zondag, februari 15, 2009

Spa acht zichzelf heiliger dan de paus

Vlaamse regering veroordeelt houding Vaticaan
11/02/2009 - Op vraag van Jan Roegiers in de commissie Buitenlands Beleid heeft de Vlaamse regering de houding van de paus tegenover de Holocaust en diens mening over holebi’s veroordeeld.

De hele Vlaamse regering veroordeelde dinsdag de houding die het Vaticaan heeft ingenomen tegenover het negationisme. Hij zei ook de recente incidenten te betreuren. Daarmee antwoordde hij op de vraag van Vlaams sp.a-volksvertegenwoordiger Jan Roegiers, die aandrong op een duidelijke afkeuring. De paus herriep eind januari de excommunicatie van vier bisschoppen, waaronder Richard Williamson. Die man had op de Zweedse televisie verklaard dat de gaskamers waarin Joden vermoord werden, nooit hadden bestaan. Een collega voegde daar fijntjes aan toe: "Ik weet dat de gaskamers bestonden, tenminste om (gevangenen) te desinfecteren. Maar ik ben er niet zeker van of zo mensen werden gedood want dat heb ik niet bestudeerd".


Nog dinsdag verwierp de Vlaamse regering, ook naar aanleiding van Jan Roegiers’ vraag, de discriminerende uitspraken van de paus over holebi’s. Hij stelde dat het standpunt van het Vaticaan over holebi’s “niet de visie is van de Vlaamse overheid”. In een toespraak tot de Romeinse curie verklaarde de paus onlangs dat het mensdom redden van homoseksualiteit even belangrijk is als het regenwoud redden van verwoesting. Gedrag dat verder gaat dan heteroseksuele relaties, komt volgens hem neer op “een vernietiging van het werk van God”. Enkele weken voordien verzette het Vaticaan zich nog actief tegen de goedkeuring van een verklaring in de Algemene Vergadering van de VN. Daarin werd gepleit om wereldwijd te stoppen met het doden en martelen op grond van seksuele oriëntatie en genderidentiteit.


“Met zijn houding in deze dossiers beledigt het Vaticaan steeds meer mensen,” zegt Jan Roegiers. Volgens hem hebben de overheden in ons land de afgelopen jaren belangrijke financiële inspanningen gedaan om de tolerantie en aanvaardbaarheid van heel wat minderheden te verhogen en de herinnering aan de Holocaust levendig te houden. De houding van het Vaticaan staat daar haaks op. “Het wordt hoog tijd dat we eindelijk de discussie voeren of bepaalde instellingen, waaronder de katholieke kerk, nog verder moeten worden gesubsidieerd als ze keer op keer die overheidsinspanningen teniet doen”, besluit Roegiers.

Het verslag van het parlementaire debat wordt bezorgd aan de pauselijke Nuntius.


Schoenmaker blijf bij je leest, een sos moet zich niet komen moeien in de standpunten van de Kerk.
Dergelijke individuen zijn de eerste om te zagen voor een scheiding tussen Kerk en staat, maar willen wel zelf de paus de wet komen spellen.
Bij ons weten erkent de Paus trouwens nog altijd dat de holocaust heeft plaatsgevonden.
Hij is echter wel nuchter genoeg om deze gebeurtenis niet op te blazen om keer op keer weer politiek te misbruiken.

Wij juichen ook het feit toe dat de Kerk nog altijd zijn taak opneemt in de strijd tegen ammoraliteit. Dit is een groot probleem in onze samenleving, en spa is niet eens beschaamd om toe te geven dat ze belastingsgeld verspillen om dit aan te moedigen.Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert