dinsdag, december 11, 2007

De teerling is geworpen! Het verleden ligt achter ons en de toekomst, onze toekomst, Vlaanderens toekomst in Europa en de wereld, roept !


Binnen België zijn de noodzakelijke fundamentele en onomkeerbare veranderingen niet mogelijk gebleken. Dat hebben 177 dagen van aanslepende discussies en 177 jaren van groeiende aversie aangetoond. De gerontocratie die terug wil naar het Belgique de papa dobbert op een schip zonder zeilen met zware averij en slinkend proviand.

Het wordt tijd dat Vlaanderen en Wallonië zelfstandig surfen naar welvaart en ontwikkeling.

Pro Flandria roept daarom de Vlaamse en Waalse verenigingen en partijen op om ieder in hun gewest een Staten-Generaal bij elkaar te roepen ter bespreking en bepaling van de nieuwe staatstructuren en ieder op zijn gebied ieder in zijn gewest de toekomst voor te bereiden. Het Belgische carcan en immobilisme moeten doorbroken worden.

In Vlaanderen is de oproep uit 2005 van Eric Defoort tot Godsvrede actueler dan ooit! Inderdaad: "als het om de natie gaat zijn we één". Over de sociale en ideologische grenzen heen moeten de contouren van het nieuwe Vlaanderen getekend worden.

De gewesten moeten met elkaar de boedelscheiding bespreken en klaar staan voor elkaar waar hulp en solidariteit nodig is. Op korte termijn moet een "Flandria pro Wallonia" plan het ineffectieve Marshall plan vervangen.
Wallonië zal met Vlaamse hulp de moeilijke overgang maken van verarmde regio in België naar nieuwe groeipool in Europa en eerste onder Vlaanderens buren.

Een comité van experts moet de Europese en internationale instellingen contacteren, informeren en overtuigen dat de boedelscheiding van België de start is van een nieuwe Europese dynamiek. Een symbool van de democratische kracht van de volkeren van Europa. Wij kunnen hun due diligence onderzoek moeiteloos aan.

Voorzitters, bestuursleden en leden van verenigingen en organisaties. Vlamingen uit alle dorpen en steden meld u, organiseer u, uit u!
Samen bouwen we de toekomst. Onze toekomst, uw toekomst.

Voor Pro Flandria

Jan van Malderen - Voorzitter


Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert