donderdag, oktober 18, 2007

belgische Propaganda

De affiches die overal in het straatbeeld te zien zijn...
De belgicisten ronselen blijkbaar voor een op til zijnde oorlog.


Alles op deze webstek mag overgenomen worden mits duidelijke bronvermelding. De redactie van Klauwaert