maandag, januari 21, 2008

VALKENIERS: “ZE MOETEN WEER BANG VAN ONS WORDEN”


De schrik van het Belgische establishment

Stel dat de staatshervorming niet lukt, dan zijn het verkiezingen op ons terrein. Dan zullen ze opnieuw bang van ons zijn. Dat is ook onze opdracht: ze moeten weer bang van ons worden.”

‘Waarom wilt u voorzitter worden?’

“Omdat ik denk dat ik met mijn profiel van zakenman, rechts sociaal conservatief, Vlaams-nationalist en wereldburger een bijdrage kan leveren aan Vlaanderen en de partij.”

Er is niks mis met het partijprogramma

“Ik heb het programma van Vlaams Belang goed gelezen. Ik daag iedereen uit om daar dingen in te vinden die schokkend zijn.”

“Ik sta achter het programma en de doelstelling Vlaanderen onafhankelijk. Ik ga voor een Vlaanderen met een identiteit die gedurende eeuwen is gegroeid vanuit onze christelijk-humanistische waarden, met onze taal en cultuur.”

“Normen evolueren, maar als het gepaard gaat met een schokgolf zoals we er nu een beleven, dan raken de mensen ontheemd.”

Stijl

“Mijn stijl – als ik verkozen word – zal er een zijn van openheid en transparantie waar mogelijk. Een leider moet luisterbereid zijn, hij moet toelaten dat ook de andere teamleden scoren, maar als er beslist moet worden, moet hij dat ook doen.”

“Ik heb geen problemen met meningen die verschillen. Alleen, als de beslissing is genomen, moeten de neuzen in dezelfde richting staan.”

Spreken is zilver, zwijgen is goud…

“Politici worden verkozen, ze moeten in het nieuws komen en kunnen zich niet wegsteken. Maar sommigen zouden eens moeten leren dat als spreken geen meerwaarde biedt, het beter is te zwijgen!”

‘Dedecker en de N-VA zijn ook rechts en Vlaams, maar niet geïsoleerd?’

“Dat durf ik te betwijfelen. De dag dat Lijst Dedecker en de N-VA echt een bedreiging zullen vormen voor België, die dag zullen zij net als wij in een cordon sanitaire zitten. Ons vreemdelingenstandpunt is enkel een alibi, het gaat om ons Vlaams-nationaal standpunt.”

“De Wever heeft er ook al eens van mogen proeven. Hebt u de reactie gezien toen zijn partij een paar keer scherp en gevaarlijk uit de hoek kwam? Ze hebben geprobeerd op hem een karaktermoord te plegen.”

De Wever haalt vaak zwaar uit nar het Vlaams Belang…

“Hij moet zich toch positioneren. Vandaag is hij een concurrent, morgen kan hij onze bondgenoot zijn.”

Rechts of populist?

“Ik zie me eerder als radicaal rechts. Radicaal betekent beginselvast. Ik ben dat liever dan populist te zijn. Populisten praten mensen naar de mond. Wij merken dingen op, wij constateren de feiten, we creëren ze niet. Dedecker is een populist, wij hebben een overtuiging.”

Wat met de monarchie?

“Ik ben republikein. De monarchie is uit de tijd en er is niets democratisch aan. Ik heb ook geen enkele affiniteit met dat huis.”

“Ik kan me inbeelden dat veel mensen geboeid worden door hun hoge ‘Dag Allemaal’-gehalte. Maar bij mijn weten hebben ze buiten dat nog nooit in de geschiedenis iets gedaan om zich geliefd te maken bij de meerderheid van het land.”

Is het Vlaams Belang een anti-islam-partij?

“Ik denk dat we ons ernstige vragen moeten stellen of de islam compatibel is met onze waarden en normen. Als ik naar de praktijk kijk, dan is het antwoord ‘neen’.”

Bruno Valkeniers in Het Laatste Nieuws, 19.01.08

“VLAAMS BELANG STAAT VOOR REVOLUTIE”

Waarom?

“Als ik mijn droom van een onafhankelijk Vlaanderen wil waarmaken, moet ik dit gewoon doen.”

Geen discussie over het programma

“Het klopt dat er interne meningsverschillen waren over het afsluiten van een samenwerkingsverband met Lijst Dedecker. Maar dat moet kunnen. Het ging hier over de te voeren strategie, en niet over het programma. Over het einddoel – wat willen we bereiken met onze partij? – is er op geen enkel moment twijfel of discussie geweest.”

Niet over een nacht ijs

“Ik zit al heel lang in de Vlaamse Beweging en volgde de politiek op de voet. (…) Ik heb mij ook een doel gesteld, en dat doel is niet persoonlijk participeren aan de macht, zoals Peter Leyman allicht voor ogen had (ex-topman van Volvo die door CD&V werd binnengehaald en in het parlement gedropt, maar die nu alweer weg is…).”

“Mijn doel is het cordon doorbreken en zo de onafhankelijkheid van Vlaanderen dichterbij brengen. En die kans gaan we krijgen, daarvan ben ik overtuigd. Mijn droom is ooit de onafhankelijkheid van Vlaanderen te vieren.”

Vlaams Belang blijft Vlaams Belang

“De boodschap blijft dezelfde. Het Vlaams Belang is het Vlaams Belang. We gaan geen bocht nemen. Maar de stijl waarmee de boodschap gebracht wordt, moet veranderen. Al besef ik dat we fel moeten blijven, willen we gehoord worden door de media.”

‘De staatshervorming staat in het middelpunt van het politieke bedrijf; maar het Vlaams Belang komt niet in het debat voor’ (De Tijd)

Redactie: dat is niet de schuld van het Vlaams Belang, maar van de media die er alles aan doen om onze partij dood te zwijgen nu het voortbestaan van België op de helling staat…

“Als de geesten geëvolueerd zijn tot waar we vandaag staan, bevestigt dat alleen maar wat het Vlaams Belang al dertig jaar zegt: dat in dit land niets meer kan zonder ernstige toegevingen van Vlaanderen.”

Staatshervorming wordt maat voor niets

“Ik vrees dat de gesprekken weer eens op niets zullen uitdraaien. Hoe dikwijls hebben we het zo al niet geprobeerd in dit land? Daarom vinden wij dat het hoog tijd is dat de Vlamingen vertrekken vanuit hun eigen kracht en ophouden met België tot elke prijs te willen redden.”

Plan B

“Laat ons plan B op tafel gooien en van gemeenschap tot gemeenschap onderhandelen over de zaken die we eventueel nog gemeenschappelijk willen doen. En ik besef maar al te goed dat ook die onderhandelingen iets zullen kosten, maar dan zal het wel eenmalig zijn.”

‘De bedrijfswereld is niet voor eens splitsing van België”…

“Ja en neen. Het rapport van de denkgroep ‘In de Warande’ is ondertekend door enkele belangrijke bedrijfsleiders. En er zijn er tientallen die het niet ondertekend hebben omdat ze vreesden voor mogelijke economische gevolgen: chantage, verlies van klanten… En dat kunnen bedrijfsleiders zich niet permitteren. Maar ga eens met hen praten. Je hoort altijd hetzelfde: zoals het vandaag is, kan het niet verder, doe desnoods maar de volgende stap.”

Vlaamse partijen vergissen zich van strategie

“De klassieke Vlaamse partijen willen van boven naar beneden tot een confederatie komen. Fout! Een confederatie moet je opbouwen van onderen naar boven. Vandaar mijn vraag: laat ons dat gesprek van gemeenschap tot gemeenschap voeren.”

De toekomst van Brussel ligt in Vlaanderen

“Als Vlaamse Beweging zijn wij Brussel vandaag al lang kwijt, maar toch ligt de toekomst van Brussel in Vlaanderen. Ik zie twee leefbare opties voor Brussel: een tweetalige stad in een onafhankelijk Vlaanderen, of een Europese stad naar het voorbeeld van Washington DC in de Verenigde Staten.”

“Brussel ligt waar het ligt: ingebed in Vlaanderen, zelfs als de Brusselaars kiezen voor een alliantie met Wallonië. Je kan Brussel niet verhuizen, dat is nu eenmaal Vlaams grondgebied.”

Forza Flandria?

“Als we in Vlaanderen iets willen bereiken, moeten we van het cordon sanitaire af. Ik vind dat we in Vlaanderen meer kansen moeten grijpen om met alle nationalistische en rechtse partijen samen te werken.”

“De vijanden van Vlaams Belang zitten niet bij Lijst Dedecker of de N-VA. Als ik tot voorzitter word verkozen, wil ik in samenspraak met de partij via contacten en netwerken openingen proberen te creëren. (…) Maar het zou ook kunnen dat de opportuniteiten tot samenwerking zich vanzelf aandienen als de Octopus-gesprekken mislukken.”

Vlaams-nationale partij of anti-vreemdelingenpartij

“Voor mij is het heel duidelijk een Vlaams-nationalistische partij.”

“Maar als je dat zegt, heeft dat consequenties. Vlaanderen is een staat in wording, op zoek naar een identiteit, ingebed in Europa, met een eigen taal en een heel oude cultuur beïnvloed door de Westerse christelijk-humanistische waarden en normen. Die taal en cultuur willen wij behouden. Daarom zeggen wij dat massale immigratie zonder inburgering, assimilatie of aanpassing nefast is.”

Niet de vreemdelingen op zich zijn het probleem

“Ik geef toe: er zijn heel veel migranten die zich inburgeren, aanpassen en assimileren, maar er zijn er ook veel die dat niét doen. Zij zijn het probleem.”

Geen migratieland

“Vlaanderen is geen migratieland, daar zijn we te klein voor.”

Een vreemde in eigen land

“De realiteit is dat veel Vlamingen zich ontheemd voelen. Ze hebben het gevole niet meer thuis te zijn in hun eigen land. Daar moet de politiek zich ook om bekommeren.”

In Vlaanderen, het land van de KMO’s, moeten werkgevers en werknemers de handen in elkaar slaan

“Wij willen ons nog meer profileren als een volwassen partij op sociaal-economisch vlak. Wij willen afstappen van de kunstmatig in het leven geroepen strijd tussen werknemer en werkgever. Vlaanderen is het KMO-land bij uitstek. En in de meeste KMO’s staan werkgever en werknemer dicht bij elkaar, ze weten dat de neuzen in dezelfde richting moeten staan.”

Bruno Valkeniers in De Tijd, 19.01.08

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert