donderdag, december 11, 2008

VB wil nog een gedenkteken voor de holocaust


BERINGEN

Op de jongste gemeenteraad van Beringen heeft men de vraag van Vlaams Belang verworpen om aan jeugdhuis De Kompel een gedenkteken voor de slachtoffers van de holocaust op te richten. Op 12maart 2007 diende Vlaams Belang al een gelijkaardig voorstel in. Aanleiding waren de incidenten op 30november 2006 toen joodse jongeren, op bivak in jeugdcentrum DeKompel, belaagd werden door Turkse jongeren. Dat was precies op de plaats waar tijdens de Tweede Wereldoorlog joden verbleven, voor ze werden afgevoerd naar de kampen.

'De Belzer-Joden hebben nog altijd geen genoegdoening gekregen', stelde Bert Schoofs (Vlaams Belang). 'Meer, een van diegenen die het voorstel indienden (Lowie Tielens (Vlaams Belang), red.) werd gerechtelijk vervolgd in deze zaak.' Schoofs zag als eerherstel de plaatsing van een gedenkteken. Hij dacht aan een budget van 5.000euro voor een ontwerp van een Beringse kunstenaar.

Schepen van Cultuur Patrick Witters (CD&V) vond het niet fraai van Vlaams Belang dat het de meerderheid in een slecht daglicht stelde. 'Het is nog altijd dezelfde vraag van toen', stelde Witters vast. 'Ook na de gerechtelijke uitspraak (vrijspraak voor Tielens, red).' Witters merkte op dat het stadsbestuur de joden had uitgenodigd op een dagje Beringen, maar dat zij daar niet wensten op in te gaan. 'We hadden hen kunnen tonen hoe gastvrij Beringen al was tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen de mensen de joden hier onderdak boden', zei hij.

In het gemeentebudget 2009 bleek ook geen geld te zijn uitgetrokken voor een monument en 5.000euro leek Witters een veel te lage raming, vooral omdat er een wedstrijdformule aan moest worden gekoppeld.

Burgemeester Mondelaers (CD&V) vond een gedenkteken niet de beste keuze: 'Je hoeft niet te doen alsof alleen Vlaams Belang bekommerd is om de joodse gemeenschap.' Eenzelfde opmerking, maar dan veel scherper bij Myriam Fannes (SP.A): 'Dat Vlaams Belang eerherstel vraagt voor de joodse gemeenschap is als het jeugdbeleid bij Dutroux leggen.' (pbvm)

© 2008 Corelio

Wij vragen ons ernstig af waarom er in Vlaanderen nog een extra herdenkingsteken voor de holocaust zou moeten komen.
De holocaust is waarschijnlijk de gebeurtenis waar het meest herdenkingstekens voor zijn opgericht in heel de geschiedenis van de mensheid.
Deze overvloed aan herdenkingstekens worden bovendien vaak misbruikt om de hedendaagse Europese generaties op te zadelen met een schuldgevoel, voor iets waar ze totaal geen bijdrage aan hadden.
Wanneer gaat men in Vlaanderen de moed hebben om herdenkingstekens op te richten voor de slachtoffers van de repressie?
Deze worden maar al te vaak vergeten, en hebben dus echt nood aan een herdenkingsteken.


Als Vlaams Belang tegen dit tempo blijft ontsporen vrezen we ernstig voor de toekomst van deze partij. Vlaanderen heeft geen nood aan een extra portie politiek correcte zever. Vlaanderen heeft nood aan leiders met duidelijke standpunten die geen etnische minderheden naar de mond blijven praten, maar eindelijk eens de belangen van de eigen bevolking beginnen te dienen.

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert