maandag, februari 09, 2009

vrt moet nog linkser worden

ma 09/02/09 20:29 - De raad van bestuur van de VRT vraagt aan de directie dat de openbare omroep zich zou bezinnen over zijn maatschappelijke opdracht. Aanleiding voor de vraag van de raad van bestuur zijn de incidenten rond enkele programma's die ervoor gezorgd hebben "dat sommige segmenten van de samenleving zich gekwetst voelen".

De voorbije maanden kreeg de VRT herhaaldelijk kritiek, vooral van de Joodse gemeenschap.
(VRT)

Zo was er twee weken geleden commotie naar aanleiding van een filmpje in "Man bijt hond" (foto) dat gebruik maakte van stereotiepe beelden van Joden.

Vorig jaar was er de rel naar aanleiding van het favoriete gerecht van Adolf Hitler in "Plat préféré". Ook een reclame voor het reisprogramma van Tomas De Soete en een grap van komiek Philippe Geubels vielen niet in goede aarde bij de Joodse gemeenschap.
"Niet raken aan programmatorische invulling"
"De raad wenst uiteraard niet te raken aan de programmatorische invulling", benadrukt de raad van bestuur van de VRT.

Wel vraagt de raad aan de directie dat er binnen de omroep een reflectie zou plaatsvinden over het invullen van zijn maatschappelijke opdracht. Daartoe herinnert de raad van bestuur aan de missie en waarden die de VRT zichzelf heeft opgelegd.

"Deze reflectie moet zich inschrijven in de bevordering van tolerantie en moet evalueren of men soms, ongewild, bijdraagt tot een sfeer die tot onverdraagzaamheid kan leiden", aldus nog de raad van bestuur.


Wij willen de vrt dan ook herinneren aan hun eerste en belangrijkste waarde, en deze is niet die van propaganda zender, maar wel degelijke de taak om ten dienste te staan van 6 miljoen Vlamingen:

De VRT zet de mediagebruiker op de eerste plaats

De zes miljoen Vlamingen zijn de echte aandeelhouders van de VRT. Voor de VRT staan de wensen en behoeften van de Vlaming centraal. Boeiende programma's maken die beantwoorden aan de behoeften van de mediagebruikers, zoveel mogelijk Vlamingen bereiken, evoluties volgen in de nieuwe media, het behandelen van vragen en klachten, het onderhouden van de band met ons publiek via evenementen en bezoekersrondleidingen, ... Bij alles wat we doen staat de mediagebruiker op de eerste plaats.

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert