maandag, december 10, 2007

Liever paaps dan Turks


07-12-2007 - Benno Barnard - knack


Flaubert omschrijft in een brief uit 1860 de mannelijke potentie als 'le grand Turc'. Er bestaat in Europa een atavistisch mengsel van ontzag en angst voor de viriliteit van de islam, dat ook in Flauberts tijd al oud was; maar tot een jaar of veertig geleden heerste er een bestand met het oosten.

Het is een fatale coïncidentie dat de islam aan zijn invasie is begonnen op een moment dat het Europese christendom inwendig vermolmd was geraakt. Want wij beheren onze spirituele traditie erg slecht - we hebben de klok uit elkaar gehaald, de veer gevonden die de wijzers vooruitduwt en roepen nu dat de tijd niet bestaat. Zo is het mogelijk dat de islam door alle barsten in onze beschaving binnensijpelt. Over vijftig jaar bekleden onze kerken in het gunstigste geval de functie van de Aya Sofia: een museum dat kerk en moskee is geweest.

Een tienjarig vriendje van mijn zoon vertelde me wat de moslimjongetjes op zijn school in Antwerpen zingen: 'Allah is groot, Allah is machtig, hij heeft een arm van één meter tachtig.' Het is een variant op een bekend schunnig lied over het geslacht van Onze Lieve Heer, dat al op mijn lagere school werd gezongen. Uit deze nieuwe versie spreekt die verontrustende mengeling van preutsheid en agressie die zo eigen is aan de islamitische godsdienst.

Ik besef dat het lijkt alsof ik hier met Dewinter sympathiseer. Ik kan u verzekeren dat ik die man verafschuw; maar zuurstof is geen giftige substantie omdat Dewinter ademhaalt.

Ben ik nu werkelijk bang voor kleine islamitische jongetjes? Nee, ik ben bang voor de islamitische mannen die uit hen zullen groeien. En ik zou een idioot zijn als ik dat niet was; je hoeft maar te lezen over alle smerige propaganda waarmee die kinderen worden gevoed, afkomstig van de imam of via de schotelantenne aangevoerd uit moslimlanden, waar dagelijks soaps worden vertoond die zich baseren op De protocollen van de wijzen van Zion , die onuitroeibare antisemitische vervalsing van de tsaristische geheime dienst.

Het probleem is dat wij allemaal Joden zijn. Het probleem is dat Manhattan, de hoofdstad van het konkelende wereldjodendom, ons aller hoofdstad is. En in onze naïviteit verkondigen wij nota bene zelf dat een handvol extremisten uit woede over de onrechtvaardige behandeling van de Palestijnen die torens hebben aangevallen. De meeste brave intellectuelen die deze interpretatie verkondigen weten waarschijnlijk niet wat Palestijnse kinderen in hun geschiedenisboekjes - betaald door de Europese Unie - te lezen krijgen over de Holocaust, namelijk dat die een Joodse overdrijving is. En dat is geen toeval, want het islamitische fascisme is rechtstreeks geënt op het nazisme.

In een essay van de Duitse politicoloog Matthias Küntzel las ik dat de moslimbroederschap - in 1928 onder het Britse koloniale bewind opgericht als verzetsbeweging tegen de 'culturele moderniteit' - vanaf de jaren dertig, lang voor de stichting van de staat Israël dus, een van de nazi's afgekeken terreurcampagne tegen de Joden in Egypte en Palestina voerde. Alle kwaad, van communisme tot prostitutie, kwam van de Joden, die natuurlijk de wereldheerschappij nastreefden; daarbij werden al hun perfide handelingen gestuurd vanuit hun hoofdstad Manhattan, waar Judas zijn draden over de hele globe zat te spinnen.

De nog altijd zeer actieve moslimbroederschap werd in de nazitijd door Berlijn gefinancierd. Islamitische SS-divisies op de Balkan stonden onder leiding van de grootmoefti van Jeruzalem, Amin Al-Hoesseini. Diens neef Yasser Arafat was jarenlang de corrupte leider van de Palestijnen.

In het dagboek van Albert Speer staat deze notitie: 'In de laatste fasen van de oorlog heb ik Hitler nooit uitzinniger gezien, alsof hij in een delirium verkeerde, dan tijdens de momenten waarop hij voor zichzelf en ook voor ons de neergang van New York in torens van vuur verbeeldde.' Als eerste in de geschiedenis had Hitler fantastische plannen om Manhattan aan te vallen met kleine vliegtuigen vol explosieven, bestuurd door kamikazepiloten; die zouden door een Daimler-Benz Amerikabomber geheten monstervliegtuig tot voor de Oostkust worden gebracht en daar losgelaten voor het danteske spektakel.

De moslimbroederschap is het absolute referentiepunt voor Al-Qaeda, Hamas en soortgelijke organisaties, die door vrome moslims over de hele wereld worden bemind. Het is dan ook een door onderzoekscommissies en contemporaine historici verwaarloosd gegeven dat de aanval van 11 september vanuit Duitsland werd gecoördineerd, door fanatici wier gedachtegoed een bastaardproduct van de islam en het nationaal-socialisme was.

Onze cultuur demonstreert intussen de lafheid van Herr Biedermann uit het beroemde toneelstuk, die de brandstichters de lucifers aanreikt om zijn eigen huis te verwoesten. Matthias Küntzel zou in maart 2007 een lezing geven aan de universiteit van Leeds; na klachten van islamitische studenten werd die lezing afgelast. Iets soortgelijks gebeurde in juni 2006 in Utrecht, waar de judaïst professor dr. Pieter W. van der Horst passages over het islamofascisme uit zijn afscheidsrede moest schrappen.

Helaas blijven allerlei blijmoedige blinden, die de christelijke godsdienst als achterlijk beschouwen, het recht op zelfbeschikking van onze zich emanciperende moslimzusters propageren... Ach! Dat jullie niet begrijpen hoezeer je ze in de steek laat, achter en onder hun theocratische gewaden! Het is 1935 en jullie zeggen dat de meeste Duitsers niet op Hitler hebben gestemd.


Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert