zaterdag, januari 12, 2008

Het spook van de federale kieskring

Enkele politici en academici haalden het in hun hoofd weet ik veel hoeveel maanden geleden -de feiten doen er niet toe- iets uit hun hoed te toveren dat zij "een federale kieskring" noemen. Het voorstel is eigenlijk té pervers om te behandelen, maar het idee heeft de nota verhofstadt gehaald en het idee zal wel nog een aantal weken door de media spoken...

Het federale misbaksel belgië zoals het nu bestaat is het resultaat van jarenlange strijd. Het is de oorzaak van een (zoveelste) schisma binnen de Vlaamse beweging, van verkiezingsoverwinningen van de geëxplodeerde Volksunie en jarenlang geleuter en gemarchandeer. Het misbaksel is er nu, maar zal er -als het van ons afhangt- niet zomaar komen: liever een federaal misbaksel dan een misbaksel dat wel de naam "federaal" draagt, maar unitair is.

Enkele wereldvreemde academici gaan de jarenlange Vlaamse ontvoogdingsstrijd nu toch niet allemaal ongedaan maken door een hersenspinsel dat zij geconstrueerd hebben tijdens één van hun waarschijnlijk onwaarschijnlijk leuke bijeenkomsten van de politiek correcte paviapoliticologen.
Ik kan het mij al zo voorstellen hoe zij tot de draak van de federale kieskring zijn gekomen: na het drinken van hun muntthee en het eten van hun biologische droge koekjes en wie weet het inhaleren van farmaceutisch zeer verantwoorde dampen, zagen zij meer dan roze olifantjes, zij zagen een federale kieskring. Deze kieskring zou als een dam opgeworpen worden tegen het malafide, extreem-rechts, onverdraagzaam Vlaams-nationalisme, de waarlijke duivel.
De secretaris en woordvoerder van de politicologische bende nam terstond een pen ter hand en schreef onmiddellijk een technische uitvoering van de federale kieskring. "Haha," het zou de nationalistische honden leren !
Een bevriende krant publiceerde het uiteraard onmiddellijk en de bevriende pers zorgde er meteen voor dat het op de politieke agenda kwam, want enkele bevriende politici namen het idee van de onfeilbare politicologen alvast heel graag onder de arm.

De bastaard staat nu op de politieke agenda en dreigt wet te worden.
De federale kieskring zou in geen geval een dam opwerpen tegen het Vlaams-nationalisme, maar zou wel een nieuwe hindernis kunnen worden, waar we nog voor jaren mee opgescheept zouden kunnen zitten, op weg naar de Vlaamse staatsvorming.

Kort de tegenargumenten op een rijtje...

  • Dat de federale kieskring Vlaamse verkozenen zou opleveren is een fabeltje: lees het voorstel van de Pavia-groep er maar op na: "Kiest men voor de Kamer, verdient het aanbeveling om de evenredigheid van de vertegenwoordiging voor de provinciale kieskringen niet aan te tasten en om dus het aantal provinciale gekozenen gelijk te houden. Dit vanuit een bezorgdheid over proportionele vertegenwoordiging."
  • Er moet geen paspunt betaald worden voor de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde !
  • Een federale kieskring breidt het probleem Brussel-Halle-Vilvoorde uit tot heel Vlaanderen.
  • Het idee gaat in tegen de "belgische logica". De grondwet verdeelt het land in taalgebieden.
  • Er zijn twee totaal verschillende publieke opinies.
  • De burger vraagt hier niet om, maar wel om meer Vlaamse bevoegdheden... Wie heeft er de verkiezingen gewonnen met welk programma? Enkele academici met het idee van de federale kieskring? NEEN
  • Er zijn geen federale partijen in dit land
  • "Sommige Vlaamse academici verdedigen het idee van een federale kieskring met het argument dat die de federale politici een grotere legitimiteit zou bezorgen. In een federale kieskring zouden bepaalde gekozenen immers verantwoording moeten afleggen aan alle Belgische kiezers, terwijl nochtans de andere gekozenen, van dezelfde partij, slechts tegenover de kiezers van hun provinciale kieskring verantwoording verschuldigd zouden zijn. Maar als we deze redenering doortrekken, zouden we tegelijk alle provinciale kieskringen moeten afschaffen en voor de federale verkiezingen alleen nog een federale kieskring mogen overhouden. Want enkel politici die door alle Belgen kunnen verkozen worden zijn in deze logica legitiem verkozen" Geert Bourgeois
  • "Trouwens, wie zich absoluut geroepen voelt om democratische verantwoording af te leggen in het andere landsdeel, kan dat vandaag ook. Elke Belg is vrij om te kandideren in een kieskring naar keuze. Waar wachten sommigen nog op? De verdedigers van een federale kieskring zien nog iets over het hoofd: de afstand tussen de burger en de politiek zou in een federale kieskring gigantisch zijn, het democratisch deficit navenant. Nochtans is het precies dat democratisch deficit dat de pleitbezorgers van een federale kieskring zeggen te willen bestrijden." Geert Bourgeois
  • De federale kieskring is een hinderpaal op weg naar de Vlaamse staatsvorming.
Weg met de bastaard !
En de vrienden-professoren raad ik in het vervolg aan om wijn te drinken...

In vino veritas.

Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert