dinsdag, december 16, 2008

Die Gedanken sind frei...Sommige mensen denken bepaalde "gevaarlijke" gedachten aan banden te moeten leggen, daarom dit opdat het hen nooit zou lukken.
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert