maandag, februari 09, 2009

Creatio ex nihilo

Beste Klauwaertvrienden, van de media en dan meer bepaald het medium televisie wordt wel eens beweerd dat het naast de drie traditionele machten, parlement, regering en gerecht, de vierde macht vormt. Aan de hand van enkele recente gebeurenissen, zal uw dienaar trachten aan te tonen dat deze stelling meer dan ooit opgaat.... en dit is mijns inziens een niet al te positieve evolutie want er is geen afdoende controle op VRT noch op VTM ze volgen hun eigen logica in hun strijd om de kijkcijfers.

Heeft u gisteren ook de finale gezien van “de slimste mens ter wereld”?
Op zich is dit goede televisie, goed entertainment voor de brede massa maar....
In het laatavondjournaal werd deze uitzending plots een hoofdpunt... waarom?
Was dit een belangrijke binnenlandse gebeurtenis met weerslag op het openbare leven?
Ik denk het niet. Zijn er geen andere meer belangrijke nieuwsfeiten..... wellicht wel maar...
Het is blijkbaar interessanter om zelf het nieuws te creeëren.

De VRT neemt als het ware een refectie op zichzelf. Is dit niet een vorm van medianarcisme, of wil men de aandacht van de argeloze kijker afleiden van belangrijkere feiten, zoals de onbestuurbaarheid van dit kloteland, de niet transparante transfers van noord naar zuid, de voordurende poging tot gebiedsroof op Vlaams grondgebied van onze zuiderburen, de economische crisis, de stijgende werkloosheid, de voortdurende stijgende emigratie, het steeds opnieuw creeëren van nieuwe belgen in een steeds stijgend tempo, de blunders van het gerecht, de niet scheiding der machten, de fortisaffaire...... en ga zo maar door.

Een tweede voorbeeld dat hierbij aansluit was de opstart van de nieuwe radiozender MNM... Ook dit fait divers werd opgeklopt tot een belangrijk nieuwsfeit.
Hier ging het volgens mij om een zuivere vorm van BV-narcisme waarbij de ene BV de andere uitnodigt en omgekeerd, voor een show, een intervieuw, een nieuw programma en ga zo maar door.

Weet u beste Klauwaartvriend, dat ikzelf daar allang niet meer naar kijk en dat ik moet kotsen van die bekakte BVs die zwelgen in hun eigenwaan. Arm Vlaanderen ...
U ziet het goede Klauwaertvriend, er is nog werk aan de winkel om het tij te keren in de media want anders zullen we ten onder gaan in totale wereldvlucht en nihilisme en wordt het oude gezegde uit het ten ondergegane Romeinse Rijk bewaarheid... brood en spelen voor de massa houdt de massa kalm en gewee en berooft hen van iedere kritische relectie.....
De massa is dan mak en volgzaam, bedwelmd in een roes van spel en plezier en de echte machthebbers doen ondertussen met die massa wat ze willen .....

Jan Zonder Land
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert