zaterdag, januari 12, 2008

Di Rupo vraagt volkstelling in Brussel en Rand

bron: DS


BRUSSEL - Laten we de bevolking van Brussel en de (hoofdzakelijk Vlaamse) gemeenten in de omgeving vragen waarbij ze willen horen, stelt PS-voorzitter Elio Di Rupo voor. Hij wil een talentelling.

Van onze redactrices

'Waarom gaat men ervan uit dat de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde haalbaar is en een volksraadpleging niet?', zegt Di Rupo in een interview met De Standaard. 'De vraag om BHV te splitsen komt niet van Franstaligen, maar ze kunnen er wel een antwoord op geven. Wel, dit is het antwoord van de PS.'

De PS-voorzitter doet zijn voorstel enkele dagen voor het begin van het Octopusoverleg, dat een uitweg moet bieden uit de communautaire crisis van de afgelopen maanden. Verwacht wordt dat ook een oplossing voor de splitsing van het kiesarrondissement BHV op het menu staat. De Franstalige partijen hebben daar altijd de uitbreiding van het Brussels Gewest tegenovergesteld, en Di Rupo verstevigt die eis nog.

Het idee van een federale kieskring, zoals premier Verhofstadt voorstelt in zijn nota, is Di Rupo genegen, maar kan in geen geval pasmunt vormen voor de splitsing. 'Ze moeten ons niet in ons gezicht uitlachen. Als het over BHV gaat, gaat het over Brussel en omgeving, niet over een federale kieskring', aldus Di Rupo.

Origineel is Di Rupo's voorstel niet. Het is een variant van soortgelijke voorstellen die onder meer MR-kamerlid François-Xavier de Donnea en de burgemeesters van de 19 Brusselse en 6 faciliteitengemeenten al formuleerden. De Raad van State heeft geoordeeld dat dergelijke referenda niet grondwettelijk zijn.

Het is met andere woorden nog maar de vraag hoe ernstig Di Rupo's voorstel genomen moet worden. Het lijkt vooral een provocatie. Veel details over hoe de volkstelling in haar werk moet gaan, geeft hij niet. Bovendien heeft de PS zich in het verleden nooit een voorstander van volksraadplegingen getoond.

De PS'er neemt vooral stelling in de aanloop naar het Octopusoverleg. Zijn uitspraken illustreren hoe moeilijk het communautaire klimaat blijft, ook nu de PS met oranje-blauw in de regering zit. Duidelijk is dat de Franstaligen ook nu hun vel zeer duur zullen verkopen in het dossier BHV.

In het interview legt Di Rupo zijn weigerachtige houding uit. 'De Vlamingen willen altijd meer. Er is altijd een volgende stap, heeft de ervaring ons geleerd. Na de splitsing zal men de afschaffing van de faciliteiten eisen.'

Voor hem moet een nieuwe staatshervorming vooral evenwichtig zijn. Hij schuift daarbij twee principes naar voren. Eén: elke stap moet een voordeel betekenen voor de hele bevolking, Vlamingen en Franstaligen. En twee: de overheveling van bevoegdheden naar de gewesten zonder de daarbij horende middelen kan niet. 'Je kunt Wallonië niet met nieuwe lasten opzadelen op het moment dat het zich economisch aan het ontwikkelen is.'

De PS'er spreekt zich niet uit over de slaagkansen van het Octopusoverleg. 'Ofwel zoekt men een nieuw evenwicht, ofwel is dit opnieuw een stap richting Vlaamse autonomie. Verwacht van ons niet dat wij aan dat laatste meewerken.'


Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert