dinsdag, januari 22, 2008

België is kunst-matig


Klik op de afbeelding om te vergroten.

TAK voert aktie bij nieuwjaarsreceptie Open VLD

In een standje van boekhandel "De Slegste" werd Guy Verhofstadts recente boek 8JV, voorzien van gaten, verkocht tegen spotprijzen wegens een "totale uitverkoop van Vlaanderen". De gaten symboliseren: - de gaten in het Vlaamse geheugen van de Open VLD excellenties die België ooit omschreven als "twee landen" en "op sterven na dood" - de vele Vlaamse gaten in Guy Verhofstadts recente nota

In een pamflet (zie bijlage) riepen we de Open VLD'ers op om de kunstgrepen om België in leven te houden te laten en terug aan te knopen met de correcte inzichten die de partij - voor de herovering van de macht in 1999 - had. Enkel dan kan de partij dromen van een electoraal herstel bij de verkiezingen van 2009.

Na 5 minuten werden onze aktievoerders door een indrukwekkende ordemacht van de straat geplukt. 5 uur later konden we terug over onze vrijheid beschikken. Wanneer een pamflettenaktie in Brussel op deze manier beantwoord wordt, dan is het ver gekomen met het recht op vrije meningsuiting; we beraden ons in alle geval over verdere stappen tegen deze totaal willekeurige vrijheidsberoving.

Motivatie van deze aktie:

Het blijft ons verbazen hoe een partij die in de jaren negentig reeds tot het inzicht kwam dat de Belgische constructie niet werkte, er nu alles aan doet om het leven ervan nog verder te rekken.

De man die ooit ettelijke pagina's volschreef over de Belgische ziekte, schrijft nu een nota die Vlaanderen definitief in een Belgisch keurslijf dwingt: tegenover beperkte bevoegdheidsoverdrachten worden convergentie-grendels geplaatst die de gewonnen beleidsvrijheid meteen beknotten. Elke toekomstige Vlaamse vraag om meer bevoegdheden wordt in de kiem gesmoord met een paritair samengestelde senaat. BHV wordt over heel Vlaanderen uitgesmeerd via een federale kieskring. De taalwetgeving moet in Brussel gemoderniseerd worden en er wordt een eerste stap gezet naar de uitbreiding van Brussel in de vorm van een Brussels stadsgewest. De faciliteiten worden versterkt door afschaffing of versoepeling van de omzendbrieven Peeters en het toestaan van Franstalige bibliotheken, sportclubs en jeugdverenigingen. Binnenkort mogen we ons ook elders in Vlaanderen aan faciliteiten verwachten want ook het minderhedenverdrag zou moeten geratificeerd worden.

Open VLD is het jaar dus slecht begonnen. Indien zij de komende maanden aan de hand blijven lopen van het kartel MR-FDF en het Belgische overleven boven de belangen van haar Vlaamse kiezer blijven plaatsen, dan wordt het nog lang en bang aftellen naar de verkiezingen van 2009.


Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert