bepaalt dat rituele slachtingen uitsluitend in een erkend slachthuis of tijdelijk erkende slachtinrichting zijn toegelaten. Rituele thuisslachtingen zijn verboden

Onvoldoende communicatie tussen gemeente en politie blijkt uit steekproef
Uit een telefonische steekproef van GAIA bij 73 gemeenten blijkt dat slechts elf gemeenten de politie vragen verscherpt te controleren en bij elke overtreding een proces-verbaal op te stellen. In 45 % van de gemeenten is er helemaal geen communicatie tussen gemeente en politie of was de ambtenaar er niet van op de hoogte. 'De gemeente moet de politie duidelijke instructies geven: telkens proces-verbaal opstellen en het levend schaap of het schapenvlees in beslag nemen in geval van thuisslachting', aldus Vandenbosch.

Ook transportcontrole
Ook moet er streng worden toegezien op het transport van de dieren. 27 % van de gemeenten zegt dat er verhoogde aandacht wordt besteed aan de manier waarop de dieren worden vervoerd.

Verbod op thuisslachten: 'ze weten het wel'
Ritueel thuisslachten is bij wet verboden. Niet alle gecontacteerde gemeenten informeren hun inwoners hierover: slechts 27 % van de Vlaamse gemeenten meldt spontaan dat ritueel thuisslachten niet mag, 48 % zegt het enkel als er naar gevraagd wordt of bij aflevering van een slachtbewijs en 25 % benadrukt niet specifiek dat ritueel thuisslachten niet mag: 'ze weten wel dat het niet mag', is de mentaliteit.

5 categorieën
GAIA verdeelde de 73 telefonisch ondervraagde Vlaamse gemeenten onder in 5 categorieën. 22 % van de gemeenten neemt maatregelen tegen thuisslachting (categorie 2) door te verwijzen naar een slachthuis of tijdelijke slachtinrichting, corrrecte info te geven en te benadrukken dat thuisslachten niet mag, maar slechts de helft daarvan zegt dat de politie controleert en optreedt. 23 % (categorie 1) neemt alle gepaste maatregelen en moedigt bovendien giften aan als alternatief. In totaal moedigen 26 % van de gemeenten giften aan.

Communicatie: 'voor eentje mag dat toch thuis'
33 % van de gemeenten (categorie 3) die GAIA contacteerde, verwijst naar tijdelijke slachtinrichtingen of slachthuizen, maar voert er te weinig communicatie rond. In 22 % van de gemeenten bestaat een verhoogd risico op illegale thuisslachting: in 13 % van de gemeenten om verscheidene redenen (categorie 4), er wordt bijvoorbeeld niet doorverwezen naar een slachtinrichting. 9 % van de gemeenten (categorie 5) geeft verkeerde informatie ('Voor eentje mag dat toch thuis'), maakt een grote fout (Hasselt sanctioneert niet als mensen slachtafval van thuisslachtingen naar de containers van de tijdelijke slachtinrichting brengen) of doet geen inspanningen om de wet te doen naleven.

Brusselse gemeenten
GAIA contacteerde ook 18 van de 19 Brusselse gemeenten. Zeven gemeenten nemen preventieve maatregelen om de wet te doen naleven. Negen gemeenten informeren de moslims onvoldoende of GAIA heeft over de communicatie geen informatie van de gemeente ontvangen. Zeven gemeenten vermelden dat de politie zal controleren en optreden. Twee gemeenten hebben niets voorzien voor het Offerfeest: Oudergem en Sint-Agatha-Berchem.
Meer info in bijlage.

6 op 9 politiekantoren zeggen te zullen optreden
GAIA belde ook negen politiekantoren op. Zes daarvan zeggen te zullen controleren op de slachtvloer en te controleren en in te grijpen bij thuisslachten. In twee gevallen (Stabroek en Ninove) zegt de politie niet bij elke overtreding een pv op te stellen. Stabroek: 'Dat hangt af van de situatie en het moment'.

Besluit
GAIA kan op basis van de steekproef besluiten dat de situatie in vergelijking met vorig jaar erop vooruit gegaan is, maar dat er nog te veel gemeenten zijn die onvoldoende maatregelen nemen om het verbod op rituele thuisslachtingen te doen naleven. In één op de vijf gemeenten uit de steekproef is het risco reëel op verboden thuisslachtingen tijdens het Offerfeest bij gebrek aan voldoende maatregelen en informatie.

Meer cijfers per gemeente of onderdeel: klik hier.
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert