donderdag, oktober 18, 2007

belgicistische Academici


Deze lijsten maken het ons zeer gemakkelijk. Nu moeten we zelf geen lijsten meer aan te leggen...

Hieronder de belgicistische academici die de petitie voor het redden van het vaderland tekenden.

Voor de volledige lijsten verwijzen wij u graag door: lijst 1 lijst 2


Mateo Alaluf, professor ULB, Karel Arnaut, antropoloog UG, Diderik Baetens, gewoon hoogleraar UG, Willy Baeyens, Hoogleraar VUB, Mikael Beuthe, Chercheur à l'Observatoire Royal de Belgique Patrick Deboosere, interface domography VUB, Jean Bricmont, professor UCL, Werner Callebaut, Proffesor UHasselt, Bambi Ceuppens, antropologe KUL, Susanne Charles, professor VUB – ULB, Souhail Chicchal, Toegepaste economie ULB, Ronald Commers, gewoon hoogleraar UG, Eric Corijn, professor VUB, Ghislaine Crozaz, professor em. Universiteit Washington, Lieven De Cauter, cultuurfilosoof KUL Rits, Andre Decoster, Hoogleraar KUL, Herman de Ley, Em. Professor UG, Guido Deraeck, docent sociale Hogeschool, Serge Deruette, professor univ. Mons, Nick Deschacht, assistent VUB, Patrick Develtere, algemeen directeur HIVA, Frans De Wachter, hoogleraar em. KUL, Lisa Dikomitis UG, Paul Dirckx, professor Nancy 2, Henri Eisendrath, professor VUB, Vincent Engel, professor UCL, schrijver, Nadia Fadil, onderzoekster KUL, Robert Franck, Professor Em. UCL, Pierre Galand, professor ULB, voorzitter Forum Noord – Zuid, Michel Gevers, professor UCL, Serge Gutwirth, professor recht en criminologie VUB, Pierre Halen, professor universiteit Metz, Robert Halleux, lid van het Institut de France, Gisele Haspeslagh, ereconservator UG, Bertrand Hespel, professor FUNDP, Tine Huyse, onderzoeker KUL, Dirk Jacobs, hoofddocent sociologie ULB, Chris Kesteloot, hoogleraar soc. En econ. Geografie KUL en ULB, Rudi Laermans, hoogleraar sociologie KUL, Marc Leman, hoogleraar Syst. Muziekwetenschap, Johan Leman, antropoloog KUL, Dieter Lesage, filosoof, erasmushogeschool Ural Manco,Universiteit Sint Louis Brussel, Gillian Mathys, Geschiedenis UG, Michael Meeuwis, professor afrikaanse talen en culturen, Johan Mertens, professor UG, Bart Meuleman, vorser KUL, 15decemberbeweging, Herman Mielants, professor reumatologie UG, Anne Morelli, professor ULB, Jean-Philippe Peemans, Professor Em. UCL, Johan Peeters, assistent UA, Jean Pestieau, professor UCL, Pierre Pestieau, professor UL, Dagmar Provijn assistent UG, Frank Roels, Em. Hoogleraar UG, Pieter Saey, hoofddocent UG, Annemie Schaerlaekens, hoogleraar KUL, Luc Sels, hoogleraar KUL, Frank Stappaerts, Decaan Godsdienstwetenschappen UA, 15decemberbeweging, Jan Steyaert, gewoon hoogleraar bio –ingenieurswet. VUB, Erik Swyngedouw, professor universiteit Manchester, Marleen Temmerman, gewoon hoogleraar verloskunde UG, Sylvie Thieblemont, professor Nancy 2, Pieter Uyttenhove, professor dept. Architectuur en stadsplanning UG, Jean Paul Van Bendegem, decaan Letteren en Wijsbegeerte VUB, Kurt Vandaele, onderzoeker UG, Gie van den Berghe, gastdocent UG, ethicus, historicus, Geert Van Hootegem, hoogleraar sociologie KUL, Jef Van Landuyt, Em. Professor UA, erevoorzitter KVAB, Michel Vandenbroeck, Sociale Agogiek UG, Dirk Vandemeulen, hoorgleraar KUL, voorzitter BIPT, Eric Vanheesvelde, VUB, Jan Van Impe, professor KUL, Frederic Vermeulen, docent universiteit Tilburg, Bart Verschaffel, voorzitter vakgroep architectuur en stedebouw UG, Astrid Von Busekist, professor Parijs, Henk Wijffeels, Em. Hoogleraar UA, 15decemberbeweging, Rik Willemaere, hoogleraar UG, Anne Winter, onderzoeker VUB
Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert