maandag, februari 23, 2009

Onkelinx noemt Vlaams belangenconflict 'gevaarlijk precedent'

PS-vicepremier Laurette Onkelinx vindt het belangenconflict dat het Vlaams Parlement inriep tegen een deel van het federaal relanceplan 'een gevaarlijk precedent'. 'Dit maakt me bang voor de toekomst', zei Onkelinx zondag in een televisiedebat.
(tijd/belga) - Het Vlaams parlement riep afgelopen woensdag een belangenconflict in tegen de vereenvoudiging van de banenplannen, zoals vastgelegd in het Interprofessioneel Akkoord (IPA) en overgenomen in het federale Herstelplan.

Vandenbroucke

Vlaanderen vond het niet kunnen dat de lastenverlaging voor oudere werknemers vervangen zou worden door een meer algemene lastenverlaging. Vooral Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (sp.a) trok hiertegen fel van leer. Op initiatief van de sp.a èn de CD&V-fractie werd een motie ingediend dat een belangenconflict inroept tegen de omstreden regeling, dat de steun kreeg van het hele Vlaamse Parlement.
Broos evenwicht

De federale Kamercommissie sociale zaken haalde intussen al de omstreden maatregel uit het relanceplan zodat de rest van het plan wel kan doorgaan. De koepels van federale werkgevers en vakbonden zijn kwaad op het Vlaams Parlement omdat ze het moeilijk bereikte evenwicht dat het IPA is, nu verstoren. Minister Onkelinx waarschuwde er zondag voor dat het belangenconflict een gevaarlijk precedent is.

'Omdat een Vlaamse minister tegen was voelden de anderen zich verplicht om te volgen. Dat maakt me bang voor de toekomst. We weten nu dat het Vlaams parlement niet zal aarzelen om een eventueel tweede relanceplan te blokkeren', zei Onkelinx zondag.

MR-minister Sabine Laruelle en Brussels cdH-minister Benoît Cerexhe volgden in grote lijnen de kritiek van Onkelinx.
BHV

De kritiek kan merkwaardig klinken omdat de Franstaligen al meermaals een belangenconflict inriepen (zelfs op vraag van de Vlamingen) tegen de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV).

De Vlaamse meerderheidspartijen CD&V en Open VLD stemden federaal in met het relanceplan, maar keurden in het Vlaams parlement mee het belangenconflict goed. CD&V-vicepremier Steven Vanackere gaf toe dat dit tegenstrijdig kon lijken. 'Maar dit is het bewijs dat er twee verschillende bestuursniveaus zijn', zei hij.
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert