zondag, december 02, 2007

Islamisering in Europa

Zijn we bezig met ons te laten bekeren ?

Het wordt verontrustend...
instructief maar angstaanjagend !
Wat u niet kan ontkennen, gebeurt ook in Frankrijk en België en in heel Europa

- Wist u dat jonge moslima's eisen om niet te moeten deelnemen aan de lessen sport en biologie, zonder dat dit enige weerslag heeft op hun examenresultaten?
(Bron: Nouvel Observateur)

- Wist u dat moslima's afzonderlijke, exclusief aan hen toegewezen, toegangsuren eisen én bekomen in gemeentelijke zwembaden?

- Wist u dat moslima-studenten eisen dat ze tijdens hun examen mogen worden begeleid door hun echtgenoot en dat hun examen uitsluitend door een vrouw mag worden afgenomen?
(Bron: Nouvel Observateur)

- Wist u dat een moslimorganisatie ("Unir" aan de Université Paris" XIII) het recht van een professor "behorende tot de westerse cultuur" betwist om het werk van een moslimstudent te beoordelen?
(Bron: l'Express)

- Wist u dat moslims de afschaffing van het kerstfeest in sommige lagere scholen eisen - en bekomen?

- Wist u dat moslimstudenten, onder het mom van de wet op de scheiding van kerk en staat, een verbod eisen op het plaatsen van kerstbomen in scholen, zelfs kleuterscholen?
(Bron: Le Parisien)

- Wist u dat moslims een verbod eisen - en bekomen - op het serveren van vlees dat niet hallal is op scholen waar zij in de meerderheid zijn ?
- Wist u dat moslims die voor de overheid werken er bijkomende feestdagen eisen voor hun religieuze feesten ?
- Wist u dat moslims ruimtes eisen om te bidden in onze colleges, onze lycea en universiteiten ?
- Wist u dat moslims in onze scholen, universiteiten en werkplaatsen aan hun vijf dagelijkse gebeden aangepaste uurroosters eisen ?
- Wist u dat moslims een aanpassing van onze geschiedenisboeken eisen teneinde er de geschiedenis van hun land en hun godsdienst in op te nemen ?

(Bron: Nouvel Observateur)

- Wist u dat uit onze schoolboeken alle verwijzingen naar Karel Martel en andere Jeanne d'Arcs zullen worden geschrapt om de Franse moslims niet op de tenen te trappen ?
- Wist u dat moslima's eisen om openbare functies (in de administratie, ziekenhuizen, scholen, rechtbanken) te mogen uitoefenen met een hoofddoek op ?
- Wist u dat gesluierde moslima's/geneeskundestudentes eisen dat ze enkel vrouwen moeten verzorgen?
(Bron: Le Monde, Le Figaro)


- Wist u dat reeds mannelijke artsen in elkaar werden geslagen omdat ze moslima's hadden verzorgd zonder toelating van diens echtgenoten?
(Bron: Le Monde, Le Figaro)

- Wist u dat in heel wat Franse scholen waarin vooral leerlingen van afro-maghrebijnse afkomst zitten, opschriften worden aangetroffen als "Mort aux Juifs", "Mort aux chrétiens" of " Vive Ben Laden" ?
- Wist u dat bij manifestaties tegen de oorlog in Irak, bepaalde «pacifistische» moslims portretten meedragen van Ben Laden of Saddam?
(Bron: Les 4 vérités)

- Wist u dat een woesteling, genaamd Djamel, die een jong meisje, Sohane, levend had verbrand, tijdens de wedersamenstelling van zijn misdaad in Val de Marne luidkeels werd toegejuicht ?
(Bron: televisiejournaal op France 2)

- Wist u dat jonge zwarten en maghrebijnen die een blanke jongeman levend hebben verbrand in een supermarkt in Nantes (in 2002) totaal geen berouw tonen maar integendeel trots zijn op hun daad ?
(Bron: Témoignage de l'avocat)

- Wist u dat een handboek voor goed gedrag "Wat toegelaten en verboden is in de Islam", een boek dat al 10 jaar in Frankrijk wordt verdeeld, uitlegt hoe een goede moslim zijn vrouw moet slaan : "met de hand", "zonder zweep" of "houten stok", en "terwijl hij het gelaat spaart" ?
(Bron: l'Express)

- Wist u dat islamitische patrouilles door de straten van Antwerpen en andere steden trekken teneinde "de slechte, racistische blanke flikken in het oog te houden" en hun eigen wetten toe te laten passen ?
(Bron: Libération)


- Wist u dat nieuwe wetten aan de politie, het leger en de openbare dienst in het algemeen de verplichting opleggen om bij voorrang "jongeren" uit de migrantenpopulatie aan te werven en dat 35 ondernemingen, waaronder France Télévision, Peugeot en de voedingsketen Casino een contract hebben getekend dat hen ertoe verplicht de voorkeur te geven aan vreemdelingen bij de aanwerving van personeel ?
(regerings- en vakbondsbronnen)

- Wist u dat in scholen, moslima's hun jas aandoen vooraleer ze aan het bord willen komen teneinde niemand in de verleiding te brengen, dat in basisscholen moslimvaders weigeren om hun dochters les te laten volgen in een klas waarin een onderwijzer de gebruikelijke onderwijzeres vervangt en dat één school zelfs een sluis zonder ramen heeft moeten installeren waarin de leerlingen hun eigen moeder, die van kop tot teen gesluierd is, kunnen herkennen tussen de andere gesluierde vrouwen ?
(Bron: Le Monde 09/07/04)

- Wist u dat in lagere scholen de leerlingen het gebruik van afzonderlijke kraantjes hebben ingevoerd, het éne gereserveerd voor moslims, het andere voor Fransen, of dat een plaatselijke afgevaardigde van de moslims heeft gevraagd om afzonderlijke kleedkamers te voorzien aan de sportzalen omdat volgens hem "een besnede zich niet mag ontkleden aan de zijde van een onreine" ?
(Bron: Le Monde 09/07/04)

- Beseft u wel dat andere religieuze gemeenschappen (zoals joden, hindoes, bouddhisten en dergelijke) nooit soortgelijke eisen stellen ?

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert