vrijdag, januari 25, 2008

Barroso presenteert 'historisch' klimaatplan

BRUSSEL - De Europese Commissie heeft vandaag een pakket milieumaatregelen aangenomen om de uitstoot van koolstofdioxide flink te reduceren.

Vergroting

De voorzitter van de Europese Commissie, Jose Manuel Barroso (ANP)

Volgens Commissievoorzitter José Manuel Barroso loopt Europa met het pakket voorop 'in de internationale pogingen om onze planeet te redden'.

Het pakket komt erop neer dat de uitstoot van kooldioxide per 2020 met 20 procent naar beneden moet. Verder moet dan 20 procent van de energie duurzaam zijn en moet benzine in 2020 voor zeker 10 procent uit biobrandstoffen bestaan.

Eén van de maatregelen om de doelstellingen te halen is dat het bestaande systeem voor de handel in emissierechten (ETS) wordt aangescherpt. Vanaf 2013 moeten de bedrijven die onder het ETS vallen gaan betalen voor de emissierechten. Zij mogen die doorverkopen als ze onder de gestelde limiet voor CO2-uitstoot blijven.

Banenverlies
Maar Barroso kondigde vandaag aan dat de meest energie-intensieve industrieën – de staal-, cement- en aluminiumfabrieken – de rechten gratis krijgen, tenzij er een internationale regeling komt.

De Commissie is bang dat die ondernemingen anders naar landen zullen verhuizen waar minder strenge milieuregels gelden. 'We willen onze banen niet naar andere landen exporteren', zei Barroso.

Hij erkende dat de milieumaatregelen de EU flink wat geld zullen kosten. In 2020 zullen de kosten volgens hem 60 miljard euro bedragen. Dat komt neer op 0,5 van het gezamenlijke bruto nationaal product van de EU-landen.

'Maar de kosten van niets doen zijn veel hoger', zei Barroso. 'Bovendien, iedere dag dat de energieprijzen stijgen, gaan de kosten van dit pakket omlaag'.

Bron: Volkskrant

Dit klimaatplan IS historisch. Het is ongezien dat een heel continent zo'n inspanning deed ter bescherming van het milieu. Het is van groot belang voor de toekomst van Europa om de uitstoot van schadelijke gassen terug te dringen. Het is van groot belang voor Europa om gelijk welke vorm van milieuvervuiling tot het minimum te beperken. Het gaat hier over het geven van kansen aan toekomstige Europese generaties en het beschermen van ons erfgoed, want ook de Europese natuur hoort tot ons erfgoed.

Verder is het belangrijk dat Europa zelf kan instaan voor het bevredigen van de eigen energiebehoeften en dat hiervoor niet alleen hoeft gerekend worden op de import van energie. Het klimaatplan kan en moet dus een aanzet geven tot het massaal introduceren van hernieuwbare energie in Europa. Een evenwicht moet gezocht worden tussen economische groei en milieubescherming. Alternatieve energiebronnen zijn hier duidelijk de sleutel.

Dit klimaatplan moet verder ook een aanzet geven tot meer Europese eenheidswording. Het thema van het klimaat leeft onder de bevolking (zolang men gevrijwaard blijft van een overdosis, geleverd door de egocentrische en inconsequente Amerikaan, Al Gore). Dit thema en dit plan kunnen een aanzet geven tot een verder bewustwording van de Europese identiteit. De bevolking kan hierdoor inzien dat men wel degelijk iets kan bereiken op het Europese niveau en dat Europese samenwerking nodig is.

Door milieubescherming naar een Verenigd Europa.

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert