dinsdag, februari 03, 2009

'Dubbele lijsttrekkers'

Jean-Marie Dedecker (LDD): Trekt wellicht de West-Vlaamse lijst en die voor Europa. 'Dat is nog geen uitgemaakte zaak', zegt Dedecker, die vroeger het felst tegen het 'kiesbedrog' van de dubbelkandidaten tekeer ging. 'Ik moet dat spel wel meespelen. De grote partijen kunnen schuiven met kopstukken, de kleintjes kunnen dat niet. Ik ga akkoord met de regel dat je moet blijven zitten in het parlement waarvoor je gekozen bent, maar dan moet die regel wel voor iedereen worden ingevoerd. Zolang dat niet gebeurt, wil ik niet heiliger zijn dan de paus.' Als hij verkozen wordt voor Europa, wil Dedecker hoe dan ook zijn zitje doorspelen aan zijn Europees boegbeeld Derk-Jan Eppink.
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert