dinsdag, december 18, 2007

John McCain Responds to A $1 Million Woodstock Museum


Dit is geen steunbetuiging aan John McCain, maar wat hij zegt is zéér ad rem!

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert