vrijdag, februari 13, 2009

De verfransing van Brussel wordt verder aangemoedigd

vr 13/02/09 16:53 (UPDATE) - Het taalexamen voor de gemeenteambtenaren in Brussel wordt aangepast. Twee Brusselse gemeenten dienden een klacht in bij de Raad van State omdat het examen te moeilijk zou zijn. De Raad van State gaf hen gelijk.

De examens voor de gemeenteambtenaren worden opgesteld door Selor, het rekruteringsbureau van de federale overheid.

Volgens de Raad van State stelt Selor eisen die verder gaan dan de taalwetten.

De zaak was bij de Raad van State aangespannen door twee Brusselse gemeenten: Schaarbeek en Oudergem.

Het taalexamen zal nu veranderen. "De nieuwe examens zullen afhangen van de aard van de functie van de ambtenaar en niet meer van het niveau van de ambtenaar", legt Bernard Clerfayt, de FDF-burgemeester van Schaarbeek, uit.

Clerfayt benadrukt dat het belangrijk is dat iedereen in zijn eigen taal bediend wordt in Brussel. Nederlandstaligen zullen nog in hun taal worden geholpen, zegt hij. "Maar dat wil niet zeggen dat alle ambtenaren tweetalig moeten zijn."

Wij vragen ons af of deze regel ook geldt voor ééntalig Nederlandstalige ambtenaren?
Of krijgen enkel franskiljons het privelege hun eigen taal op het werk te mogen spreken?
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert