dinsdag, oktober 16, 2007

Vierde dienstweigeraar vrijgesproken

De correctionele rechtbank van Dendermonde sprak vandaag een vierde BHV dienstweigeraar vrij. Eerder waren reeds drie BHV diensweigeraars vrijgesproken op 17 september. De vier hadden geweigerd om bij de verkiezingen van 10 juni 2007 te zetelen als voorzitter of bijzitter en gaven hiermee gevolg aan de oproep van de werkgroep BHV (Halle-Vilvoorde Komitee, de Vlaamse Volksbeweging en het Taal Aktie Komitee) om niet mee te werken aan verkiezingen die ongrondwettig zijn, omwille van het niet-splitsen van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en het niet uitvoeren van het arrest nr 73/2003 van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003.

Het vonnis vormt een opsteker voor de ongeveer 60 andere dienstweigeraars die op dit ogenblik door het gerecht worden nagezeten, hetzij met politieverhoren, hetzij met een voorstel tot minnelijke schikking.

Het vonnis is meteen opnieuw een bevestiging dat de rechtsstaat stand blijft houden, ook wanneer de overheid de rechtsregels manifest met de voeten treedt. Het bevestigt impliciet dat ook de politiek de rechtsstaat dient te eerbiedigen.

De Vlaamse onderhandelaars kunnen hieruit moed en argumenten putten: Het blijkt opnieuw dat het onmogelijk is om nog nieuwe verkiezingen te houden op basis van de huidige wetgeving met de niet-gesplitste kieskring BHV. En er is geen enkele reden waarom Vlaanderen een prijs zou betalen om te bekomen wat de grondwet voorschrijft, en wat in Wallonië al decennia lang verworven en vanzelfsprekend is.

bron: http://www.taalaktiekomitee.org
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert