dinsdag, februari 17, 2009

'De waarheid komt boven'

BRUSSEL - BART DE WEVER (N-VA) 'Nu blijkt dat Kris Peeters (CD&V) in september helemaal geen garanties had, maar loog.'

'Het is behoorlijk cynisch dat dezelfde man die zeven maanden geleden aan Kris Peeters (CD&V) zogezegd “spijkerharde garanties, bezorgde, die nu plots niet kan waarmaken. Voor wie nog enig belang hecht aan de historische waarheid: op 22 september is Peeters in de Vlaamse regering komen zwaaien met die garanties, die Didier Reynders (MR) hem had gegeven. “Het zou deze keer serieus zijn, en niet over BHV en Brussel hoeven te gaan.'

Op 22 september verlieten jullie het kartel?

'Excuseer, zijn wij door diezelfde Kris Peeters uit het kartel en de Vlaamse regering geknikkerd. Hij is toen komen aandraven met die garanties van Reynders, waarop Open VLD en SP.A enthousiast reageerden en onze Vlaamse minister Geert Bourgeois (N-VA) voor het blok werd gezet. “Ik doe met die garanties verder,, stelde Peeters, en hij verzocht Geert vriendelijk om zijn ontslagbrief te schrijven. Nu is blijkbaar diezelfde Reynders de man “die zijn woord gebroken heeft. Dat is wel heel gemakkelijk, want letterlijk 36 minuten nadat Peeters in zijn regering beweerde “spijkerharde garanties, te hebben, had Reynders die belofte al publiek afgezwakt. De waarheid is dat ons kartel moest en zou gebroken worden.'

De tranen van Yves Leterme (CD&V) om het kartel waren die dag dus toch echt?

'Ik heb die niet gezien, ik spreek me daar dus niet over uit. Ik weet alleen dat het allemaal moest leiden tot hetzelfde eindpunt: wij moesten eruit.'

'Het was de keuze tussen de ethiek van de verantwoordelijkheid en de ethiek van de overtuiging voor CD&V. Ze hebben dat eerste gekozen, tot op het punt dat ze nog nul procent van dat tweede overhouden. De schaamlap van die communautaire dialoog is nu ook compleet weg, en de ethiek van de verantwoordelijkheid is nu verheven tot de enige ware CD&V-doctrine.'

Het land kampt dan ook met een economische crisis.

'Het sociaal-economisch bilan van de federale regering is ronduit beschamend, er is nog niets concreet verwezenlijkt. En ondertussen zou het wel zogenaamd een “moedige daad, zijn om verder te regeren? Het regeerakkoord bevat een stevig communautair luik. Zal Van Rompuy dat nu compleet verloochenen?'
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert