woensdag, januari 09, 2008

LDD: "Verhofstadt draait voor de Vlamingen de klok terug"


Gazet van Antwerpen - 08/01/2008
Het Belang van Limburg - 08/01/2008

De nota van Guy Verhofstadt aan de koning, die zopas openbaar gemaakt is, lokt veel gemengde reacties uit in de politieke wereld. N-VA wacht af, Etienne Schoupe (CD&V) vindt het "nuttig" en Vlaams Belang vindt het niet uitgebreid genoeg.

LDD: "Verhofstadt draait voor de Vlamingen de klok terug"

Lijst Dedecker noemt de nota van premier Verhofstadt een "onaanvaardbaar compromis".

"In plaats van in te spelen op de Vlaamse vraag naar meer autonomie wordt de macht van het Belgische establishment zo mogelijk nog versterkt", zegt de partij van Jean-Marie Dedecker.

"Verhofstadt draait de klok voor de Vlamingen terug tot de periode van voor het Sint-Michielsakkoorden", luidt het. "De federale kieskring houdt in dat Franstalige kandidaten van Aarlen tot Oostende kiezers kunnen ronselen, terwijl de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde moet worden gesplitst om precies dat te voorkomen. De taalkundig paritaire Senaat krijgt van Verhofstadt de bevoegdheid over de grondwet, zodat de Franstaligen voor eeuwig een blokkeringsleutel in handen krijgen", zegt LDD.

CDH: "ontgoochelend want onevenwichtig"

Ook het cdH vindt de nota van premier Guy Verhofstadt niet evenwichtig. "Ondanks een belovende titel blijft de nota niets meer dan een samenvatting van de Vlaamse eisen. Die raakt bovendien aan de Franstalige taboes zonder zelfs de Nederlandstalige taboes maar aan te snijden", zegt de partij.
Volgens het cdH gaat het om een "non paper" en moet de Groep van Twaalf zelf zijn werkzaamheden en de hervormingen waarover gepraat zal worden vastleggen. De humanisten willen dat de Franstaligen zo snel mogelijk een gezamenlijke strategie uitwerken.
Voor het cdH overstijgen de regionaliseringen die Verhofstadt opsomt ruim het onderhandelingskader. De passages over de financiering van de deelstaten vindt de partij dan weer gevaarlijk voor Wallonië en de Franse gemeenschap.
Lees alle andere reacties:

Leterme: "Interessant en belangrijk document"

Vicepremier Yves Leterme (CD&V) noemt de communautaire nota van Verhofstadt "een interessant en belangrijk document". "De hele kwestie is nu van de zaken niet alleen op papier te krijgen maar ook te zorgen dat er een akkoord rond komt en dat zal de opdracht zijn van de werkgroep die normaal volgende week start", zei Leterme aan de VRT-radio.

N-VA wacht op onderhandelingen werkgroep

De N-VA wil niet op concrete punten uit de nota van premier Verhofstadt over de staatshervorming reageren. "Waar het om gaat zijn de inhoudelijke voorstellen die tijdens de onderhandelingen van de werkgroep over de staatshervorming op tafel zullen komen", zegt partijwoordvoerder Piet De Bruyn. Volgens de N-VA is de nota van Verhofstadt het verslag dat hij maakte in het kader van de informatieopdracht die hij van de koning had gekregen. "En enkele maanden geleden was er ook een informateur die een verslag heeft opgemaakt", luidt het.

Etienne Schouppe: "Nuttige bijdrage voor debat"

CD&V-voorzitter Etienne Schouppe noemt de nota van premier Guy Verhofstadt (Open Vld) over de staatshervorming "een nuttige bijdrage voor het debat dat we over de staatshervorming gaan voeren". Volgens Schouppe zitten er goede punten in de nota, maar zijn er ook zaken waar zijn partij niet akkoord mee kan gaan. "Dit is het werk van iemand die acht jaar premier is geweest en het is zeker een nuttige bijdrage voor het debat dat we over de staatshervorming moeten voeren", zegt Schouppe. "We zijn blij dat de premier tot de conclusie komt dat er verder gegaan moet worden op het vlak van de staatshervorming", zegt hij.
Volgens Schouppe bevat de nota een reeks positieve punten. "Sommige hefbomen lopen volledig parallel met wat Yves Leterme had besproken tijdens eerdere onderhandelingen", zegt hij.
"Maar we gaan niet luidop applaudiseren. Ongetwijfeld zijn er een aantal zaken waarmee we niet akkoord gaan en waarvoor we in de werkgroep alternatieve voorstellen zullen maken, in overleg met onze kartelpartner N-VA", zegt Schouppe. Op de precieze punten van kritiek wil de CD&V-voorzitter niet ingaan. "We willen tot een positieve oplossing komen", zegt hij.

Vlaams Belang: "komt niet tegemoet aan Vlaamse resoluties"

Het Vlaams Belang zegt niet onder de indruk te zijn van de communautaire nota van premier Verhofstadt. Volgens de oppositiepartij wil Verhofstadt de bevoegdheidsoverdracht naar de deelstaten zoveel mogelijk beperken en een aantal deelstaatbevoegdheden opnieuw herfederaliseren. "Daarmee komt de nota allerminst tegemoet aan de resoluties van het Vlaams parlement", klinkt het in een communiqué.
"Van een overheveling van de personenbelasting, zoals gevraagd in de resoluties, is geen sprake. Van de overheveling van de gezondheidszorg en de kinderbijslag, inclusief de financiering ervan, evenmin. Ook echte fiscale autonomie blijft achterwege. Met de vooropgestelde versterking van de federale staat wordt de wil van de Vlaamse kiezer straal genegeerd", aldus het Vlaams Belang.
De voorstellen over Brussel-Halle-Vilvoorde, met name het inschrijvingsrecht voor Franstaligen uit de zes faciliteitengemeenten en de federale kieskring zijn volgens het Vlaams Belang "helemaal te gek". "Het zijn onaanvaardbare voorstellen omdat ze de splitsing van BHV compleet uithollen", luidt het. "Een federale kieskring is gewoon BHV in het kwadraat", luidt het. Volgens het Vlaams Belang kan minister Yves Leterme deze nota niet als uitgangspunt nemen omdat deze mijlenver afstaat van het Vlaams regeerakkoord, "waar Leterme tot voor kort de behoeder van was"

Mieke Vogels (Groen!): "Goede basis voor communautair debat"

Groen!-voorzitster Mieke Vogels vindt de nota van premier Guy Verhofstadt over de staatshervorming "een goede basis waarmee we het communautaire debat kunnen aangaan". Zij ziet vooral drie belangrijke punten in de nota: het herstel van het vertrouwen tussen de gemeenschappen, sleutels tot verdere defederalisering en de herfinanciering van het federale niveau.
"De voorstellen om het vertrouwen tussen de gemeenschappen te herstellen, vinden we zeer belangrijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om de federale kieskring, waar Groen! en Ecolo grote voorstanders van zijn", zegt Vogels.
"Ten tweede zitten er in de nota sleutels om bevoegdheden verder te defederaliseren, waarbij er via de zogenaamde "convergentie" afspraken op het federale niveau blijven. Dat lijkt ons werkbaar", zegt Vogels.

Elio Di Rupo (PS): "Niet evenwichtig"

PS-voorzitter Elio Di Rupo vindt de nota van premier Guy Verhofstadt over de staatshervorming "niet evenwichtig". "Er zijn veel Nederlandstalige eisen en weinig voorstellen die het leven van de Franstaligen zouden kunnen verbeteren", meent hij.
"En er moeten hervormingen komen die ten voordele zijn van iedereen, zowel Vlamingen, Walen als Brusselaars", zegt de PS-voorzitter. Volgens Di Rupo bevat de persoonlijke nota van de premier niet genoeg voorstellen die de federale staat, "de staat van alle Belgen", versterken.
"Volgens ons moet er een evenwicht gevonden worden dat toelaat om het land te stabiliseren voor een zeer lange tijd, laat ons zeggen voor dertig of veertig jaar. De federale regering moet dus een versterkte rol krijgen", benadrukt hij.

MR en Ecolo reageren niet

Ecolo wil inhoudelijk niet op de nota van premier Guy Verhofstadt reageren. De Franstalige groenen vinden dat het tijd is om de onderhandelingen te beginnen als deze in een positieve en constructieve sfeer verlopen. De MR reageert voorlopig niet op de nota.
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert