maandag, februari 23, 2009

breuk tussen MR en FDF?

Rudy Aernoudt zorgt voor breuk tussen MR en FDF

Het FDF trekt de deur dicht voor de MR, nu bekend is geraakt dat Vlaming Rudy Aernoudt een plaats krijgt op de Europese lijst van de Franstalige liberalen.

(tijd) -In de krant Le Soir van maandag stellen enkele boegbeelden vast dat de scheiding voltrokken is. Brussels cdH-minister Benoît Cerexhe zei maandag op radiozender Bel RTL dat zijn partij niet afkerig staat tegenover een toenadering.

"Vrijdagavond, op een vergadering van de MR, hadden we duidelijk gezegd dat Rudy Aernoudt zich moest voorstellen als lid van de MR", zei FDF-voorzitter Olivier Maingain. "Van zijn partij LiDé kon er geen kwestie meer zijn. Daarover kwamen we tot een consensus. Ik stel vandaag vast dat dat niet het geval is. LiDé laten ze bestaan en Aernoudt blijft praten over de tien punten van zijn programma, dewelke niet het programma van de MR zijn."

Voor Maingain betekent dat het einde voor de samenwerking binnen MR. "Als de MR ervoor kiest om door te gaan met Aernoudt zal dat zonder het FDF zijn", zegt hij. Didier Gosuin, voormalig Brussels FDF-minister, deed uitspraken in dezelfde lijn.

Gosuin en Maingain zijn desondanks overtuigd dat de scheiding met de MR het FDF niet zal schaden. Het FDF heeft volgens Maingain het "electoraal potentieel en de capaciteit" om een Brusselse lijst op te stellen.

Verschillende Franstalige kranten schreven dat het FDF op 2 maart officieel zou reageren op de aanwezigheid van Rudy Aernoudt op de MR-lijst. Dan is er een algemene raad van de partij.

Brussels cdH-minister Cerexhe zei in een reactie dat zijn partij niet afkerig staat tegenover een toenadering. "Een deel van het FDF is socialer dan het andere. We staan ver van een poujadist als Alain Destexhe (die behoort tot de PRL-vleugel van de MR). Anderen, zoals Disier Gosuin, hebben een overtuiging die veel dichter bij het cdH staat. Ook de terugkeer van Gérard Deprez (die behoort tot de MCC-vleugel van de MR) zou niet uitgesloten zijn. "Van zodra zijn politieke formatie het volledige cdH-programma onderschrijft, staat de deur open."
Aernoudt stapte in de politiek nadat hij in het najaar van 2007 ontslagen was als topambtenaar van het Departement Economie en Innovatie. Aanleiding waren beschuldigingen over politieke benoemingen bij de Vlaamse overheid in Le Soir. De Vlaamse regering vond dat deloyaal. Onlangs gaf de arbeidsrechtbank de Vlaamse regering gelijk.

Aernoudt was net voor zijn ontslag ook naar de Vlaamse ombudsman gestapt en had als 'klokkenluider' de 'vriendjespolitiek' op het kabinet Van Moerman aangeklaagd. De ombudsman oordeelde dat de gunning van een contract door het kabinet-Moerman 'onregelmatig' was gebeurd en dat er sprake was van 'onbehoorlijk bestuur'. Moerman nam na het bezwarend rapport van de ombudsman ontslag.
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert