woensdag, februari 11, 2009

uitspraak

'Het toont aan dat de regering geen flauw benul heeft hoe ze de crisis moet aanpakken', reageerde een analist van het beurshuis Charles Schwab.

Valt Obama nu al door de mand?

Obama werd verkozen omdat hij voor verandering ging zorgen, de economische crisis zou oplossen, een ander buitenlands beleid voeren en omdat hij zwart was.
Zwart blijft hij, of hij de rest ook nog kan realiseren is echter een grote vraag.
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert