zondag, februari 08, 2009

'Samen met Nederlands Limburg zijn we onklopbaar'

Gouverneur Steve Stevaert houdt beleidsrede

HASSELT - In zijn derde rede als gouverneur pleitte Steve Stevaert voor een ander, groots en duurzaam Limburg, met aandacht voor alle kansengroepen.


Tijdens zijn jaarlijkse rede kwam gouverneur Steve Stevaert weer verrassend en verfrissend uit de hoek, met een pak aanstekelijke metaforen. Zijn keuze voor een kunstenaar die de rede illustreert, viel deze keer op Breeënaar Koen van den Broek met, net zoals Stevaerts eerste kunstenaar Koen Vanmechelen, letterlijk en figuurlijk grensdoorbrekend werk.

De grens was ook de rode draad door de speech van de gouverneur. 'Grenzen zijn littekens uit een ver verleden, zij verarmen het denken en remmen ontwikkelingen en vernieuwing af. Onze voorsprong schuilt in een schaalsprong. Laat ons in Limburg die horde nemen.' Concreet pleitte de gouverneur voor een verregaande samenwerking met Nederlands Limburg, dat hij symbolisch Oost-Limburg noemde. 'Ook Nederlands Limburg is een sterk merk. Samen zijn we onklopbaar, we moeten ons in Europa profileren als één regio. Zo'n grote, Limburgse regio is een heel uitdagend Europees concept, we kunnen uitgroeien tot een Europese kwaliteitszone van de hoogste klasse. Daarom stellen we nu een 'charter' op tussen de beide Limburgen. Op basis daarvan kunnen we nagaan hoe we politieke EU-ondersteuning kunnen krijgen. De Europese Commissie heeft zo een samenwerking onlangs mogelijk gemaakt via de Europese Groeperingen voor Territoriale Samenwerking (EGTS).'

Stevaert vraagt de betrokken overheden om de administratieve en bureaucratische obstakels te slechten die samenwerking tussen burgers, bestuurders en ondernemers bemoeilijken. 'In de experimentele kennisregio Limburg mogen mensen zich geen zorgen maken over treinverbindingen, zorg, sociale zekerheid, arbeidsrecht, diploma-erkenningen en transactiekosten. Al deze barrières benadelen de economische ontwikkeling, de welvaart en het welzijn van heel Limburg. De sneltram tussen Hasselt en Maastricht is een aanzet.'

Volgens de gouverneur zouden de Limburgse hogescholen best samensmelten in één 'actief pluralistische hogeschool'. 'De sterkste van Vlaanderen. Samen met de transnationale universiteit zal dat de kansen van de jeugd op een degelijke opleiding vergroten, op voorwaarde dat we al onze jongeren gelijke onderwijskansen bieden.' Stevaert pleitte niet voor de zoveelste universitaire studie rond gelijke kansen of integratie, maar een actieve ondersteuning van de 'best practices' die al in Limburg aanwezig zijn.'

Op economisch vlak drong de gouverneur aan op de uitbouw van de Alberthaven langs het kanaal en op echte duurzaamheid. Ondernemers spoorde hij aan om resoluut de weg in te slaan van het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). 'Ik roep het Limburgse bedrijfsleven op om zich te scharen achter de MVO-doelstellingen van de Serv. Ik vraag ook aan de provinciale en lokale bestuurders om een voorbeeldfunctie te vervullen en zich nu al te buigen over een duurzaam aankoop- en personeelsbeleid. Ik daag iedereen uit, durven wij in Vlaanderen ons als provincie als voorbeeld stellen en bijvoorbeeld al onze aankopen tegen 2012 laten voldoen aan de MVO- principes? Durven wij voor diversiteit kiezen op de werkvloer door aandacht te hebben voor de kansengroepen bij ons aanwervingsbeleid? Kansen geven aan allochtonen, mensen met een arbeidshandicap en ouderen?'

Zo zie je maar, dat zelfs socialisten soms toevallig (?) goede ideeën kunnen hebben.
In een interview op kanaal Z, verkondigde Steve ook nog dat het Nederlands gedoogbeleid voor drugs 2015 niet zal halen en dat de samenwerking met Oost-Limburg nog veel groter moet zijn.
De reden waarom beide Limburgen zo goed kunnen samenwerken is hun gemeenschappelijke taal, hun gemeenschappelijke geschiedenis en hun gemeenschappelijke cultuur.
Onze mond viel open toen we die woorden uit de mond van een socialist hoorden.

Enkele typische linkse karaktertrekken bleef hij wel houden, zo vond hij het nodig om voor zijn visie een nieuwe -tist uit te vinden.
Hij was immers geen enge nationalist, maar een Limburgs patriotist...
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert